Začínáme s automaticky namluvenými audioknihami

Audioknihu z e-knihy vytvoříte pomocí nástroje pro automatické namluvení.

Automatické namluvení knihy je možné za těchto podmínek:

 • Vlastníte zvuková práva k danému titulu.
 • E-kniha je napsána v některém z těchto jazyků:
  • angličtina
  • francouzština
  • němčina
  • španělština
 • E-kniha je ve formátu EPUB.
 • Na svém účtu na Google Play tuto knihu nabízíte i jako e-knihu.
Automaticky namluvené audioknihy jsou elektronické knihy čtené digitálním hlasem. Nejlépe tato metoda funguje u literatury faktu.

Dostupnost

Automaticky namluvené audioknihy mohou využívat vydavatelé v těchto zemích a oblastech:
 • Argentina
 • Austrálie
 • Rakousko
 • Kanada
 • Francie
 • Německo
 • Irsko
 • Mexiko
 • Nový Zéland
 • Španělsko
 • Spojené království
 • USA

Automaticky namluvené audioknihy lze prodávat všude, kde máte práva k prodeji příslušné knihy.

Vytvoření audioknihy ze souboru EPUB

 1. Otevřete katalog knih.
 2. Nahoře klikněte na Přidat knihu a pak Vytvoření automaticky namluvené audioknihy.
  • Nebo:
   1. Otevřete existující knihu.
   2. Klikněte na Obsah a pak Vytvoření automaticky namluvené audioknihy.
 3. Vyberte šablonu.
 4. Vyberte e‐knihu.
 5. Vyberte trvalý identifikátor knihy.
  • Pokud pro audioknihu máte kód ISBN nebo EAN: Klikněte na Použít kód ISBN nebo EAN.
  • Pokud ne: Jestliže chcete získat identifikátor knihy vygenerovaný Googlem, klikněte na Vygenerovat ID knihy na Googlu (GGKEY).
 6. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Důležité: Automaticky namluvit lze pouze ty e-knihy ve vašem účtu, které jsou ve formátu EPUB a máte je publikovány na Google Play.

Edit an auto-narrated audiobook

Úprava zvukového souboru

Důležité: Po vytvoření zvukového souboru může trvat až 2 hodiny, než se audiokniha ve vašem účtu zobrazí.
 • Najít a nahradit: Vpravo od vyhledávacího pole vyberte ikonu možností More.
  • Případně stiskněte Ctrl + F.
 • Úprava textu: Vyberte textové pole.
 • Přehrání textu: Dole klikněte na Přehrát.
 • Změna hlasu:
  • Vpravo nahoře vyberte šipku dolů.
  • Vyberte hlas.
   • Doporučujeme zvolit vypravěče v tom jazyce, který odpovídá jazyku knihy.
 • Vyřazení kapitoly z automatického namluvení: Vpravo nahoře vyberte možnost Vyloučit.
 • Přidání kapitoly do automatického namluvení: Vyberte možnost Zahrnout.
 • Uložení změn: Dole klikněte na Uložit a pak Vytvořit zvukový soubor.
 • Nastavení možností editoru:
  • Klikněte pravým tlačítkem do textového editoru.
  • Případně použijte klávesnici:
   • Počítač s Windows: Stiskněte Ctrl + Shift + /.
   • Mac: Stiskněte ⌘ + Shift + /.

Úprava obsahu

Při úpravě obsahu můžete:

 • Přejmenovat kapitolu.
 • Přidat kapitolu před nebo za aktuální kapitolu.
  • Před uložením je třeba novou kapitolu pojmenovat.
 • Zvětšit nebo zmenšit odsazení.
 • Smazat kapitolu.
  • Důležité: Smazání je trvalé. Když kapitolu smažete z obsahu, smažete ji také z knihy.

Postup úpravy obsahu:

 1. Vedle požadované kapitoly klikněte na ikonu možností More.

Nepojmenované kapitoly

Nepojmenované kapitoly jsou při automatickém namlouvání přečteny, nejsou však uvedeny v obsahu. Pokud chcete čtenářům pomoci nepojmenované kapitoly najít, pojmenujte je.

Úprava informací o knize

Příklady metadat:

 • O knize
 • Žánry
 • Přispěvatelé
 • Nastavení

Tip: Do jednotlivých nových kapitol přejdete kliknutím na Uložit a pokračovat.

Úprava výslovnosti

Pokud automatický vypravěč vysloví nějaké slovo špatně, můžete zadat vlastní výslovnost, podle které jej má přečíst. U slov se stejným pravopisem, ale odlišnou výslovností, můžete vybrat požadovanou výslovnost.

Postup změny výslovnosti slova:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na slovo.
 2. Vyberte Upravit výslovnost.
 3. Vyberte, jak chcete výslovnost změnit:
  • Pokud je k dispozici alternativní výslovnost, vyberte ji:
   • Alternativní výslovnosti se zobrazí na panelu vpravo.
  • Zadejte fonetický přepis slova:
   1. Ručně zadejte fonetický přepis textu. Můžete například napsat „jeden tisíc šedesát“ namísto čísla 1060.
  • Použijte mezinárodní fonetickou abecedu (IPA):
   1. Ručně zadejte text pomocí IPA. Například můžete zadat „mɛxanɪzmu“ místo „mechanizmu“ nebo „ˈnɛzobɛt͜ sɲɛnɛː“ místo „nezobecněné“.
   2. Kliknutím na ikonu mikrofonu můžete slovo vyslovit do mikrofonu.

Použití funkce Najít a nahradit

Pokud potřebujete najít výskyty určitého slova a případně ho nahradit jiným, použijte nástroj Najít a nahradit.

 1. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Možnosti.
 2. Do pole Najít zadejte slovo, které chcete v textu najít.
  • Na další výskyt daného slova se přesunete kliknutím na Další.
  • Na předchozí výskyt slova se přesunete kliknutím na Předchozí.
 3. Pokud chcete slovo nahradit, vložte nové slovo do pole Nahradit čím.
  • Právě vybrané slovo nahradíte novým textem kliknutím na Nahradit.
  • Jestliže chcete nahradit všechny výskyty daného slova v audioknize, klikněte na Nahradit vše.
Zobrazení obsahu

Po vytvoření audioknihy můžete zkontrolovat její obsah na kartě Obsah. V obsahu audioknihy se nachází:

 • Soubor s názvem „Text audioknihy“ s vybraným vypravěčem.
 • Stav Publikováno vedle verze audioknihy dostupné na Google Play.
  • Tip: Můžete vytvořit libovolný počet verzí knihy s různými vypravěči, publikována však může být jen jedna.
 • Nepovinné: Pokud chcete, aby se čtenáři mohli odkazovat na obrázky a grafy v textu, můžete přidat soubor PDF s doplňkovými materiály. V tom případě klikněte na možnost Nahrát soubor.
Nahrání obrázku na obálku

Na kartě Obsah nahrajte obrázek, který bude na obálce audioknihy.

Požadavky na soubor s obrázkem na obálce:

 • Poměr stran musí být 1:1. Doporučujeme použít čtvercový obrázek, ideálně o velikosti 2400 × 2400 pixelů.
 • Obrázek musí být ve formátu JPEG, PDF, TIFF nebo PNG.
  • Důležité: Uveďte i příponu souboru.
 • Menší než 2 GB
Oprava chyb

Před publikováním audioknihy můžete zkontrolovat informace na kartě Souhrn. Červeně označené sekce obsahují chyby, které je třeba před publikováním knihy odstranit. Pokud chcete publikovat automaticky namluvenou verzi knihy, musíte ji mít v katalogu knih aktivní i jako e-knihu.

Tip: Než publikujete svoji první audioknihu, musíte v Centru plateb zadat prodejní oblasti pro audioknihy. Další informace o přidání prodejních oblastí

Jak vytvořit lepší automaticky namluvenou audioknihu

Níže uvedené tipy vám pomohou vytvářet lepší automaticky namluvené audioknihy:

Redakční úpravy

 • Předmluvy, doslovy a pasáže: Na začátku sekce uveďte jméno autora.
 • Obrázky: Upravte nebo odstraňte odkazy na grafy, diagramy, tabulky a dlouhé seznamy.
 • Poznámky pod čarou: Poznámky pod čarou by měly být automaticky odstraněny. Ručně odstraňte ty, které automat přehlédl.

Automatické namluvení a převod

 • Přízvuky vypravěčů: Některá slova mohou mít různou výslovnost v závislosti na přízvuku vypravěče. Například „King Louis“ zní v americké angličtině jako „King Lewis“ a v britské angličtině jako „King Louie“.
 • Jazyk vypravěče: Při vytváření audioknih je nejlepší použít vypravěče ve stejném jazyce, v jakém je e‐kniha napsána. Pokud použijete vypravěče v odlišném jazyce, může to vést k chybné výslovnosti některých slov.
 • Fonetický přepis: Některá slova, například anglické „read“, „minute“ a „present“, mají více různých výslovností. V editoru můžete upravit čtený text tak, aby představoval fonetický přepis příslušného slova.
 • Další jazyky: Audioknihy jsou namluvené vždy jen v jednom jazyce. Pokud kniha obsahuje text v jiném jazyce, například citaci nebo frázi, bude vysloven podle pravidel hlavního jazyka.
 • Netradiční zkratky: Neobvyklé zkratky rozepište slovy, například:
  • Jména: William místo Wm.
  • Odkazy na biblické verše: Izajáš, kapitola 3, verš 9 místo Izajáš 3:9
  • Měrné jednotky: metr namísto m či kilometry za hodinu namísto km/h
 • Interpunkce: Dobře použitá interpunkce zlepšuje kvalitu čteného textu. 
  • Nevhodná slova nahrazená pomlčkami nebo speciálními znaky nebudou přečtena. Buď slovo napište, nebo zvláštní znaky nahraďte jiným slovem. Například místo „K—“ použijte „K mezera mezera“.
  • Odřádkování znamená pauzu ve čtení.

Stažení automaticky namluvené audioknihy

 1. V katalogu knih vyberte knihu, kterou chcete stáhnout.
 2. Publikujte knihu v Knihách Google Play.
 3. Zpracované soubory najdete na kartě Obsah.
 4. Vyberte název souboru se stavem Publikováno.

Tip: Pokud chcete soubory MP3 s audioknihou stáhnout ve formátu ZIP nebo LPF, klikněte na kartě Obsah na možnost Stáhnout. Každá kapitola je uložena v jednom souboru MP3. Soubory jsou očíslované v pořadí podle kapitol.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
82437
false
false