1. O Projekte knižnica
 2. Informácie o partnerských knižniciach
 3. Ako funguje skenovanie kníh z knižníc
 4. Zobrazenie kníh z Projektu knižnica
 5. Vyhľadávanie v Knihách Google
 6. Vyhľadávanie kníh v knižniciach
 7. Vytvorenie odkazov na konkrétne tituly v službe Knihy Google
 8. Ako nárokovať knihy, ktoré boli naskenované pre Projekt Knižnica
 9. Vylúčenie kníh zo skenovania
 1. O Projekte knižnica

  Projekt knižnica predstavuje dôležitú súčasť aktivít spoločnosti Google, ktorých cieľom je zjednodušiť vyhľadávanie informácií – v tomto prípade informácií uvedených v tlačených knihách. Prostredníctvom partnerstva s knižnicami týkajúcim sa digitalizácie kníh z ich zbierok sa snažíme vytvoriť katalóg kníh online, v ktorom môžu používatelia vyhľadávať. Vďaka Projektu knižnica môžu používatelia v službe Google vyhľadať v miliónoch kníh napísaných v rôznych jazykoch vrátane vzácnych kníh a kníh, ktoré sa už nevydávajú alebo nie sú bežne k dispozícii mimo knižníc.

  Ak zistíme, že kniha je vo verejnom vlastníctve, spoločnosť Google sprístupní jej úplné zobrazenie. Takúto knihu si budete môcť prečítať od začiatku do konca. V opačnom prípade budete môcť naďalej vyhľadávať v texte knihy, no služba Knihy Google zobrazí iba niekoľko úryvkov, vďaka ktorým môžete zistiť, kde sa nachádza hľadaný výraz, a prečítať si ho v kontexte niekoľkých viet. Ak zistíte, že kniha je pre vás užitočná, môžete pomocou uvedených odkazov na predajcov a knižnice vyhľadať vytlačenú kópiu.

  Projekt knižnica poskytuje knižniciam, s ktorými spolupracujeme, mnohé výhody a služba Knihy Google vďaka nemu poskytuje používateľom viac funkcií.

 2. Informácie o partnerských knižniciach

  V súčasnosti spolupracujeme s množstvom knižníc, aby sme zahrnuli ich zbierky do služby Knihy Google. Zoznam niektorých knižníc, s ktorými spolupracujeme, nájdete na stránke Partnerské knižnice služby Knihy Google.

  Knižnice získajú digitálne kópie všetkých kníh z ich zbierky, ktoré sme naskenovali. Takto ich môžu uchovať a poskytovať svojim stálym zákazníkom (ak to umožňujú autorské práva príslušnej knihy).

  Mnohé z knižníc, s ktorými spolupracujeme, zverejnili ich zmluvy, ktoré zachytávajú rozsah spolupráce so spoločnosťou Google. Patria sem nasledujúce knižnice: University of Michigan, University of California, University of Wisconsin-Madison, University of Texas v Austine. Hoci nie sú zverejnené všetky zmluvy, ktoré sme s knižnicami uzavreli, môžeme povedať, že žiadna z týchto zmlúv nie je výhradná, čiže všetky partnerské knižnice môžu popri spolupráci so spoločnosťou Google naďalej pracovať na svojich projektoch skenovania alebo spolupracovať s inými spoločnosťami.

 3. Ako funguje skenovanie kníh z knižníc

  Spoločnosť Google vyvinula novú technológiu, ktorá umožňuje naskenovať obsah knihy bez toho, aby sa kniha poškodila. Okrem toho neskenujeme žiadne knihy, ktoré (my alebo naši partneri) považujeme za príliš krehké, a knihy po naskenovaní urýchlene vrátime do zbierky príslušnej knižnice.

 4. Zobrazenie kníh z Projektu knižnica

  Pri každej knihe naskenovanej z knižníc našich partnerov zobrazujeme základné informácie, aké nájdete v katalógu knižnice. Ak je kniha označená ako voľné dielo (public domain), zobrazujeme jej úplný text – knihou tak môžete listovať od začiatku do konca. V opačnom prípade zobrazujeme iba niekoľko úryvkov – vety s hľadaným výrazom v kontexte.

  Prehliadnite si nasledujúce príklady zobrazených kníh v Knihách Google.

  Vo všetkých prípadoch ponúka spoločnosť Google priame odkazy na kníhkupectvá online, kde si knihu môžete zakúpiť, a odkaz Nájsť v knižnici, pomocou ktorého môžete vyhľadať kópiu v miestnej knižnici. (Aby sa tento zoznam zobrazil, môže byť potrebné kliknúť na odkaz Získať tlačenú knihu.) Ak je k dispozícii elektronická verzia na prevzatie, zobrazí sa tlačidlo EKNIHA, ktoré udáva, že knihu môžete buď zakúpiť, alebo si ju prevziať zadarmo.

