Problémy s kvalitou zvuku audioknihy

Zaviedli sme kontrolu kvality nového nahraného obsahu, aby sa k našim používateľom nedostávali audioknihy s problémami s kvalitou zvuku.

Typy problémov

Kontrola kvality môže v audioknihách zistiť niekoľko typov problémov:

 • Anomália alebo preskočenie: zvuk obsahuje možné preskočenie alebo škrípanie.
 • Opakujúci sa vzor: zvuk sa na začiatku časovej pečiatky opakuje.
 • Ticho: bolo rozpoznané ticho, ktoré trvá dlhšie ako zvyčajne.
 • Testovací tón: bol rozpoznaný testovací tón vytvorený počítačom.

Kontrola zistených problémov

 1. Prihláste sa v počítači do Centra partnerov.
 2. Vyberte požadovanú audioknihu.
 3. Vľavo kliknite na Obsah.
 4. Vyberte kartu Chyby v kvalite zvuku.
 5. Ak chcete zobraziť úplný zoznam zistených problémov, kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 6. Vľavo vyberte súbor, v ktorom bol problém zistený.
 7. Ak chcete prehrávač otvoriť, kliknite na problém a potom Prehrať Prehrať.
  • Ak súhlasíte, že daná sekcia obsahuje chybu: kliknite na Zvuk obsahuje chybu.
  • Ak chybu počuť nebudete alebo je rozpoznaná chyba úmyselná: kliknite na Zvuk je správny. Daný problém bude zo zoznamu odstránený.
Tip: Ak sa pri viacnásobnom odosielaní súborov audioknihy vyskytnú chyby vo viacerých súboroch, zobrazia sa pre každú verziu súboru ako balík. Najnovší súbor je vždy navrchu. Keď chyby pomocou najnovšej verzie opravíte, audiokniha sa zverejní.

Oprava problémov pred zverejnením audioknihy

Ak audiokniha obsahuje chyby, opravte ich a nahrajte novú kompletnú skupinu súborov. Po nahraní náhradného obsahu opäť skontrolujeme, či neobsahuje problémy s kvalitou. Keď nahráte nový súbor bez chýb alebo ich všetky pomocou možnosti „Audiokniha je správna“ odmietnete, danú audioknihu automaticky zverejníme.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory