Câu hỏi thường gặp và ví dụ về chương trình chia sẻ doanh thu

Mức chia sẻ doanh thu mặc định theo tiêu chuẩn dành cho Đối tác là 52%.

Từ năm 2019, Google Play Sách sẽ nâng mức chia sẻ doanh thu lên 70% đối với một số giao dịch bán hàng nhất định cho các Đối tác đã chấp nhận Điều khoản dịch vụ cập nhật.

Đối tác của chúng tôi sẽ nhận được mức chia sẻ doanh thu là 70% đối với sách điện tử bán cho người dùng ở Úc, Canada hoặc Hoa Kỳ với giá niêm yết hoặc giá thực cố định (nếu có) nằm trong các khoảng giá sau:

 • Đô la Úc (AUD) $3,99-$11,99 (đã bao gồm thuế)
 • Đô là Canada (CAD) $2,99-$9,99 (chưa bao gồm thuế)
 • Đô la Mỹ (USD) $2,99-$9,99 (chưa bao gồm thuế)

Các câu hỏi thường gặp dưới đây giúp bạn biết thêm chi tiết về mức chia sẻ doanh thu mới cập nhật.

Câu hỏi thường gặp

1. Làm thế nào để nhận được mức chia sẻ doanh thu 70%?

Trước tiên, bạn cần chấp nhận bản Điều khoản dịch vụ mới trong tài khoản Trung tâm đối tác của mình.

Trong vòng 2 ngày kể từ khi chấp nhận Điều khoản dịch vụ mới, mức chia sẻ 70% doanh thu sẽ được áp dụng cho những giao dịch bán hàng mới đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 1. Chỉ dành cho giao dịch bán sách điện tử (không bao gồm sách cho thuê và sách nói)
 2. Sách điện tử được bán cho người mua ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Úc.
 3. Giá niêm yết tại thời điểm bán nằm trong các khoảng giá sau:
  • Đô la Úc (AUD) $3,99-$11,99 (đã bao gồm thuế)
  • Đô là Canada (CAD) $2,99-$9,99 (chưa bao gồm thuế)
  • Đô la Mỹ (USD) $2,99-$9,99 (chưa bao gồm thuế)

Để xem mức chia sẻ doanh thu bạn sẽ nhận được cho các giao dịch trong tương lai, hãy xem bảng "Giá thực tế" trong phần Giá của mỗi cuốn sách bạn xuất bản. 

2. Làm sao tôi biết giao dịch nào đã nhận được mức chia sẻ 70% doanh thu?

Các giao dịch nhận được mức chia sẻ 70% doanh thu cũng sẽ xuất hiện trong Báo cáo giao dịch bán hàng trên Google Play như mọi giao dịch khác, chỉ khác ở chỗ bạn sẽ thấy tỷ lệ doanh thu dành cho nhà xuất bản là 70% trên mỗi giao dịch và doanh thu sẽ được tính theo tỷ lệ 70%.

Để tải Báo cáo giao dịch bán hàng trên Google Play, hãy chuyển đến mục Phân tích và báo cáo trong Trung tâm đối tác và thay đổi Loại báo cáo thành Báo cáo giao dịch bán hàng, rồi mới tải xuống. 

3. Google sẽ thanh toán khoản chia sẻ doanh thu theo giá niêm yết hay giá ưu đãi?

Google trả phí bản quyền dựa trên giá niêm yết. 

4. Tôi có phải trả khoản phí nào khi nhận được phần chia sẻ doanh thu hay không?

Không. Google không tính phí liên quan đến phần chia sẻ 70% doanh thu này.

5. Các khoảng giá đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế?

Đối với Hoa Kỳ và Canada, giá trong khoảng quy định chưa bao gồm thuế.

Đối với Úc, giá trong khoảng quy định đã bao gồm thuế. Cửa hàng Play tại Úc hiển thị giá đã bao gồm thuế. Sau mỗi giao dịch mua, tỷ lệ chia sẻ doanh thu sẽ được áp dụng vào giá bán sau khi trừ thuế.

6. Việc chuyển đổi tiền tệ ảnh hưởng đến cách tính phí bản quyền như thế nào?

Để đủ điều kiện hưởng phần chia sẻ 70% doanh thu thì giá sách điện tử của bạn phải nằm trong khoảng giá quy định ở Hoa Kỳ, Canada và Úc, tính theo giá nội tệ của các quốc gia này.

