Komma igång med automatiskt upplästa ljudböcker

Skapa en ljudbok från en e-bok med verktyget för automatiskt upplästa ljudböcker.

Du kan skapa automatisk uppläsning om

 • du äger ljudrättigheterna till titeln
 • e-boken är skriven på
  • engelska
  • franska
  • tyska
  • portugisiska (BR)
  • spanska
 • e-boken har filformatet .epub
 • ditt konto också erbjuder e-boken på Google Play.
Automatiskt upplästa ljudböcker är e-böcker som läses upp av digitala röster. Automatisk uppläsning fungerar bäst för faktaböcker.

Tillgänglighet

Automatiskt upplästa ljudböcker är tillgängliga för utgivare i följande länder och regioner:
 • Argentina
 • Australien
 • Österrike
 • Belgien
 • Brasilien
 • Kanada
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Indien
 • Irland
 • Mexiko
 • Nederländerna
 • Nya Zeeland
 • Norge
 • Sydafrika
 • Spanien
 • Sverige
 • Schweiz
 • Förenade kungariket
 • USA

Automatiskt upplästa ljudböcker kan säljas överallt där du innehar rättigheter att sälja boken.

Skapa en ljudbok från en .epub-fil

 1. Öppna bokkatalogen.
 2. Klicka på Lägg till en bok följt av Skapa en automatiskt uppläst ljudbok högst upp.
  • eller:
   1. Öppna en befintlig bok.
   2. Klicka på Innehåll följt av Skapa en automatiskt uppläst ljudbok.
 3. Välj en mall.
 4. Välj en e-bok.
 5. Välj en permanent bokidentifierare.
  • Om du har ett ISBN- eller EAN-nummer för ljudboken: Klicka på Använd ISBN eller EAN.
  • Om du inte har ett sådant: Klicka på Generera GGKEY (Googles bok-id) för att få en bokidentifierare genererad av Google.
 6. Klicka på Spara och fortsätt.

Obs! Endast e-böcker som finns i ditt konto i form av en .epub-fil och som finns tillgängliga på Google Play kan läsas upp automatiskt.

Redigera en automatiskt uppläst ljudbok

Redigera ljudfilen
Gör ändringar i ljudboken i avsnittet Text för ljudboken.
Obs! När du har skapat en ljudfil kan det ta upp till två timmar innan ljudboken visas i ditt konto. 
 • Sök och ersätt: Välj Mer More till höger om sökrutan.
  • Eller välj Ctrl + F.
 • Redigera text: Välj textfältet.
 • Spela upp text: Klicka på Spela upp längst ned.
 • Ändra standardberättarens röst och hastighet:
  1. Välj nedåtpilen under Standardberättare.
  2. Välj en röst och hastighet.
   • Tips! Det är bäst att välja en berättarröst på samma språk som boken.
 • Lägg till en paus: Klicka på Lägg till en paus under Standardberättare.
  • Du kan använda pauser vid scenbyten eller för att lägga till emfas.
  • Du kan lägga till pauser på mellan 0,5 och 2,0 sekunder i steg om 100 millisekunder.
  • När du lägger till en paus visas en kvadratisk ikon i den redigerbara texten som motsvarar den plats där uppläsningen pausar.
 • Så här lägger du till röster för ytterligare karaktärer:
  1. Gör följande för varje karaktär du vill skapa:
   1. Välj Lägg till under Ytterligare karaktärer.
   2. Ange karaktärens namn och välj en röst och hastighet.
  2. Identifiera text som läses upp av varje karaktär:
   1. Markera den dialog som ska läsas upp av karaktären.
   2. Markera karaktären under Ytterligare karaktärer eller högerklicka på karaktären och välj Ändra berättare.
    • Du kan även använda tangentbordet:
     • På PC: Tryck på Ctrl + 1 för den första karaktären, tryck på Ctrl + för den andra karaktären och så vidare för de första tio karaktärerna.
     • På Mac: Tryck på + 1 för den första karaktären, tryck på + 2 för den andra karaktären och så vidare för de första tio karaktärerna.
    • Tips! Text som inte har tilldelats en specifik karaktär läses upp av standardberättaren.
 • Ta bort ett avsnitt från automatisk uppläsning: Välj Uteslut högst upp till höger.
 • Lägg till ett avsnitt i automatisk uppläsning: Välj Inkludera.
 • Spara ändringar: Klicka på Spara följt av Skapa ljudfil längst ned.
 • Välj redigeringsalternativ:
  • Högerklicka i textredigeraren.
  • Du kan även använda tangentbordet:
   • På PC: Tryck på Ctrl + Shift + /.
   • På Mac: Tryck på + Shift + /.

