Pierwsze kroki z audiobookami z automatyczną narracją

Utwórz audiobooka na podstawie e-booka za pomocą narzędzia do generowania audiobooków z automatyczną narracją.

Automatyczną narrację możesz utworzyć, jeśli:

 • Masz prawa do utworzenia ścieżki dźwiękowej na podstawie tekstu.
 • E-book jest napisany w jednym z tych języków:
  • angielski,
  • francuski,
  • niemiecki,
  • portugalski (brazylijski),
  • hiszpański.
 • E-book jest w formacie EPUB.
 • Twoje konto oferuje też tego e-booka w Google Play.
Audiobooki z automatyczną narracją to e-booki czytane przez cyfrowy syntezator mowy. Automatyczna narracja sprawdza się najlepiej w przypadku literatury faktu.

Dostępność

Audiobooki z automatyczną narracją są dostępne w tych krajach i regionach:
 • Argentyna,
 • Australia,
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Dania
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Irlandia,
 • Meksyk
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Republika Południowej Afryki
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone.

Audiobooki z automatyczną narracją możesz sprzedawać wszędzie, gdzie masz prawa do sprzedaży książki.

Tworzenie audiobooka na podstawie pliku EPUB

 1. Otwórz Katalog książek.
 2. U góry kliknij Dodaj książkę a potem Utwórz audiobooka czytanego przez automat.
  • Lub:
   1. Otwórz gotową książkę.
   2. Kliknij Treść a potem Utwórz audiobooka czytanego przez automat.
 3. Wybierz szablon.
 4. Wybierz e-booka.
 5. Wybierz trwały identyfikator książki.
  • Jeśli masz numer ISBN lub EAN audiobooka: kliknij Użyj numeru ISBN lub EAN.
  • Jeśli go nie masz: aby uzyskać identyfikator książki wygenerowany przez Google, kliknij Wygeneruj identyfikator Google (GGKEY) dla książki.
 6. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Ważne: do utworzenia wersji z automatyczną narracją kwalifikują się tylko te e-booki na Twoim koncie, których plik EPUB jest dostępny w Google Play.

Edytowanie audiobooka z automatyczną narracją

Edytowanie pliku audio
Wprowadź zmiany w audiobooku w sekcji „Treść audiobooka”.
Ważne: gdy utworzysz plik audio, może minąć do 2 godzin, zanim audiobook pojawi się na Twoim koncie.
 • Znajdowanie i zastępowanie: po prawej stronie pola wyszukiwania kliknij Więcej More.
  • Możesz też użyć skrótu klawiszowego Ctrl + F.
 • Edytowanie tekstu: kliknij pole tekstowe.
 • Odtwarzane tekstu: u dołu kliknij Odtwórz.
 • Zmiana głosu i szybkości domyślnego lektora:
  1. W sekcji „Domyślny lektor” kliknij strzałkę w dół.
  2. Wybierz głos i szybkość.
   • Wskazówka: najlepiej wybrać język lektora pasujący do języka książki.
 • Dokładanie głosów dodatkowych postaci:
  1. W przypadku każdej postaci, którą chcesz utworzyć:
   1. W sekcji „Dodatkowe postacie” kliknij Dodaj.
   2. Wpisz nazwę postaci oraz wybierz głos i szybkość.
  2. Wskaż tekst odczytywany przez poszczególne postacie:
   1. Zaznacz dialog, który ma być odczytywany przez daną postać.
   2. W sekcji „Dodatkowe postacie” wybierz postać lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień narratora.
    • Możesz też użyć klawiatury:
     • Na komputerze PC: jeśli chcesz wybrać pierwszą postać, naciśnij Ctrl + 1, drugą – Ctrl + 2 itd. w przypadku pierwszych 10 postaci.
     • Na Macu: jeśli chcesz wybrać pierwszą postać, naciśnij  + 1, drugą –  + 2 itd. w przypadku pierwszych 10 postaci.
    • Wskazówka: tekst, który nie jest przypisany do żadnej postaci, jest odczytywany przez domyślnego lektora.
 • Usuwanie sekcji z automatycznej narracji: w prawym górnym rogu kliknij Wyklucz.
 • Dodawanie sekcji do automatycznej narracji: kliknij Uwzględnij.
 • Zapisywanie zmian: u dołu kliknij Zapisz a potem Utwórz plik audio.
 • Wybieranie opcji edytora:
  • W edytorze tekstu kliknij prawym przyciskiem myszy.
  • Możesz też użyć klawiatury:
   • Na komputerze PC: naciśnij Ctrl + Shift + /.
   • Na Macu: naciśnij + Shift + /.

Edytowanie spisu treści

Podczas edytowania spisu treści możesz:

 • zmienić nazwę sekcji;
 • dodać sekcję powyżej lub poniżej bieżącej sekcji;
  • zapisać nową sekcję, ale dopiero po nadaniu jej nazwy;
 • zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie;
 • usunąć sekcję.
  • Ważne: usunięcie jest nieodwracalne. Jeśli usuniesz sekcję ze spisu treści, zostanie ona też usunięta z książki.

Aby edytować spis treści:

 1. Obok sekcji kliknij Więcej More.

Sekcje bez nazwy

Automatyczna narracja odczytuje sekcje bez nazwy, ale nie występują one w spisie treści. Aby pomóc czytelnikom w znajdowaniu sekcji bez nazwy, nadaj im nazwy.

Edytowanie informacji o książce

Przykłady metadanych:

 • informacje o książce,
 • gatunki,
 • współtwórcy,
 • ustawienia.

Wskazówka: aby przejść do każdej nowej sekcji, kliknij Zapisz i kontynuuj.

Edytowanie wymowy

Jeśli automatyczny lektor błędnie wymówi jakieś słowo, możesz utworzyć dla lektora własną wymowę tego słowa. Możesz też znajdować inne rodzaje wymowy słów, które mają taką samą pisownię, ale różną wymowę.

Sprawdzanie wymowy

Słowa, które wymagają edycji wymowy, możesz sprawdzić w sekcji „Sprawdzanie wymowy” w edytorze tekstu audiobooka. Za pomocą funkcji sprawdzania wymowy możesz odtwarzać wszystkie kategorie słów lub przeglądać je według kategorii. Jeśli klikniesz przycisk odtwarzania obok konkretnego słowa, odtworzone zostaną wszystkie wystąpienia tego słowa w książce. Jeśli wymowa jakiegoś słowa zostanie zmodyfikowana, zostanie ono odpowiednio oznaczone.

Dostępne kategorie:

 • Zmiany wymowy
 • Imiona i nazwiska
 • Organizacje
 • Nazwy miejsc
 • Przeliterowane słowa
 • Przeliterowane liczby

Aby zmienić wymowę pojedynczego słowa:

 1. Kliknij je prawym przyciskiem myszy.
 2. Kliknij Edytuj wymowę.
 3. Wybierz sposób zmiany wymowy:
  • Wybierz alternatywną wymowę (jeśli została podana):
   • Alternatywne wymowy pojawią się w panelu po prawej stronie.
  • Zastosuj zapis fonetyczny:
   1. Wpisz tekst fonetycznie. Możesz np. zamiast „1060” wpisać „tysiąc sześćdziesiąt”.
  • Używaj międzynarodowego alfabetu fonetycznego (MAF):
   1. Wpisz tekst zgodnie z MAF. Na przykład angielskie słowo „minute¨ możesz wpisać jako „mɪn ɪt” lub „maɪˈnut”.
   2. Aby wypowiedzieć słowo do mikrofonu, kliknij ikonę mikrofonu .
    • Wskazówka: w przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

Szybkość

 • Narrator: szybkość odczytywania tekstu przez narratora jest automatycznie ustawiana na „1,00 x”. Aby ją dostosować, kliknij rozwijaną kartę obok narratora i wybierz inną szybkość odtwarzania.
 • Dodatkowa postać: szybkość odczytywania tekstu przez dodatkowe postacie jest automatycznie ustawiana na „1,00 x”. Aby ją dostosować:
  1. Wybierz postać.
  2. Kliknij rozwijaną kartę szybkości obok niej.
  3. Ustaw preferowaną szybkość.
 • Słowo lub wyrażenie: szybkość odczytywania danego słowa lub wyrażenia jest automatycznie ustawiona na opcję „Domyślna”, ale możesz ją zmienić. Aby to zrobić:
  1. Zaznacz tekst.
  2. Kliknij rozwijaną kartę szybkości.
  3. Wybierz inną szybkość odtwarzania.
   • Spowoduje to zmianę szybkości, z jaką narrator odczytuje zaznaczony tekst.

Korzystanie z narzędzia Znajdź i zamień

Jeśli chcesz znaleźć wystąpienia konkretnego słowa lub je zastąpić, użyj narzędzia Znajdź i zamień.

 1. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj Więcej.
 2. W polu „Znajdź” wpisz słowo do znalezienia w tekście.
  • Aby przejść do następnego wystąpienia słowa, kliknij Następne.
  • Aby przejść do poprzedniego wystąpienia słowa, kliknij Poprzednie.
 3. W polu „Zamień na” wpisz w razie potrzeby tekst, którym chcesz zastąpić znalezione słowo.
  • Aby zastąpić wybrane aktualnie słowo nowym tekstem, kliknij Zastąp.
  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia tego słowa w audiobooku, kliknij Zamień wszystkie.
Sprawdzanie treści

Po utworzeniu audiobooka możesz sprawdzić jego zawartość na karcie „Treść”. Zawartość audiobooka obejmuje:

 • plik o nazwie „Treść audiobooka” z wybranym przez Ciebie lektorem,
 • stan „Dostępne” podawany obok wersji audiobooka dostępnej w Google Play.
  • Wskazówka: możesz utworzyć dowolną liczbę wersji książki z różnymi lektorami, ale tylko jedna z nich może być aktywna.
 • Opcjonalnie: aby umożliwić czytelnikom oglądanie obrazów i wykresów zawartych w tekście, możesz dodać plik PDF z materiałami uzupełniającymi. Aby dodać plik PDF, kliknij Prześlij plik.
Przesyłanie zdjęcia okładki

Na karcie „Treść” prześlij zdjęcie okładki audiobooka.