Nếu bạn đưa ra giá bán bằng một đơn vị tiền tệ khác, hãy đảm bảo sau khi Google chuyển đổi giá của bạn sang đô la Mỹ, Canada và Úc thì giá vẫn nằm trong khoảng giá quy định. 

Bạn cần kiểm tra giá sau khi chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái cập nhật trong Trung tâm thanh toán. Những thay đổi về tỷ giá hối đoái sẽ tác động đến giá chuyển đổi và do đó, giá sách điện tử của bạn có thể vẫn nằm trong hoặc sẽ vượt ra ngoài khoảng giá quy định.

Ngoài ra, bạn có thể đặt giá bán theo đồng nội tệ ở Hoa Kỳ, Canada và Úc nhằm tránh có dao động khi chuyển đổi tiền tệ. Điều này đảm bảo rằng khi tỷ giá tiền tệ biến động thì giá sách điện tử của bạn cũng không bị ảnh hưởng.

7. Khi nào thì chương trình chia sẻ 70% doanh thu đối với sách điện tử sẽ có hiệu lực?  Chương trình này có thời hạn vĩnh viễn hay không?

Chương trình chia sẻ 70% doanh thu đối với sách điện tử sẽ có hiệu lực khoảng vài ngày sau khi đối tác chấp nhận bản Điều khoản dịch vụ mới. Đối tác phải chấp nhận bản Điều khoản dịch vụ có trong Trung tâm đối tác để nhận mức chia sẻ 70% doanh thu.

Hiện chương trình chia sẻ 70% doanh thu đối với sách điện tử chưa có thời hạn kết thúc. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền thay đổi dịch vụ của mình. 

8. Khi nào Google sẽ mở rộng chương trình chia sẻ doanh thu này sang các nước khác?

Chúng tôi chưa có bất kỳ kế hoạch mở rộng nào để thông báo vào thời điểm này. 

9. Tôi có thể chọn không tham gia chương trình chia sẻ 70% doanh thu hay không?

Không. Chương trình chia sẻ 70% doanh thu tự động áp dụng cho các giao dịch đáp ứng đầy đủ những điều kiện nêu trên.

10. Nhà cung cấp dịch vụ của tôi có thể thay mặt tôi chấp nhận các điều khoản mới không?

Không, đây là thỏa thuận giữa bạn với Google. Mặc dù nhà cung cấp dịch vụ của bạn có quyền truy cập vào tài khoản của bạn nhưng họ sẽ không thể xem các điều khoản mới hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản đó.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn nhận được khoản thu nhập từ sách của bạn, vui lòng thông báo với họ sau khi bạn chấp nhận các điều khoản mới.

Ví dụ minh họa cách tính mức chia sẻ doanh thu

Dưới đây là một vài ví dụ minh họa cách tính mức chia sẻ doanh thu dựa trên các giao dịch giả định. Các ví dụ này nhấn mạnh vào mức độ ảnh hưởng của việc chuyển đổi tiền tệ đối với khoản chia sẻ doanh thu.

Khi đặt giá bán theo giá nội tệ thì giá đó vẫn giữ nguyên ngay cả khi tỷ giá tiền tệ dao động. Đây là lựa chọn ưu tiên của các nhà xuất bản nhằm đảm bảo giá sách sẽ không biến động dù tỷ giá chuyển đổi tiền tệ thay đổi.

Ví dụ 1, nhà xuất bản đặt giá sách theo đồng nội tệ ở Hoa Kỳ, Úc và Canada:

Nhà xuất bản đặt giá sách theo đồng nội tệ ở Hoa Kỳ, Úc và Canada

Trong ví dụ này, tỷ lệ chia sẻ doanh thu là 70% vì giá bán nằm trong khoảng giá quy định. Ngoài ra, khi nhà xuất bản sử dụng nội tệ để đặt giá sách thì giá niêm yết sẽ không dao động dù cho tỷ giá chuyển đổi tiền tệ thay đổi.

 • Nhà xuất bản đặt giá bán cho cuốn sách ở mức 2,99 đô la Mỹ trên toàn thế giới. Đây cũng là giá niêm yết ở Hoa Kỳ. Giá này sẽ được chuyển đổi thành các đơn vị tiền tệ khác, bất cứ khi nào nhà xuất bản chưa xác định giá nội tệ.
 • Ngoài ra, Nhà xuất bản cũng sử dụng nội tệ Úc (với mức giá là 3,99 đô la Úc, đã bao gồm thuế) và nội tệ Canada (với mức giá là 3,99 đô la Canada, chưa bao gồm thuế) để đặt giá cho cuốn sách.  Như vậy, ngay cả khi tỷ giá chuyển đổi từ đồng đô la Mỹ sang đô la Úc và đô la Canada có dao động thì giá sách ở Úc và Canada cũng sẽ không thay đổi.

 • Giả sử mức thuế áp dụng ở Úc là 10%.

Tỷ lê chia sẻ doanh thu X (Giá niêm yết - thuế) = Khoản chia sẻ doanh thu

Lãnh thổ Giá niêm yết Nằm trong khoảng giá Tỷ lệ chia sẻ doanh thu Thuế Giá thực Khoản chia sẻ doanh thu
Hoa Kỳ

2,99 đô la chưa bao gồm thuế

70%

-

2,99

2,09
=70% x 2,99

Úc

3 đô la chưa bao gồm thuế

70% 0,39
(10%)
3,60

2,52
=70%*3,60

Canada 3 đô la chưa bao gồm thuế 70% - 3,99

2,79
=70% x 3,99

Ví dụ 2, nhà xuất bản sử dụng đô la Mỹ làm giá bán trên toàn thế giới và không chỉ định giá bằng nội tệ ở Úc hoặc Canada:

Nhà xuất bản sử dụng đô la Mỹ làm giá bán trên toàn thế giới và không chỉ định giá bán bằng nội tệ ở Úc hoặc Canada.

Trong ví dụ này, tỷ lệ chia sẻ doanh thu là 70% do giá sau khi chuyển đổi vẫn nằm trong khoảng giá quy định. Xem ví dụ 3 để biết khi tỷ giá tiền tệ dao động thì điều này ảnh hưởng tới khoản chia sẻ doanh thu như thế nào.

 • Nhà xuất bản đặt giá sách ở mức 2,99 đô la Mỹ trên toàn thế giới.
 • Nhà xuất bản không chỉ định giá bán theo nội tệ Úc và Canada (đồng đô la Úc và đô la Canada).
 • Giả sử mức thuế áp dụng ở Úc là 10%.
 • Giả sử giá trị chuyển đổi của 1 đô la Mỹ là bằng 1,39 đô la Úc và bằng 1,32 đô la Canada.

Tỷ lê chia sẻ doanh thu X (Giá niêm yết - thuế) = Khoản chia sẻ doanh thu

Lãnh thổ Giá niêm yết Có nằm trong khoảng giá hay không? Tỷ lệ chia sẻ doanh thu Thuế Giá thực Khoản chia sẻ doanh thu
Hoa Kỳ 2,99 đô la chưa bao gồm thuế 70% - 2,99

2,09
=70% x 2,99

Úc 4,58 đô la đã bao gồm thuế 70% 0,42 (10%) 4,16

2,91
=70% x 3,60

Canada 3,94 đô la chưa bao gồm thuế 70% - 3,94

2,76
=70% x 3,94

Ví dụ 3, nhà xuất bản sử dụng đô la Mỹ làm giá bán trên toàn thế giới và không chỉ định giá bán theo nội tệ

Nhà xuất bản sử dụng đô la Mỹ làm giá bán niêm yết trên toàn thế giới và không chỉ định giá bán theo nội tệ. Tỷ giá chuyển đổi tiền tệ thay đổi làm cho giá niêm yết nằm ngoài khoảng giá quy định.

Trong ví dụ này, tỷ lệ chia sẻ doanh thu là 52% cho giao dịch ở Úc vì tỷ giá chuyển đổi tiền tệ bị giảm dẫn đến giá niêm yết nằm ngoài khoảng giá quy định. Điều này ảnh hưởng đến khoản chia sẻ doanh thu.

 • Nhà xuất bản đặt giá sách ở mức 2,99 đô la Mỹ trên toàn thế giới.
 • Nhà xuất bản không chỉ định giá sách theo nội tệ Úc (đô la Úc).
 • Giả sử giá trị chuyển đổi của 1 đô la Mỹ sang đô la Úc giảm từ 1,39 đô la Úc xuống còn 1,15 đô la Úc.

Tỷ lê chia sẻ doanh thu X (Giá niêm yết - thuế) = Khoản chia sẻ doanh thu

Lãnh thổ Giá niêm yết

Có nằm trong khoảng giá hay không?

Tỷ lệ chia sẻ doanh thu Thuế Giá thực Khoản chia sẻ doanh thu
Úc 3,78 đô la bao gồm thuế Không 52% 0,34 (10%) 3,44 1,79
=52% x 3,44
Hoa Kỳ 2,99 đô la chưa bao gồm thuế 70% - 2,99

2,09
=70% x 2,99

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?