Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση ενός βιβλίου, μεταβείτε στον Κατάλογο βιβλίων και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο μήνυμα κατάστασης.
Ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε;
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;