Giới thiệu về chương trình Liên kết của Play Sách

Là một đối tác đang hoạt động của Play Sách, bạn có thể được hưởng 7% tiền hoa hồng khi liên kết trực tiếp đến các sản phẩm hoặc nội dung đủ điều kiện trong cửa hàng Google Play Sách.

Chương trình liên kết của Play Sách hiện dành cho các đối tác Play Sách đang hoạt động. Nếu tài khoản Đối tác Play Sách của bạn đủ điều kiện, bạn có thể thấy một đường liên kết đến biểu mẫu đăng ký trên trang chủ của tài khoản Trung tâm đối tác Play Sách.

Cách thức hoạt động

Bạn sẽ hưởng 7% hoa hồng cho mỗi giao dịch bán sách điện tử hoặc sách nói đủ điều kiện, diễn ra trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bạn giới thiệu sách. Để biết thêm thông tin về tỷ lệ hoa hồng và cách thức thanh toán, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ khi tham gia chương trình Liên kết của Play trong tài khoản Partnerize của bạn.

Cách tìm Điều khoản dịch vụ:

  1. Trên máy tính, hãy mở trang tổng quan của tài khoản Partnerize.
  2. Trong trình đơn trên cùng, hãy chọn Chiến dịch.
  3. Chọn chiến dịch bạn muốn tham khảo Điều khoản dịch vụ.
  4. Trong phần "Chi tiết chiến dịch", hãy chọn Xem điều khoản và điều kiện.

Thiết lập Chiến dịch liên kết của Google Play Sách

  1. Tạo URL tiếp thị liên kết.
  2. Tạo huy hiệu Google Play.
  3. Theo dõi các chiến dịch Liên kết của Google Play mà bạn đã tạo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false