 5. Vyhľadávanie v Knihách Google

  Pri bežnom vyhľadávaní sa po zadaní kľúčového slova zobrazí zoznam relevantných kníh. Služba Knihy Google vyhľadá bibliografické údaje knihy (napr. názov, autora atď.) aj fulltextové odkazy, ktoré zodpovedajú kľúčovému slovu. Ak chcete uskutočniť presnejšie vyhľadávanie (napr. nájsť iba názvy kníh, ktoré zodpovedajú kľúčovým slovám), navštívte stránku Rozšírené vyhľadávanie a do príslušného poľa zadajte, čo hľadáte (názov, autora, dátum atď.). Po kliknutí na tlačidlo Vyhľadávanie Google sa zobrazí stránka s výsledkami.

 6. Vyhľadávanie kníh v knižniciach

  Ak v službe Knihy Google nájdete knihu, ktorá vás zaujíma, možno sa vám podarí nájsť jej kópiu v miestnej knižnici. Kliknutím na odkaz Nájsť túto knihu v knižnici prejdete do katalógu OCLC WorldCat, kde môžete zadať svoju polohu a nájsť najbližšiu knižnicu, ktorá má danú knihu.

  Odkaz sa môže nachádzať pod možnosťou Získať túto knihu v tlačenej verzii. V prípade kníh s obmedzenými identifikujúcimi údajmi (napríklad bez čísla ISBN) nemusí byť odkaz dostupný.

 7. Vytvorenie odkazov na konkrétne tituly v službe Knihy Google

  Niekedy nestačí vytvoriť odkaz na stránku s výsledkami vyhľadávania autora alebo titulu v službe Knihy Google – môžete chcieť napríklad vytvoriť odkaz na konkrétnu knihu či konkrétne vydanie knihy. Ak potrebujete pomoc, môžete kliknúť na ikonu reťaze na stránke zobrazenej knihy a vytvoriť odkaz, ktorý môžete zdieľať s ostatnými.

  Služba Knihy Google vám umožňuje vyhľadávať knihy na základe ich kódu ISBN (International Standard Book Number), čísla LCCN (Library of Congress Control Number) a čísla záznamu centra OCLC (Online Computer Library Center). Väčšina kníh vydaných po roku 1970 má kód ISBN. Ak chcete zistiť kód ISBN knihy, vyhľadajte ju v službe Knihy Google a pozrite sa na stránku O tejto knihe. Staršie knihy budete možno musieť vyhľadať pomocou čísla LCCN alebo záznamu OCLC.

  Môžete napríklad chcieť vytvoriť odkaz na knihu The Prince (Vladár) od Machiavelliho. Aj keď bola táto kniha pôvodne vydaná v r. 1532, vyhľadávané vydanie bolo vytlačené v roku 1988 a má kód ISBN0521349931. Na nasledujúcej adrese URL môžete priamo vyhľadať podľa konkrétneho čísla ISBN:

  http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931

  Knihy môžete vyhľadávať aj tak, že do príslušnej adresy URL vložíte číslo LCCN alebo OCLC:

  Identifikátor Príklad adresy URL
  ISBN http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931
  OCLC http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826
  LCCN http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048

  Spoločnosť Google v prípade niektorých kníh poskytuje možnosť vytvárania odkazov na konkrétne stránky knihy. (Ak sa konkrétnu stránku nepodarí nájsť, odkaz bude jednoducho smerovať na stránku O tejto knihe.) Pridajte do adresy URL knihy nasledujúci parameter:

  Stránka Príklad adresy URL
  Predný obal http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=frontcover
  Titulná strana http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=titlepage
  Strana s autorskými právami http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048&printsec=copyright
  Obsah http://books.google.com/books?id=05R7kYOKD0cC&printsec=toc
  Index http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931&printsec=index
  Zadný obal http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=backcover
 8. Ako nárokovať knihy, ktoré boli naskenované pre Projekt Knižnica

  Ak vlastníte práva na knihu, ktorá bola naskenovaná ako súčasť Projektu knižnica, budeme radi, ak ju prenesiete do Programu pre partnerov. Používatelia si budú môcť prehliadnuť časť stránok a budete môcť pridať odkaz na svoje webové stránky. Odošlite svoju žiadosť o prenos nášmu tímu podpory.

  O koľko sa zväčší časť knihy, ktorú je možné zobraziť, keď ju pridám do účtu Programu pre partnerov?
  Aby sa kniha v službe Knihy Google dala zmysluplne prehliadať, v súčasnej dobe požadujeme, aby ste na prehliadanie vyčlenili aspoň 20 %. Ak chcete, môžete celú svoju knihu pokojne sprístupniť na prehliadanie a dokonca povoliť jej bezplatné stiahnutie vo formáte PDF.

  Môžem dostať kópiu naskenovanej knihy vo formáte PDF?
  Jednotlivým žiadostiam o naskenované súbory nie sme schopní vyhovieť. Ak však chcete knihu pridať do svojho účtu Programu pre partnerov a sprístupniť úplné prehliadanie a stiahnutie pre všetkých používateľov, môžete si súbor PDF stiahnuť na stránke knihy v službe Knihy Google.

  Môžem predávať digitálne vydanie svojej knihy v službe Google Play v podobe naskenovaného súboru?
  Nami naskenované súbory nemajú vždy dostatočne vysokú kvalitu, aby sme ich mohli ponúkať na predaj používateľom služby Google Play. Odporúčame, aby ste nám odoslali čistý digitálny súbor (vo formáte PDF alebo EPUB) alebo fyzickú kópiu knihy.

  Ako dlho potrvá, kým bude kniha dostupná?
  Kniha bude k vášmu účtu priradená do týždňa a ďalšie dva týždne potrvá, kým bude dostupná v službe Knihy Google. Stav knihy môžete sledovať vo svojom účte na stránke Katalóg kníh. Ak kniha po uplynutí tohto obdobia dostupná nebude, kontaktujte nás.

  Môžem naskenovaný súbor nahradiť kópiou vo vyššej kvalite?
  Vzhľadom na technické obmedzenia nášho systému nemôžeme naskenované súbory upravovať ani prepisovať. Ak očakávate, že nám budete môcť odoslať priamo digitálny súbor alebo fyzickú kópiu knihy, odporúčame vám počkať do chvíle, kedy to bude možné. Sken z knižnice bude stále možné vyhľadať v Knihách Google spolu so skenom, ktorý odošlete.

  Môžete moju knihu naskenovať?
  Ak do služby Knihy Google chcete pridať ukážku svojej knihy, no nevlastníte kópiu a spoločnosť Google knihu doteraz nenaskenovala, môžete požiadať o jej naskenovanie z niektorej z našich partnerských knižníc. Skontrolujeme, či príslušnú knihu nemá náš skenovací partner, a ak áno, danú knižnicu požiadame, či je k dispozícii na skenovanie. Rovnako ako v prípade všetkých kníh digitalizovaných spoločnosťou Google v rámci Projektu knižnica si zdrojová knižnica môže stiahnuť kópiu naskenovaného diela.

  Vyňatie kníh z Projektu knižnica

  Ak chcete knihu vyňať zo skenovania do Projektu knižnica alebo chcete odstrániť možnosť vyhľadania knihy, ktorá už naskenovaná bola, oznámte nám to. Budeme od vás potrebovať niekoľko údajov a zoznam kníh, ktoré sa v službe Knihy Google nemajú dať vyhľadať. Pokiaľ neurčíte inak, vaše údaje použijeme výhradne na overenie vlastníctva príslušných kníh. Ďalšie podrobnosti nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov.

 9. Vylúčenie kníh zo skenovania

  V prípade kníh chránených autorskými právami, ktoré sa naskenovali v rámci Projektu knižnica, môžu používatelia zobraziť iba ukážku bibliografických informácií a niekoľko krátkych úryvkov textu v blízkosti hľadaného výrazu podobne ako v prípade recenzie knihy. Služba Knihy Google nikdy nezobrazuje celé strany týchto kníh.

  Ak chcete, aby sa vaše knihy a časopisy v knižniciach nenaskenovali, poskytnite nám bibliografické informácie a potvrďte, že ste vlastníkom.

  • Ak nemáte účet služby Knihy Google – program pre partnerov, prejdite na túto stránku a odošlite nám informácie potrebné na odstránenie vašich kníh.

  • Ak ste členom programu Knihy Google – program pre partnerov, môžete to urobiť tak, že sa prihlásite do svojho účtu a pridáte knihy, ktoré chcete odstrániť, do samostatnej šablóny. (Pre tieto knihy nemusíte odoslať žiadne súbory s obsahom.) Keď to urobíte, kontaktujte nás a napíšte nám názov šablóny..

  Alternatívnym riešením k vylúčeniu knihy z Projektu knižnica je nárokovanie knihy, pri ktorom dôjde k pridaniu knihy do vášho partnerského účtu. Táto možnosť vám poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, ako sa bude kniha zobrazovať v službe Knihy Google. Môžete napríklad upraviť metadáta knihy, povoliť zobrazenie jej ukážok či dokonca povoliť ukážky celého jej obsahu. Získajte viac informácií o nárokovaní kníh, ktoré sa naskenovali v rámci Projektu knižnica.