Wymagania dotyczące pliku okładki:

 • Musisz zastosować format obrazu 1:1. Zalecamy użycie kwadratowego obrazu, najlepiej o wymiarach 2400 x 2400 pikseli.
 • Plik musi być w formacie JPEG, PDF, TIFF lub PNG.
  • Ważne: podaj rozszerzenie nazwy pliku.
 • Rozmiar poniżej 2 GB.
Poprawianie błędów

Zanim opublikujesz audiobooka, możesz sprawdzić informacje na karcie „Podsumowanie”. Przed publikacją musisz poprawić wszystkie błędy w sekcjach oznaczonych na czerwono. Aby możliwe było opublikowanie e-booka w wersji z automatyczną narracją, musi on być dostępny w Twoim Katalogu książek.

Wskazówka: aby opublikować swojego pierwszego audiobooka, musisz w Centrum płatności dodać obszary sprzedaży audiobooków. Więcej informacji o dodawaniu obszarów sprzedaży

Tworzenie lepszych audiobooków z automatyczną narracją

Aby tworzyć przyjemne w odbiorze audiobooki z automatyczną narracją, trzymaj się tych wskazówek:

Wymagania redakcyjne

 • Przedsłowia, posłowia i fragmenty: podaj imię i nazwisko autora na początku tej sekcji.
 • Obrazy: zmieniaj odpowiednio lub usuwaj odwołania do wykresów, diagramów, tabel i długich list.
 • Przypisy: przypisy powinny zostać usunięte automatycznie. Usuwaj ręcznie wszystkie przypisy pominięte przez system.

Automatyczna narracja a wymowa

 • Akcenty lektorów: niektóre słowa mogą być różnie wymawiane w zależności od akcentu lektora. Na przykład wyrażenie „King Louis” będzie w amerykańskiej odmianie języka angielskiego brzmieć jak „King Lewis”, a w odmianie brytyjskiej jak „King Louie”.
 • Język lektora: aby utworzyć audiobooka, najlepiej wybrać lektora odpowiadającego językowi e-booka. Jeśli wybierzesz lektora, który nie pasuje do języka e-booka, może to spowodować błędy wymowy.
 • Homogramy: niektóre słowa, np. w języku angielskim „read”, „minute” i „present”, mają więcej niż 1 sposób wymowy. W edytorze możesz modyfikować tekst przeznaczony do przetworzenia na dźwięk, aby odpowiadał zapisowi fonetycznemu.
 • Więcej języków: audiobooki są czytane w 1 języku. Jeśli książka zawiera takie fragmenty jak cytaty lub wyrażenia w języku obcym, będą one wymawiane w sposób odpowiedni do głównego języka.
 • Nietypowe skróty – rozwijaj nietypowe skróty, np.
  • Imiona: zamiast „St.” napisz „Stanisław”.
  • Wersy biblijne: zamiast „Izajasz iii, 9” napisz „Księga Izajasza, rozdział 3, wers 9”.
  • Jednostki miary: zamiast „ha” napisz „hektar”, a zamiast „sek.” – „sekunda”.
 • Interpunkcja: prawidłowa interpunkcja polepsza narrację. 
  • Obraźliwe słowa zastąpione myślnikami lub znakami specjalnymi nie zostaną odczytane. Przeliteruj słowo lub zastąp znaki specjalne innym słowem. Na przykład zamiast „D—” wpisz „D spacja spacja”.
  • Podziały wiersza wywołują krótkie przerwy w narracji.

Pobieranie audiobooka z automatyczną narracją

 1. W swoim Katalogu książek wybierz książkę, którą chcesz pobrać.
 2. Opublikuj książkę w Książkach Google Play.
 3. Aby znaleźć przetworzone pliki, otwórz kartę „Treść”.
 4. Wybierz nazwę pliku o stanie „Dostępne”.

Wskazówka: aby pliki MP3 audiobooka pobrać w formie archiwum ZIP lub LPF, na karcie „Treść” kliknij Pobierz. Każda sekcja znajduje się w osobnym pliku MP3. Pliki te noszą kolejne numery.

Przydatne materiały

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
82437