Redigera innehållsförteckningen

När du redigerar innehållsförteckningen kan du göra följande med ett avsnitt:

 • Du kan byta namn på avsnittet.
 • Du kan lägga till ett avsnitt ovanför eller nedanför det aktuella avsnittet.
  • Det nya avsnittet måste ha ett namn innan du kan spara det.
 • Du kan öka eller minska indraget.
 • Du kan radera ett avsnitt.
  • Obs! Raderingen går inte att ångra. När du raderar ett avsnitt från innehållsförteckningen raderar du det även från boken.

Så här redigerar du innehållsförteckningen:

 1. Klicka på Mer More bredvid ett avsnitt.

Namnlösa avsnitt

Namnlösa avsnitt läses upp vid automatisk uppläsning men visas inte i innehållsförteckningen. Hjälp läsarna att hitta namnlösa avsnitt genom att ge dem ett namn.

Redigera bokinformation

Exempel på metadata:

 • Om boken
 • Genrer
 • Medverkande
 • Inställningar

Tips! Välj Spara och fortsätt för att gå till nästa nya avsnitt.

Redigera uttal

Om den automatiska berättarrösten uttalar ett ord på fel sätt kan du skapa ditt eget uttal för berättarrösten att läsa upp. Du kan även hitta uttal för ord som stavas lika men uttalas olika.

Kontrollera uttal

Under Kontrollera uttal i textredigeraren för ljudboken kan du kontrollera ord vars uttal behöver redigeras. Du kan spela upp alla ordkategorier eller kontrollera uttalet per kategori genom att välja Kontrollera uttal. Om du klickar på Spela upp för ett givet ord hör du alla förekomster av ordet i boken. Om uttalet redigeras visas detta med ett ord.

Tillgängliga kategorier:

 • Uttalsredigeringar
 • Personnamn
 • Organisationer
 • Platsnamn
 • Ord som bokstaveras
 • Upplästa nummer

Så här ändrar du uttalet av ett enstaka ord:

 1. Högerklicka på ordet.
 2. Välj Redigera uttal.
 3. Välj hur uttalet ska ändras:
  • Välj ett alternativt uttal om ett sådant finns:
   • Alternativa uttal visas i panelen till höger.
  • Ange fonetisk stavning:
   1. Skriv den fonetiska texten manuellt. Du kan till exempel skriva "etttusensextio" för att ersätta "1 060".
  • Så här använder du det internationella fonetiska alfabetet (IPA):
   1. Skriv in IPA-texten manuellt. Du kan till exempel skriva "sked" som "ɧeːd".
   2. Klicka på mikrofonen för att tala in ordet i mikrofonen.
    • Tips! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig på alla språk.

Hastighet

 • Berättare: Berättarens uppspelningshastighet är automatiskt inställd på 1,00x. Du kan ändra hastigheten genom att klicka på rullgardinsmenyn vid berättaren och välja en annan hastighet.
 • Ytterligare karaktär: Uppspelningshastigheten för andra karaktärer är automatiskt inställd på 1,00x. Så här ändrar du hastigheten:
  1. Välj en karaktär.
  2. Klicka på rullgardinsmenyn vid karaktären.
  3. Ange önskad uppspelningshastighet.
 • Ord eller fras: Uppspelningshastigheten för ett ord eller en fras är automatiskt inställd på Standard. Du kan ändra hastigheten för att lägga till emfas. Gör så här:
  1. Markera texten.
  2. Klicka på rullgardinsmenyn för uppspelningshastighet.
  3. Välj en annan hastighet.
   • Detta ändrar endast berättarens uppspelningshastighet för den markerade texten.

Använda Sök och ersätt

Om du behöver söka efter ett visst ord och/eller ersätta det kan du använda verktyget Sök och ersätt.

 1. Klicka på Mer Mer högst upp till höger.
 2. Ange ordet du vill hitta i texten i fältet Sök.
  • För att gå till nästa ställe där ordet finns kan du klicka på Nästa.
  • För att gå till föregående ställe där ordet finns kan du klicka på Föregående.
 3. För att ersätta ett ord med ett annat skriver du ordet i fältet Ersätt med.
  • För att ersätta det valda ordet med det nya kan du klicka på Ersätt.
  • För att ersätta alla ställen där ordet förekommer i ljudboken kan du klicka på Ersätt alla.
Granska innehållet

När du har skapat en ljudbok kan du granska innehållet på fliken Innehåll. På fliken Innehåll för ljudboken kan du se:

 • en fil med namnet Ljudbokstext och berättarrösten du har valt
 • statusen Live bredvid den version av ljudboken som är tillgänglig på Google Play.
  • Tips! Du kan skapa flera versioner av boken med olika berättarröster men bara en version kan vara tillgänglig som live.
 • Valfritt: Du kan lägga till en PDF-fil med kompletterande material om du vill låta läsarna se bilder och diagram som hör till texten. Om du vill lägga till en PDF-fil klickar du på Ladda upp en fil.
Ladda upp en omslagsbild

Ladda upp en omslagsbild till ljudboken på fliken Innehåll.

