Vấn đề về chất lượng âm thanh của sách nói

Để tránh việc người dùng gặp phải những cuốn sách nói có vấn đề về chất lượng âm thanh, chúng tôi sẽ kiểm tra chất lượng của những nội dung mới tải lên.

Các loại vấn đề

Bước kiểm tra chất lượng có thể giúp xác định các loại vấn đề gặp phải trên sách nói như sau:

 • Điểm bất thường hoặc nhảy đoạn: Có thể xuất hiện tình trạng vấp hoặc nhảy đoạn âm thanh.
 • Lỗi lặp âm: Âm thanh bị lặp ở phần đầu dấu thời gian.
 • Khoảng im lặng: Phát hiện một khoảng im lặng dài hơn bình thường.
 • Âm thanh thử nghiệm: Phát hiện âm thanh thử nghiệm do máy tạo ra.

Xem xét các vấn đề phát hiện được

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Chọn sách nói.
 3. Ở bên trái, nhấp vào Nội dung
 4. Chọn thẻ "Lỗi về chất lượng âm thanh".
 5. Để xem danh sách đầy đủ các vấn đề phát hiện được, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Ở bên trái, hãy chọn tệp chứa vấn đề phát hiện được.
 7. Để mở trình phát, hãy nhấp vào một vấn đề sau đó Phát Phát.
  • Nếu bạn đồng ý rằng có lỗi trong tệp âm thanh này : Hãy nhấp vào Tệp âm thanh bị lỗi.
  • Nếu bạn không nghe thấy lỗi, hoặc nếu đó là chi tiết đưa vào có chủ đích: Hãy nhấp vào Tệp âm thanh chính xác. Hệ thống sẽ xóa vấn đề đó khỏi danh sách.
Mẹo: Nếu bạn tải các tệp âm thanh lên nhiều lần và có nhiều tệp âm thanh chứa lỗi, thì bạn sẽ thấy các lỗi được nhóm lại theo từng phiên bản tệp. Tệp mới nhất luôn ở trên cùng. Khi lỗi đã được khắc phục hết tại phiên bản mới nhất, sách nói của bạn sẽ được phát hành.

Khắc phục các vấn đề để phát hành sách nói

Nếu có lỗi trong sách nói của bạn, hãy khắc phục vấn đề và tải một bộ tệp hoàn chỉnh mới lên. Khi bạn tải nội dung thay thế lên, chúng tôi sẽ xem xét lại nội dung đó để kiểm tra các vấn đề về chất lượng. Sau khi bạn tải một tệp mới không còn lỗi lên hoặc khi bạn xác nhận "Tệp âm thanh chính xác" để loại bỏ tất cả lỗi phát hiện được, chúng tôi sẽ tự động phát hành tệp âm thanh đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
82437
false
false