คำถามที่พบบ่อยและตัวอย่างการแบ่งรายได้

ส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นค่าเริ่มต้นมาตรฐานที่พาร์ทเนอร์จะได้รับคือ 52%

เริ่มตั้งแต่ปี 2019 Google Play Books จะเสนอส่วนแบ่งรายได้ 70% จากธุรกรรมการขายบางรายการให้กับพาร์ทเนอร์ที่ได้ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุง

พาร์ทเนอร์จะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 70% จาก eBook ที่ขายให้กับผู้ใช้ในออสเตรเลีย แคนาดา หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีราคาปลีกหรือราคาสุทธิคงที่ (แล้วแต่กรณี) อยู่ในช่วงราคาต่อไปนี้

 • AUD $3.99-$11.99 (รวมภาษี)
 • CAD $2.99-$9.99 (ไม่รวมภาษี)
 • USD $2.99-$9.99 (ไม่รวมภาษี)

คำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งรายได้ที่อัปเดต

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันจะรับส่วนแบ่งรายได้ 70% ได้อย่างไร

ก่อนอื่นให้ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่ที่แสดงอยู่ในบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์

ภายใน 2 วันนับจากที่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ ส่วนแบ่งรายได้ 70% จะมีผลกับการขายใหม่ที่เป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

 1. การขาย eBook เท่านั้น (ไม่รวมการเช่าและหนังสือเสียง)
 2. การขาย eBook ให้ผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือออสเตรเลีย
 3. ราคาปลีก ณ เวลาขายอยู่ในช่วงราคาต่อไปนี้
  • AUD $3.99-$11.99 (รวมภาษี)
  • CAD $2.99-$9.99 (ไม่รวมภาษี)
  • USD $2.99-$9.99 (ไม่รวมภาษี)

หากต้องการดูส่วนแบ่งรายได้ที่คุณจะได้รับจากธุรกรรมในอนาคต โปรดดูตาราง "ราคาที่มีผล" ซึ่งอยู่ในส่วนการกำหนดราคาของหนังสือแต่ละเรื่องที่คุณเผยแพร่ 

2. ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าธุรกรรมใดได้รับส่วนแบ่งรายได้ 70%

ธุรกรรมที่ได้รับส่วนแบ่งรายได้ 70% จะแสดงอยู่ในรายงานธุรกรรมการขายของ Google Play เช่นเดียวกับธุรกรรมอื่นๆ แต่ต่างกันตรงที่อัตรารายได้ของผู้เผยแพร่จะแสดงเป็น 70% ในธุรกรรมนั้นและรายได้จะคำนวณตามอัตรา 70%

หากต้องการดูรายงานธุรกรรมการขายของ Google Play ให้ไปที่ "การวิเคราะห์และรายงาน" ในศูนย์พาร์ทเนอร์ และเปลี่ยนประเภทรายงานเป็นรายงานธุรกรรมก่อนที่จะดาวน์โหลด 

3. Google จ่ายส่วนแบ่งรายได้ตามราคาปลีกหรือราคาขาย

Google จ่ายค่าสิทธิตามราคาปลีก 

4. มีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับส่วนแบ่งรายได้นี้ไหม

ไม่มี Google ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งรายได้ 70% นี้

5. ช่วงราคาที่กำหนดรวมภาษีแล้วหรือยังไม่รวมภาษี

ช่วงราคาของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไม่รวมภาษี

ส่วนช่วงราคาของออสเตรเลียรวมภาษี เพราะ Play Store ในออสเตรเลียแสดงราคาที่รวมภาษีแล้ว หลังการซื้อ ระบบจะหักภาษีออกจากราคาที่ระบุแล้วจึงนำอัตราส่วนแบ่งรายได้ไปคำนวณ

6. การแปลงสกุลเงินส่งผลต่อการคำนวณค่าสิทธิอย่างไร

คุณจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งรายได้ 70% ต่อเมื่อราคาของ eBook อยู่ในช่วงราคาที่กำหนดตามสกุลเงินท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

หากคุณระบุราคาเป็นสกุลเงินอื่น โปรดตรวจสอบว่าราคานั้นจะอยู่ในช่วงราคาที่กำหนดหลังจากที่ Google แปลงราคาดังกล่าวเป็นดอลลาร์สหรัฐ แคนาดา และออสเตรเลีย 

คุณควรตรวจสอบราคาที่แปลงแล้วเมื่อมีการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในศูนย์การชำระเงิน เพราะการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะส่งผลต่อราคาที่แปลงแล้ว ซึ่งอาจทำให้ราคาของ eBook เข้ามาอยู่ในช่วงหรือออกนอกช่วงราคาที่กำหนด

อีกทางเลือกหนึ่งคือ กำหนดราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของการแปลงสกุลเงิน วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าราคา eBook จะไม่ได้รับผลกระทบเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผันผวน

7. ส่วนแบ่งรายได้ 70% จาก eBook จะมีผลเมื่อใด  โปรแกรมนี้จะมีผลถาวรไหม

ส่วนแบ่งรายได้ 70% จาก eBook จะมีผลภายใน 2-3 วันนับจากที่คุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับใหม่ พาร์ทเนอร์ต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการซึ่งแสดงอยู่ในศูนย์พาร์ทเนอร์จึงจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ 70%

เราไม่มีกำหนดการยกเลิกส่วนแบ่งรายได้ 70% จาก eBook แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการ 

8. Google จะขยายส่วนแบ่งรายได้นี้ไปยังประเทศอื่นๆ เมื่อใด

เราไม่มีแผนขยายการใช้ส่วนแบ่งรายได้ที่จะแจ้งให้ทราบตอนนี้ 

9. ฉันเลือกไม่เข้าร่วมโปรแกรมส่วนแบ่งรายได้ 70% ได้ไหม

ไม่ได้ ส่วนแบ่งรายได้ 70% จะมีผลกับธุรกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นโดยอัตโนมัติ

10. ผู้ให้บริการของฉันยอมรับข้อกำหนดใหม่ในนามของฉันได้ไหม

ไม่ได้ โปรแกรมนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Google แม้ว่าผู้ให้บริการจะเข้าถึงบัญชีได้ แต่จะดูข้อกำหนดใหม่หรือยอมรับข้อกำหนดในนามของคุณไม่ได้

หากผู้ให้บริการได้รับรายได้จากหนังสือของคุณ โปรดแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่แล้ว

ตัวอย่างการแบ่งรายได้

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงวิธีการคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากธุรกรรมลักษณะต่างๆ ที่สมมติขึ้น โดยเน้นที่ผลกระทบของการแปลงสกุลเงินต่อส่วนแบ่งรายได้

การกำหนดราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นหมายความว่าราคาจะยังคงเท่าเดิมแม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวน วิธีนี้เป็นตัวเลือกที่แนะนำสำหรับผู้เผยแพร่ที่ไม่ต้องการให้ราคาหนังสือผันผวนตามอัตราการแปลงสกุลเงิน

ตัวอย่างที่ 1: ผู้เผยแพร่กำหนดราคาท้องถิ่นไว้ในรายละเอียดสำหรับสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา

ผู้เผยแพร่กำหนดราคาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา

ในตัวอย่างนี้ อัตราส่วนแบ่งรายได้คือ 70% เนื่องจากราคาอยู่ภายในช่วงราคาที่ระบุและผู้เผยแพร่กำหนดราคาท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าราคาจะไม่ผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราการแปลงสกุลเงิน

 • ผู้เผยแพร่ตั้งราคาหนังสือไว้ที่ USD 2.99 ทั่วโลก ซึ่งเป็นราคาปลีกในสหรัฐอเมริกา ราคานี้จะแปลงเป็นสกุลเงินอื่นๆ เมื่อไม่มีการกำหนดราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
 • นอกจากนี้ผู้เผยแพร่ยังกำหนดราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับออสเตรเลีย (AUD $3.99 รวมภาษี) และแคนาดา (CAD $3.99 ไม่รวมภาษี)  ดังนั้นแม้ว่าอัตราการแปลงสกุลเงิน USD จะผันผวนตาม AUD และ CAD ราคาหนังสือในออสเตรเลียและแคนาดาก็จะไม่ผันผวน

 • สมมติว่าอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องในออสเตรเลียคือ 10%

