Sử dụng mã khuyến mãi để tặng miễn phí hoặc giảm giá sách điện tử và sách nói

Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Tại thời điểm này, chỉ một số đối tác chọn lọc mới có thể bán sách nói trên Play. Hiện Google không chấp nhận đối tác sách nói mới, nhưng quy định này có thể thay đổi. Vui lòng kiểm tra lại để xem thông tin cập nhật.
 

Bạn có thể tặng khách hàng một mã khuyến mãi để họ có thể đổi sách miễn phí hoặc mua sách với giá chiết khấu. Bạn có thể tạo tối đa 5.000 mã cho mỗi chiến dịch và tối đa 3 chiến dịch mã khuyến mãi mỗi tháng.

Nơi hỗ trợ mã khuyến mãi

 • Mã khuyến mãi chỉ dùng được tại những quốc gia được chọn.
 • Bạn có thể cung cấp mã khuyến mãi ở tất cả quốc gia đủ điều kiện mà bạn đang bán sách tại đó.

Tìm hiểu những quốc gia có thể áp dụng mã khuyến mãi.

Làm quen với tính năng mã khuyến mãi

Quan trọng: Để quản lý chương trình khuyến mãi, bạn phải có Danh mục sách hoặc Quyền truy cập của quản trị viên Để chấp nhận Điều khoản dịch vụ, bạn phải có Quyền truy cập của quản trị viên. Tìm hiểu thêm về các loại tài khoản.
 1. Trong Trung tâm đối tác, bạn hãy nhấp vào Khuyến mãi.
 2. Nếu thấy cửa sổ bật lên, bạn hãy chấp nhận Điều khoản dịch vụ trên đó.
Tạo một chiến dịch mã khuyến mãi mới
 1. Trong Trung tâm đối tác, bạn hãy nhấp vào Khuyến mãi.
 2. Nhấp vào Chương trình khuyến mãi mới.
 3. Chọn Mã khuyến mãi.
 4. Nhập thông tin sau:
  • Tên chương trình khuyến mãi: Chỉ bạn mới thấy thông tin này.
  • Ngày bắt đầu: Ngày bất kỳ trong vòng 1 năm kể từ ngày hôm nay.
  • Ngày kết thúc: Trong vòng tối đa 3 năm kể từ ngày bắt đầu. Chương trình khuyến mãi sẽ kết thúc lúc 11:59 đêm (hay 23:59) của ngày kết thúc, theo múi giờ tại quốc gia bạn chọn.
  • Loại chiết khấu:
   • Miễn phí: Khách hàng có thể đổi mã lấy sách mà không phải trả phí.
   • Phần trăm giảm giá (chỉ áp dụng cho sách điện tử): Khách hàng hưởng phần trăm chiết khấu tính trên giá niêm yết. Bạn có thể chọn tỷ lệ phần trăm.
   • Giá cố định: Khách hàng có thể mua sách với một mức giá cố định mới.
  • Thông tin chi tiết về sách:
   • Giá trị nhận dạng: Thêm ít nhất một mã nhận dạng ISBN hoặc GGKEY.
    • Nếu bạn áp dụng một mã khuyến mãi cho nhiều cuốn sách: Khách hàng chỉ có thể dùng mã khuyến mãi đó cho một cuốn sách.
   • Phạm vi phân phối theo quốc gia: Để xem giá niêm yết hiện tại của cuốn sách tại một quốc gia, bạn hãy chọn quốc gia tương ứng.
  • Quốc gia: Chọn ít nhất một quốc gia nơi bạn muốn chạy chương trình khuyến mãi.
   • Khách hàng tại những quốc gia được chọn có thể đổi được mã khuyến mãi này.
   • Toàn bộ sách trong chương trình khuyến mãi của bạn phải đang được bán tại những quốc gia mà bạn chọn.
  • Loại mã: Chọn loại mã.
   • Một mã: Áp dụng cùng một mã cho tất cả khách hàng. Mỗi khách hàng chỉ có thể đổi mã đó một lần.
    • Nhập số lượt có thể đổi trên mỗi mã.
   • Nhiều mã: Tạo tự động một mã duy nhất cho mỗi khách hàng. Mỗi khách hàng chỉ có thể đổi mã của họ một lần.
    • Nhập số lượng mã mà bạn muốn tạo.
 5. Nhấp vào Tạo mã.
Quan trọng: Bạn có thể tạm dừng hoặc tiếp tục một chiến dịch đã tạo nhưng không chỉnh sửa được thông tin chi tiết của chiến dịch đó. 
Chia sẻ mã khuyến mãi

Đối với chương trình khuyến mãi sử dụng một mã (cùng một mã cho tất cả khách hàng):

 1. Trong Trung tâm đối tác, bạn hãy nhấp vào Khuyến mãi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Mã khuyến mãi.
 3. Chọn chương trình khuyến mãi bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể sao chép "URL để đổi mã trên Cửa hàng Play". URL này đưa khách hàng tới Cửa hàng Play với mã được tự động điền sẵn. Bạn cũng có thể chia sẻ mã và URL play.google.com/redeem để người dùng nhập mã.
 4. Thông báo cho khách hàng về các điều khoản của chương trình khuyến mãi:
  • Điều kiện áp dụng
  • Giá hoặc phần trăm giảm giá
  • Ngày bắt đầu
  • Ngày kết thúc
  • Những cuốn sách áp dụng khuyến mãi
  • Có được dùng chung mã hay không

Đối với chương trình khuyến mãi sử dụng nhiều mã (mã riêng cho từng khách hàng):

 1. Trong Trung tâm đối tác, bạn hãy nhấp vào Khuyến mãi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Mã khuyến mãi.
 3. Chọn chương trình khuyến mãi bạn muốn chia sẻ.
 4. Để hiển thị mã và URL tương ứng, hãy nhấp vào Tải mã xuống (.csv) bên cạnh phần "Mã".
 5. Thông báo cho khách hàng về các điều khoản của chương trình khuyến mãi:
  • Điều kiện áp dụng
  • Giá hoặc phần trăm giảm giá
  • Ngày bắt đầu
  • Ngày kết thúc
  • Những cuốn sách áp dụng khuyến mãi
  • Có được dùng chung mã hay không

Lưu ý:

 • Bạn cũng có thể đưa mã cho khách hàng để họ đổi tại trang đổi mã trên Google Play.
 • Để kiểm tra mã khuyến mãi, bạn hãy thực hiện như sau:
  1. Tạo thêm một mã.
  2. Đổi mã đó với tư cách một khách hàng.
Xem lại chiến dịch mã khuyến mãi
 1. Trong Trung tâm đối tác, bạn hãy nhấp vào Khuyến mãi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Mã khuyến mãi.
 3. Chọn chương trình khuyến mãi bạn muốn xem lại.
  • Đối với chương trình khuyến mãi sử dụng một mã (cùng một mã cho tất cả khách hàng), hãy xem lại:
   • URL liên kết trực tiếp đến Cửa hàng Play với mã được tự động điền sẵn
   • Số lần đổi
  • Đối với chương trình khuyến mãi sử dụng nhiều mã (mã riêng cho từng khách hàng), hãy xem lại:
   • Đường liên kết tới một tệp .csv có thể tải xuống chứa mã và URL tương ứng
   • Số lần đổi
Mẹo: Trên Trung tâm đối tác, bạn cũng có thể xem được số lượt đổi mã tại thẻ "Phân tích và Báo cáo" thuộc phần "Báo cáo giao dịch".
Tạm dừng hoặc tiếp tục chiến dịch mã khuyến mãi

Để tạm dừng một chiến dịch:

 1. Trong Trung tâm đối tác, bạn hãy nhấp vào Khuyến mãi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Mã khuyến mãi.
 3. Chọn chương trình khuyến mãi bạn muốn tạm dừng.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi sau đó Tạm dừng.

Để tiếp tục một chiến dịch:

 1. Trong Trung tâm đối tác, bạn hãy nhấp vào Khuyến mãi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào thẻ Mã khuyến mãi.
 3. Chọn chương trình khuyến mãi bạn muốn tiếp tục.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa chương trình khuyến mãi sau đó Tiếp tục.
Mẹo: Khi bạn tạm dừng một chương trình khuyến mãi, khách hàng sẽ không đổi được mã. Tuy nhiên, những khách hàng đã đổi mã lấy sách vẫn có thể mở sách điện tử hoặc sách nói đã đổi. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false