Krav på omslagsbilder:

 • Bildformatet måste vara 1:1. Vi rekommenderar en kvadratisk bild, helst 2 400 × 2 400 pixlar.
 • Formatet måste vara .jpeg, .pdf, .tiff eller .png.
  • Viktigt! Inkludera filnamnstillägget.
 • Mindre än 2 GB
Åtgärda fel

Innan du publicerar ljudboken kan du läsa igenom informationen på fliken Sammanfattning. För att kunna publicera måste du åtgärda alla fel i rödmarkerade avsnitt. E-boken måste finnas i din bokkatalog för att du ska kunna publicera den automatiskt upplästa versionen.

Tips! När du publicerar din första ljudbok måste du lägga till försäljningsområden för ljudböcker i betalningscentret. Läs mer om hur du lägger till försäljningsområden.

Skapa en bättre automatiskt uppläst ljudbok

Följ de här tipsen om du vill skapa en bättre upplevelse med en automatiskt uppläst ljudbok:

Redaktionellt

 • Förord, efterord och textstycken: Ange författarens namn i början av avsnittet.
 • Bilder: Redigera eller ta bort hänvisningar till diagram, tabeller och långa listor.
 • Fotnoter, fotnotsreferenser, tabeller, bildtexter och sidbrytningar: De här objekten utesluts automatiskt som standard. Du kan antingen lägga tillbaka enstaka objekt eller välja att inkludera hela kategorier. När ett objekt utesluts visas det som överstruken text i det redigerbara textområdet.

  Så här letar du upp, lägger till alla eller enstaka objekt:
  1. Klicka på Uteslutna objekt i avsnittet Text för ljudboken högst upp till höger.
   • Menyn Uteslutna objekt visas till höger. Här visas fem expanderbara kategorier för fotnoter, fotnotsreferenser, tabeller, bildtexter och sidbrytningar.
  2. Så här letar du upp ett objekt:
   1. Utöka kategorin.
   2. Tryck på nedåtpilen Nedåtpil till höger.
   3. Tryck på högerpilen högerpil eller vänsterpilen för att gå till nästa eller föregående objekt.
  3. Så här inkluderar du alla objekt:
   1. Utöka kategorin.
   2. Klicka på rullgardinsmenyn.
   3. Klicka på Uteslut inga.
  4. Så här lägger du tillbaka enstaka objekt som du vill behålla:
   1. Leta upp objektet i det redigerbara textområdet.
   2. Klicka på objektet.
   3. Klicka på Inkludera i popuprutan som visas.

Automatisk uppläsning och tolkning

 • Berättarröstens dialekt eller språkvariant: Vissa ord kan uttalas olika beroende på berättarröstens dialekt. Kung Louis uttalas till exempel ”King Lewis” på amerikansk engelska och ”King Louie” på brittisk engelska.
 • Berättarspråk: Det är bäst att du använder en berättarröst med samma språk som e-boken när du skapar en ljudbok. Om du använder en berättarröst som inte har samma språk som e-boken kan det medföra uttalsfel.
 • Homografi: Vissa ord kan ha mer än ett uttal. I redigeraren kan du ändra ljudtexten till fonetisk stavning.
 • Flera språk: Ljudböcker uppläses på ett språk. Om en bok innehåller text på ett annat språk, till exempel ett citat eller en fras, uttalas texten på huvudspråket.
 • Ovanliga förkortningar: Skriv ut ovanliga förkortningar som:
  • namn: PO för Per-Olof.
  • bibelverser: Jesaja iii, 9 för Jesaja kapitel 3, vers 9
  • måttenheter: skålp. för skålpund eller rdr. för riksdaler.
 •  Skiljetecken: korrekt användning av skiljetecken förbättrar uppläsningen. 
  • Stötande ord som ersätts med bindestreck eller specialtecken läses inte upp. Skriv ordet eller ersätt specialtecknet med ett annat ord. Skriv till exempel "F punkt punkt punkt" i stället för "F …".
  • Radbrytningar ger upphov till en paus i uppläsningen, men du kan även lägga till pauser manuellt.

Ladda ned din automatiskt upplästa ljudbok

 1. Välj boken du vill ladda ned i bokkatalogen.
 2. Publicera boken på Google Play Böcker.
 3. Du hittar de bearbetade filerna på fliken Innehåll.
 4. Välj filnamnet med statusen Live.

Tips! Om du vill ladda ned ljudbokens MP3-filer i en .zip-fil eller .lpf-fil väljer du Ladda ned på fliken Innehåll. Det finns en .mp3-fil för varje avsnitt och de är numrerade i ordningsföljd.

Relaterade resurser

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437