อัตราส่วนแบ่งรายได้ X (ราคาปลีก - ภาษี) = ส่วนแบ่งรายได้

ประเทศ ราคาปลีก อยู่ในช่วงราคาที่กำหนด อัตราส่วนแบ่งรายได้ ภาษี ราคาสุทธิ ส่วนแบ่งรายได้
สหรัฐอเมริกา

2.99 ไม่รวมภาษี

ใช่

70%

-

2.99

2.09
=70% x 2.99

ออสเตรเลีย

3.00 ไม่รวมภาษี

ใช่ 70% .39
(10%)
3.60

2.52
=70%*3.60

แคนาดา 3.00 ไม่รวมภาษี ใช่ 70% - 3.99

2.79
=70% x 3.99

ตัวอย่างที่ 2: ผู้เผยแพร่กำหนดราคา USD เป็นราคาสากลแต่ไม่ได้ระบุราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นไว้ในรายละเอียดสำหรับออสเตรเลียหรือแคนาดา

ผู้เผยแพร่กำหนดราคา USD เป็นราคาสากลแต่ไม่ได้ระบุราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในออสเตรเลียหรือแคนาดา

ในตัวอย่างนี้ อัตราส่วนแบ่งรายได้คือ 70% เนื่องจากราคาที่แปลงสกุลเงินแล้วอยู่ในช่วงราคาที่ระบุ ดูตัวอย่างที่ 3 เพื่อให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวนอาจส่งผลต่อส่วนแบ่งรายได้อย่างไร

 • ผู้เผยแพร่ตั้งราคาหนังสือไว้ที่ USD 2.99 ทั่วโลก
 • ผู้เผยแพร่ไม่ได้ระบุราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับออสเตรเลียและแคนาดา (AUD และ CAD)
 • สมมติว่าอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องในออสเตรเลียคือ 10%
 • สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD เท่ากับ 1.39 AUD และ 1.32 CAD

อัตราส่วนแบ่งรายได้ X (ราคาปลีก - ภาษี) = ส่วนแบ่งรายได้

ประเทศ ราคาปลีก อยู่ในช่วงราคาที่กำหนดไหม อัตราส่วนแบ่งรายได้ ภาษี ราคาสุทธิ ส่วนแบ่งรายได้
สหรัฐอเมริกา 2.99 ไม่รวมภาษี ใช่ 70% - 2.99

2.09
=70% x 2.99

ออสเตรเลีย 4.58 รวมภาษี ใช่ 70% .42 (10%) 4.16

2.91
=70% x 3.60

แคนาดา 3.94 ไม่รวมภาษี ใช่ 70% - 3.94

2.76
=70% x 3.94

ตัวอย่างที่ 3: ผู้เผยแพร่กำหนดราคา USD เป็นราคาสากลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น

ผู้เผยแพร่กำหนดราคา USD เป็นราคาสากลแต่ไม่ได้ระบุราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น อัตราการแปลงสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้ราคาออกนอกช่วงราคาที่ระบุ

ในตัวอย่างนี้ อัตราส่วนแบ่งรายได้คือ 52% สำหรับธุรกรรมในออสเตรเลียเนื่องจากอัตราการแปลงสกุลเงินที่ลดลงส่งผลให้ราคาอยู่ต่ำกว่าช่วงราคาที่ระบุ ดังนั้นจึงส่งผลต่อส่วนแบ่งรายได้

 • ผู้เผยแพร่ตั้งราคาหนังสือไว้ที่ USD 2.99 ทั่วโลก
 • ผู้เผยแพร่ไม่ได้ระบุราคาเป็นสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับออสเตรเลีย (AUD)
 • สมมติว่าอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD ผันผวนจาก 1.39 AUD เป็น 1.15 AUD

อัตราส่วนแบ่งรายได้ X (ราคาปลีก - ภาษี) = ส่วนแบ่งรายได้

ประเทศ ราคาปลีก

อยู่ในช่วงราคาที่กำหนดไหม

อัตราส่วนแบ่งรายได้ ภาษี ราคาสุทธิ ส่วนแบ่งรายได้
ออสเตรเลีย 3.78 รวมภาษี ไม่ 52% .34 (10%) 3.44 1.79
=52% x 3.44
สหรัฐอเมริกา 2.99 ไม่รวมภาษี ใช่ 70% - 2.99

2.09
=70% x 2.99

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร