1. Om biblioteksprojektet
 2. Om våra bibliotekspartner
 3. Hur skanningen av biblioteksböcker går till
 4. Visa böcker i biblioteksprojektet
 5. Söka i Google Böcker
 6. Hitta böcker på bibliotek
 7. Länka till enskilda titlar på Google Böcker
 8. Så här gör du anspråk på en bok som skannats inom ramen för biblioteksprojektet
 9. Utesluta böcker från biblioteksskanning
 1. Om biblioteksprojektet

  Biblioteksprojektet är en viktig del i Googles strävan efter att göra det lättare att hitta information – i detta fall information som finns i tryckta böcker. Genom att tillsammans med biblioteken digitalisera böcker i deras samlingar vill vi bygga upp en sökbar katalog över världens böcker online. Biblioteksprojektet gör det möjligt att söka på Google i miljontals böcker på en mängd olika språk. Det gäller även böcker som är sällsynta, utgångna från förlaget eller i princip oåtkomliga utanför biblioteken.

  Om en bok befinns tillhöra public domain görs den tillgänglig för obegränsad förhandsgranskning på Google. Du kan då läsa boken från början till slut. Annars kan du fortfarande söka i boken, men det enda som visas på Google Böcker är korta utdrag där du ser söktermen i sitt sammanhang i form av några meningar. Om du tycker att boken verkar användbar söker du efter ett tryckt exemplar med hjälp av länkarna till återförsäljare eller bibliotek.

  Biblioteksprojektet gör Google Böcker ännu mer användbart för användarna samtidigt som det ger biblioteken som vi arbetar med värdefulla fördelar.

 2. Om våra bibliotekspartner

  Vi samarbetar för närvarande med flera bibliotek för att införliva deras boksamlingar med Google Böcker. På sidan Library Partners (bibliotekspartner) på Google Böcker hittar du information om några av dem.

  För varje biblioteksbok vi skannar får biblioteket en digital kopia att förvalta och, i den mån lagen om upphovsrätt tillåter det, göra tillgänglig för sina besökare.

  Många av de bibliotek som vi arbetar med har offentliggjort sina avtal och i dem framgår omfattningen av deras samarbete med Google. Det gäller bl.a. University of Michigan, University of California, University of Wisconsin-Madison och University of Texas i Austin. Även om inte alla biblioteksavtalen är offentliga kan vi säga att inget av dem är exklusivt – det vill säga, det står alla våra bibliotekspartner fritt att starta egna skanningsprojekt eller att digitalisera sina böcker i samarbete med andra samtidigt som de arbetar med Google.

 3. Hur skanningen av biblioteksböcker går till

  Google har utvecklat innovativa tekniker för att skanna en boks innehåll utan att skada den. Dessutom skannar vi inga verk som vi eller våra bibliotekspartner bedömer är för ömtåliga. Så snart vi har skannat en bok återbördas den genast till bibliotekets samlingar.

 4. Visa böcker i biblioteksprojektet

  Vi visar grundläggande information på samma sätt som i en bibliotekskatalog för alla böcker som har skannats in av våra bibliotekspartner. Om vi avgör att en bok är offentlig egendom visar vi det fullständiga textinnehållet i boken så att du kan bläddra i den från början till slut. I annat fall visar vi bara några utdrag – meningar där söktermen förekommer i ett sammanhang.

  Om du tittar på de här exemplen ser du hur böcker visas Google Böcker.

  I alla dessa fall visar Google länkar som leder direkt till bokhandlar på webben där du kan köpa boken samt länken Hitta boken i ett bibliotek som gör att du kan hitta ett exemplar på ett lokalt bibliotek. (Det kan hända att du måste klicka på knappen Skaffa tryckt exemplar för att listan ska visas.) Om det finns ett tillgängligt elektroniskt exemplar som du kan hämta visas knappen E-BOK som anger att du antingen kan köpa boken eller hämta den gratis.

 5. Söka i Google Böcker

  När du gör en vanlig sökning och anger ett sökord visas en lista över relevanta böcker. Google Böcker matchar sökordet mot bokens bibliografiska uppgifter (t.ex. titel, författare osv.) samt mot det fullständiga textinnehållet i boken. Om du vill göra en mer exakt sökning, till exempel när du vill hitta böcker med titlar som matchar sökorden, besöker du sidan Avancerad sökning och anger det du vill söka efter i det avsedda fältet (titel, författare, datum osv.). När du har klickat på Google Sök visas en sida med resultaten.

 6. Hitta böcker på bibliotek

  Om du är nyfiken på en bok som du har hittat på Google Böcker kanske det finns ett tryckt exemplar på ett bibliotek i närheten. Klicka på länken Sök efter den här boken i ett bibliotek. Då öppnas OCLC:s WorldCat ("världskatalog") där du kan ange var du finns och söka efter närmaste bibliotek som har boken.

  Länken kan finnas under Skaffa ett tryckt exemplar av den här boken. Om boken har begränsad identifierande information (till exempel om den saknar ISBN) kanske det inte finns någon länk.

 7. Länka till enskilda titlar på Google Böcker

  Ibland räcker det inte att länka till sökresultatsidan för en författare eller titel på Google Böcker – du vill länka direkt till en viss bok eller till och med en viss utgåva av en bok. Det kan du göra genom att klicka på kedjeikonen när du har en bok öppen. Då skapas en länk som du kan dela med andra.

  Du kan också söka på ISBN-nummer (International Standard Book Number), LCCN-nummer (Library of Congress Control Number) och registreringsnummer i OCLC (Online Computer Library Center) i Google Böcker. De flesta böcker som utkommit efter 1970 har ett ISBN-nummer. Du hittar en boks ISBN-nummer genom att söka efter boken på Google Böcker och titta på sidan Om den här boken. När det gäller äldre verk kan du behöva gå efter LCCN- eller OCLC-numret.

  Anta t.ex. att du vill länka till Fursten av Machiavelli. Boken utgavs första gången 1532, men den utgåva som du vill länka till trycktes 1988 och har ISBN-numret 0521349931. Du kan söka efter ISBN-numret direkt genom att besöka den här webbadressen:

  http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931

  På motsvarande sätt kan du söka efter böcker genom att infoga LCCN- eller OCLC-numret i webbadressen:

  Identifierare Exempelwebbadress
  ISBN http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931
  OCLC http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826
  LCCN http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048

  Ibland går det också att länka direkt till en viss sida i en bok. (Om den angivna sidan inte finns öppnas sidan Om den här boken.) Lägg till parametern i bokens webbadress som exemplen nedan visar:

  Sida Exempelwebbadress
  Främre omslag http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=frontcover
  Försättsblad http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=titlepage
  Sida med upphovsrättsinformation http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048&printsec=copyright
  Innehållsförteckning http://books.google.com/books?id=05R7kYOKD0cC&printsec=toc
  Register http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931&printsec=index
  Bakre omslag http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=backcover
 8. Så här gör du anspråk på en bok som skannats inom ramen för biblioteksprojektet

  Om du äger rättigheterna till en bok som har skannats inom ramen för biblioteksprojektet får du gärna överföra den till partnerprogrammet. Användarna kan då läsa en delmängd av sidorna och du kan lägga till en länk till din webbplats. Skicka en överföringsbegäran till vårt supportteam.

  Hur stor del av min bok går att läsa på Google Böcker om jag lägger till den i mitt konto för partnerprogrammet?
  Vi vill att minst 20 % av boken ska vara tillgänglig för läsning så att våra användare får en positiv läsupplevelse på Google Böcker. Du får gärna göra hela boken tillgänglig för läsning på webben om du vill, och kan även aktivera kostnadsfri nedladdning som PDF.

  Kan jag få den skannade boken som PDF?
  Vi har ingen möjlighet att behandla manuella begäranden om våra skannade filer. Däremot kan du, om du vill, lägga till boken i ditt konto för partnerprogrammet och göra den såväl tillgänglig till 100 % för läsning på webben som tillgänglig för nedladdning för alla. Sedan kan du ladda ned den som PDF genom att besöka bokens sida på Google Böcker.

  Kan jag sälja en digital utgåva av boken på Google Play med den skannade filen som grund?
  Våra skannade filer håller inte alltid tillräckligt hög kvalitet för att säljas på Google Play. Vi rekommenderar att du skickar oss en ren digital fil (i PDF- eller EPUB-format) eller ett exemplar av den tryckta boken.

  Hur lång tid tar det innan boken blir tillgänglig på webben?
  Det kan ta upp till en vecka innan boken kopplas till ditt konto och ytterligare två veckor innan den blir tillgänglig på Google Böcker. Du kan spåra bokens status via bokkatalogsidan i ditt konto. Om boken inte har gjorts tillgänglig när denna tid har gått kontaktar du oss.

  Kan jag ersätta en skannad fil med en annan som håller högre kvalitet?
  På grund av tekniska begränsningar i vårt system kan vi inte ändra eller ersätta skannade filer. Om du räknar med att kunna skicka oss en digital fil eller ett tryckt exemplar rekommenderar vi att du väntar tills du kan skicka boken direkt till oss. Versionen som skannats på bibliotek kommer fortfarande gå att hitta i Google Böcker vid sidan av den skannade version som du skickar.

  Kan ni skanna min bok?
  Om du vill lägga till en förhandsgranskning på Google Böcker men inte har boken i digitalt format och den inte har skannats av Google ännu kan du begära att vi skannar den på något av våra partnerbibliotek. Vi kontrollerar om boken finns hos någon av våra samarbetspartner för skanning och frågar i så fall biblioteket i fråga om det går att skanna den. För alla böcker som Google digitaliserar inom ramen för biblioteksprojektet gäller att ursprungsbiblioteket kan ladda ned ett exemplar av det skannade verket om de vill.

  Utesluta böcker från biblioteksprojektet

  Om du inte vill att din bok ska skannas i biblioteksprojektet eller om du vill ta bort sökmöjligheten för en bok som redan har skannats meddelar du oss detta. Du måste ange lite information om dig själv och en lista över böcker som inte ska vara sökbara på Google Böcker. Om du inte anger annat använder vi uppgifterna enbart för att verifiera att du faktiskt äger rättigheterna till böckerna i fråga. Mer information finns i vår sekretesspolicy.

 9. Utesluta böcker från biblioteksskanning

  För upphovsrättsskyddade böcker som skannats inom ramen för biblioteksprojektet kan användare endast förhandsgranska bibliografisk information och ett litet stycke text kring en sökterm, att jämföra med ett citat i en bokrecension. Google Böcker visar aldrig hela sidor ur dessa böcker.

  För att vi ska kunna hindra att dina böcker och facktidskrifter skannas på biblioteken ber vi dig uppge bibliografisk information och intyga att du är ägaren.

  • Om du inte har ett konto för Googles bokpartnerprogram besöker du den här sidan och skickar in de uppgifter som krävs för att böckerna ska kunna tas bort.

  • Om du är medlem i Googles bokpartnerprogram kan du göra detta genom att logga in på kontot och lägga till de böcker du vill utesluta i en separat mall. (Du behöver inte skicka några innehållsfiler för de här böckerna.) När du är färdig med detta kontaktar du oss och uppger mallens namn.

  Ett alternativ till att utesluta boken från biblioteksprojektet är att göra anspråk på den. Då läggs den till i ditt partnerkonto. Det ger dig större kontroll över hur den visas på Google Böcker – till exempel kan du redigera metadata om den, aktivera förhandsgranskning av den eller göra hela boken tillgänglig på webben. Läs mer om att göra anspråk på böcker som har skannats inom ramen för biblioteksprojektet.