Προβλήματα στην ποιότητα ήχου του ηχητικού βιβλίου

Για να μην αντιμετωπίζουν οι χρήστες προβλήματα ποιότητας ήχου στα ηχητικά βιβλία, εκτελούμε ελέγχους ποιότητας στο νέο περιεχόμενο που μεταφορτώνεται.

Τύποι προβλημάτων

Ο έλεγχος ποιότητας μπορεί να εντοπίσει διάφορους τύπους προβλημάτων στα ηχητικά βιβλία:

 • Ανωμαλία ή παράλειψη: Υπάρχει πιθανή παράλειψη ή διακοπή στον ήχο.
 • Επαναλαμβανόμενο μοτίβο: Ο ήχος επαναλαμβάνεται στην αρχή της χρονικής σήμανσης.
 • Σίγαση: Εντοπίστηκε σίγαση ήχου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνηθισμένο.
 • Δοκιμαστικό ηχητικό σήμα: Εντοπίστηκε ένα δοκιμαστικό μηχανικό ηχητικό σήμα.

Ελέγξτε τα εντοπισμένα προβλήματα

 1. Στον υπολογιστή σας, συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Επιλέξτε το ηχητικό βιβλίο.
 3. Στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιεχόμενο
 4. Επιλέξτε την καρτέλα Σφάλματα ποιότητας ήχου.
 5. Για να δείτε την πλήρη λίστα των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, κάντε κλικ στο κάτω βέλος Κάτω βέλος.
 6. Στα αριστερά, επιλέξτε το αρχείο στο οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα.
 7. Για να ανοίξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, κάντε κλικ σε ένα πρόβλημα και μετά Αναπαραγωγή Play.
  • Εάν συμφωνείτε ότι η ενότητα περιέχει κάποιο σφάλμα: Κάντε κλικ στην επιλογή Ο ήχος παρουσιάζει σφάλμα.
  • Εάν δεν ακούσετε κάποιο σφάλμα στον ήχο ή εάν αυτό που εντοπίστηκε είναι σκόπιμο: Κάντε κλικ στην επιλογή Ο ήχος είναι σωστός. Το πρόβλημα θα καταργηθεί από τη λίστα.
Συμβουλή: Όταν υποβάλλετε αρχεία ηχητικών βιβλίων πολλές φορές και υπάρχουν σφάλματα σε περισσότερα από ένα αρχεία, τα σφάλματα εμφανίζονται ομαδοποιημένα για κάθε έκδοση αρχείου. Το πιο πρόσφατο αρχείο βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Όταν επιλύσετε τα σφάλματα με την πιο πρόσφατη έκδοση, το ηχητικό βιβλίο θα δημοσιευτεί.

Διόρθωση προβλημάτων για τη δημοσίευση του ηχητικού βιβλίου

Εάν το ηχητικό βιβλίο παρουσιάζει σφάλματα, διορθώστε τα προβλήματα και ανεβάστε ένα νέο και πλήρες σύνολο αρχείων. Όταν ανεβάζετε το περιεχόμενο αντικατάστασης, το επανεξετάζουμε για προβλήματα ποιότητας. Αφού ανεβάσετε ένα νέο αρχείο χωρίς σφάλματα ή παραβλέψετε όλα τα σφάλματα επιλέγοντας Το ηχητικό βιβλίο είναι σωστό, το βιβλίο θα δημοσιευτεί αυτόματα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού