Thư viện người đọc của công cụ sách nói do máy tự đọc

Bạn có thể chọn trong số hơn 50 người đọc cho sách nói do máy tự đọc. Hãy chọn trong số các kiểu kết hợp giới tính và chất giọng khác nhau để tìm ra người đọc phù hợp cho từng cuốn sách.

Sử dụng bảng bên dưới để tìm và xem trước từng người đọc. Bạn có thể sắp xếp theo tên, giới tính, chất giọng hoặc độ tuổi của người đọc.

AccentAgeGenderLanguageNameSample
Người Mỹ18-30 tuổiNữTiếng Anh (Mỹ)Madelyn
Người Mỹ31-45 tuổiNữTiếng Anh (Mỹ)Madison
Người Mỹ46-60 tuổiNamTiếng Anh (Mỹ)Marcus
Người MỹTrên 60 tuổiNữTiếng Anh (Mỹ)Mary
Người Mỹ18-30 tuổiNamTiếng Anh (Mỹ)Mason
Người Mỹ46-60 tuổiNamTiếng Anh (Mỹ)Matt
Người Mỹ31-45 tuổiNamTiếng Anh (Mỹ)Maxwell
Người Mỹ31-45 tuổiNữTiếng Anh (Mỹ)Melissa
Người Mỹ46-60 tuổiNữTiếng Anh (Mỹ)Mia
Người Mỹ31-45 tuổiNữTiếng Anh (Mỹ)Michelle
Người Mỹ31-45 tuổiNamTiếng Anh (Mỹ)Mike
Người Mỹ18-30 tuổiNamTiếng Anh (Mỹ)Morgan
Người Úc31-45 tuổiNữTiếng Anh (Úc)Charlotte
Người Úc31-45 tuổiNamTiếng Anh (Úc)Chris
Người Úc31-45 tuổiNamTiếng Anh (Úc)Cole
Người Brazil18-30 tuổiNữTiếng Bồ Đào Nha (Brazil)Patricia
Người Brazil31-45 tuổiNamTiếng Bồ Đào Nha (Brazil)Paulo
Người Brazil31-45 tuổiNữTiếng Bồ Đào Nha (Brazil)Priscila
Người Anh46-60 tuổiNamTiếng Anh (Anh)Alistair
Người Anh46-60 tuổiNữTiếng Anh (Anh)Anya
Người AnhTrên 60 tuổiNamTiếng Anh (Anh)Archie
Người Anh31-45 tuổiNữTiếng Anh (Anh)Ava
Người Pháp46-60 tuổiNamTiếng PhápFabien
Người Pháp31-45 tuổiNữTiếng PhápFiona
Người Pháp46-60 tuổiNữTiếng PhápFlore
Người Pháp31-45 tuổiNamTiếng PhápFlorian
Người Pháp18-30 tuổiNữTiếng PhápFrancine
Người Đức18-30 tuổiNữTiếng Đức (DE)Gabriela
Người Đức31-45 tuổiNamTiếng Đức (DE)Gabriel
Người Đức31-45 tuổiNữTiếng Đức (DE)Gemma
Người Đức31-45 tuổiNamTiếng Đức (DE)Georg
Người Đức46-60 tuổiNamTiếng Đức (DE)Gustav
Tiếng Hindi31-45 tuổiNữTiếng HindiHarsha
Tiếng Hindi18-30 tuổiNữTiếng HindiHanisha
Tiếng Hindi31-45 tuổiNamTiếng HindiHarish
Tiếng Hindi18-30 tuổiNamTiếng HindiHrehaan
Người Ấn Độ31-45 tuổiNữTiếng Anh (Ấn Độ)Padma
Người Ấn Độ31-45 tuổiNamTiếng Anh (Ấn Độ)Parag
Người Ấn Độ31-45 tuổiNữTiếng Anh (Ấn Độ)Parvati
Người Ấn Độ31-45 tuổiNamTiếng Anh (Ấn Độ)Prashanth
Người Ấn Độ31-45 tuổiNamTiếng Anh (Ấn Độ)Praveen
Người Mexico18-30 tuổiNamTiếng Tây Ban Nha (Mexico)Leonardo
Người Mexico18-30 tuổiNữTiếng Tây Ban Nha (Mexico)Liliana
Người Mexico18-30 tuổiNữTiếng Tây Ban Nha (Mexico)Lola
Người Mexico31-45 tuổiNữTiếng Tây Ban Nha (Mexico)Lucia
Người Mexico31-45 tuổiNamTiếng Tây Ban Nha (Mexico)Luis
Người Mỹ31-45 tuổiNữTiếng Tây Ban Nha (ES)Laura
Người Tây Ban Nha31-45 tuổiNamTiếng Tây Ban Nha (ES)Santiago
Người Tây Ban Nha31-45 tuổiNữTiếng Tây Ban Nha (ES)Sara
Người Tây Ban Nha18-30 tuổiNamTiếng Tây Ban Nha (ES)Sebastian
Người Tây Ban Nha18-30 tuổiNữTiếng Tây Ban Nha (ES)Silvia
Người Tây Ban Nha31-45 tuổiNamTiếng Tây Ban Nha (ES)Simon
Người Tây Ban Nha31-45 tuổiNữTiếng Tây Ban Nha (ES)Sonia
Người Tây Ban Nha31-45 tuổiNữTiếng Tây Ban Nha (ES)Susana
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12179708231976551202
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437
false