Giới thiệu về chương trình Liên kết của Play Sách

Là một đối tác đang hoạt động của Play Sách, bạn có thể được hưởng 7% tiền hoa hồng khi liên kết trực tiếp đến các sản phẩm hoặc nội dung đủ điều kiện trong cửa hàng Google Play Sách.

Chương trình liên kết của Play Sách hiện dành cho các đối tác Play Sách đang hoạt động. Nếu tài khoản Đối tác Play Sách của bạn đủ điều kiện, bạn có thể thấy một đường liên kết đến biểu mẫu đăng ký trên trang chủ của tài khoản Trung tâm đối tác Play Sách.

Để biết thêm thông tin về tỷ lệ hoa hồng và cách thức thanh toán, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của chương trình Liên kết của Play trong tài khoản Partnerize của bạn.

Cách thức hoạt động

Khi cuốn sách điện tử hoặc sách nói (đủ điều kiện) mà bạn giới thiệu được mua trong vòng 24 giờ từ thời điểm giới thiệu, bạn sẽ nhận được 7% hoa hồng trên doanh số bán tương ứng.

Để biết thêm thông tin về tỷ lệ hoa hồng và cách thức thanh toán, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của chương trình Liên kết của Play trong tài khoản Partnerize của bạn.

Cách tìm Điều khoản dịch vụ:

  1. Trên máy tính, hãy mở trang tổng quan của Partnerize.
  2. Ở trên cùng, hãy chọn Chiến dịch.
  3. Chọn chiến dịch bạn muốn tham khảo Điều khoản dịch vụ.
  4. Trong phần "Chi tiết chiến dịch", hãy chọn Xem điều khoản và điều kiện.

Tài nguyên liên quan

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12930796114008649609
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp