Cách bán sách trên Google Play: danh sách kiểm tra

Bước 1. Tạo tài khoản

Các bước nhanh

  1. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy tạo một tài khoản mới.
  2. Đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Google Sách cũng như Phụ lục của Ấn bản trên Google.
Không phải tất cả các quốc gia đều đủ điều kiện để bán sách trên Google Play. Phụ lục của Ấn bản trên Google sẽ không có sẵn trừ khi bạn ở một trong những quốc gia được hỗ trợ này, nhưng chúng tôi nỗ lực mở rộng ra quốc tế, vì vậy hãy kiểm tra lại sau nếu bạn không thể tham gia.

Các bước chi tiết

  1. Tạo tài khoản mới. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn hoặc tạo một tài khoản mới.
  2. Cung cấp chi tiết tài khoản và thông tin liên lạc.
  3. Nhấp vào Tiếp tục.
  4. Xem lại các Điều khoản và điều kiện của Google Sách cũng như Phụ lục của Ấn bản trên Google.
    Lưu ý: Thỏa thuận Google Sách và Google Play có thể được trình bày cho bạn trong một tài liệu kết hợp duy nhất. Nếu bạn đồng ý với những điều khoản này, hãy thể hiện bằng cách lựa chọn thích hợp.
  5. Nhấp vào Tiếp tục.

Đi tới Trung tâm đối tác

Nếu bạn đã có tài khoản nhưng quên mật khẩu, vui lòng truy cập trang Khôi phục tài khoản Google.
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17508725166044229669
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437
false