Intäktsfördelning – vanliga frågor och exempel

Standardandelen av intäkterna som betalas till partner är 52 procent.

Från och med 2019 erbjuder Google Play Böcker en intäktsandel på 70 procent på vissa säljtransaktioner för partner som har godkänt våra uppdaterade användarvillkor.

Våra partner får 70 procent av intäkterna på e-böcker som sålts till användare i Australien, Kanada eller USA och har ett listpris eller ett fast nettopris (beroende på vad som är tillämpligt) som faller inom nedanstående prisomfång:

 • AUD: 3,99–11,99 AUD (inklusive skatt)
 • CAD: 2,99–9,99 CAD (exklusive skatt)
 • USD: 2,99–9,99 USD (exklusive skatt)

Under Vanliga frågor nedan hittar du ytterligare information om den uppdaterade intäktsfördelningen.

Vanliga frågor

1. Hur får jag en intäktsandel på 70 procent?

Godkänn först de nya användarvillkoren i ditt Partnercenter-konto.

Den nya intäktsfördelningen på 70 procent tillämpas inom två dagar efter att du godkänt användarvillkoren och gäller på ny försäljning som uppfyller följande villkor:

 1. Endast försäljning av e-böcker (hyrda böcker och ljudböcker exkluderas).
 2. E-boken säljs till en användare i USA, Kanada eller Australien.
 3. Listpriset vid tidpunkten för försäljning faller inom följande prisomfång:
  • AUD: 3,99–11,99 AUD (inklusive skatt)
  • CAD: 2,99–9,99 CAD (exklusive skatt)
  • USD: 2,99–9,99 USD (exklusive skatt)

Du kan se hur stor del av intäkterna du får för framtida transaktioner i tabellen Gällande pris som du hittar i prisavsnittet i varje bok som du publicerar. 

2. Hur vet jag för vilken transaktion jag fick en intäktsandel på 70 procent?

På samma sätt som alla andra transaktioner visas de transaktioner som får 70 procent av intäkterna i rapporterna över försäljningstransaktioner för Google Play, med den skillnaden att utgivarens intäktsfördelning anges som 70 procent på transaktionen och intäkten beräknas utifrån den sjuttioprocentiga fördelningen.

Om du vill ha en rapport över försäljningstransaktioner från Google Play öppnar du Analyser och rapporter i partnercentret och ändrar rapporttypen till Transaktionsrapport innan du laddar ned rapporten. 

3. Betalar Google intäktsfördelningen på listpriset eller försäljningspriset?

Google betalar royalties på listpriset. 

4. Är den här intäktsfördelningen kopplad till någon avgift?

Nej. Google tar inte ut någon avgift för intäktsfördelningen på 70 procent.

5. Är prisomfången inklusive eller exklusive skatt?

För USA och Kanada är prisomfången exklusive skatt.

För Australien är prisomfången inklusive skatt. I Play Butik i Australien visas priserna inklusive skatt. Efter köpet dras skattebeloppet av från priset. Därefter tillämpas intäktsfördelningen.

6. Hur påverkar valutakonverteringar royaltyberäkningarna?

Om du ska vara berättigad till en intäktsfördelning på 70 procent måste priserna på dina e-böcker falla inom ett prisomfång som baseras på de lokala valutorna i USA, Kanada och Australien.

Om du anger priser i en annan valuta ska du se till att priserna faller in i prisomfången när Google konverterar dem till USD, CAD eller AUD. 

Det är viktigt att du kontrollerar det konverterade priset när den utländska valutakursen uppdateras i betalningscentret. Förändringar i valutakursen påverkar det konverterade priset och kan innebära att din e-bok faller in i eller ut ur prisomfånget.

Alternativt kan du ange priser i lokala valutor för USA, Kanada och Australien för att undvika valutakonverteringsförändringar. På så sätt påverkas inte e-bokens pris när valutakursen förändras.

7. När träder intäktsfördelningen på 70 procent för e-böcker i kraft?  Är programmet permanent?

Intäktsfördelningen på 70 procent blir tillgänglig inom några dagar efter att du godkänt de nya användarvillkoren. Partner måste godkänna användarvillkoren, som finns i partnercentret, för att ta del av intäktsfördelningen på 70 procent.

Det finns inget planerat slutdatum för intäktsfördelningen på 70 procent för e-böcker, men vi förbehåller oss rätten att ändra våra tjänster. 

8. När utökas den här intäktsfördelningen till andra länder?

Vi har inga ytterligare expansionsplaner att meddela för tillfället. 

9. Kan jag välja att inte delta i programmet för intäktsfördelning på 70 procent?

Nej. Intäktsfördelningen på 70 procent tillämpas automatiskt på transaktioner som uppfyller villkoren ovan.

10. Kan min tjänsteleverantör godkänna de nya villkoren åt mig?

Nej, ditt avtal är med Google. Även om tjänsteleverantören har åtkomst till kontot kan denna inte se de nya villkoren eller godkänna dem åt dig.

Om tjänsteleverantören får intäkter från böckerna ska du meddela denna när du godkänt de nya villkoren.

Exempel på intäktsfördelning

Nedan hittar du några exempel som visar hur intäktsfördelningen beräknas för olika hypotetiska transaktioner. I exemplen ser du hur valutakonverteringar kan påverka intäktsfördelningen.

Att ange ett pris i en lokal valuta innebär att priset förblir detsamma även om valutakurserna förändras. Det här alternativet rekommenderas när utgivare vill se till att titelns pris inte förändras när valutakurserna gör det.

Exempel 1: Utgivaren anger lokala priser i informationen för USA, Australien och Kanada:

Utgivaren anger lokala priser i USA, Australien och Kanada

I det här exemplet är intäktsfördelningen 70 procent, eftersom priserna faller inom de angivna prisomfången och utgivaren har angett lokala priser, vilket innebär att priserna inte förändras när valutakurserna gör det.

 • Utgivaren anger priset 2,99 USD för boken i hela världen, vilket är listpriset i USA. Priset konverteras till andra valutor när inget pris har angetts i en lokal valuta.
 • Utgivaren anger dessutom ett lokalt pris för Australien (3,99 AUD inklusive skatt) och för Kanada (3,99 CAD exklusive skatt).  Även om valutakursen för USD förändras gentemot AUD och CAD förblir titelns pris detsamma i Australien och Kanada.

 • Anta att den tillämpliga skattesatsen i Australien är 10 procent.

Intäktsandel x (listpris - skatt) = Intäktsfördelning

Territorium Listpris Inom prisomfånget? Intäktsandel Skatt Nettopris Intäktsfördelning
USA

2,99 exklusive skatt

Ja

70 %

-

2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Australien

3,00 exklusive skatt

Ja 70 % 0,39
(10 %)
3,60

2,52
= 70 % x 3,60

Kanada 3,00 exklusive skatt Ja 70 % - 3,99

2,79
= 70 % x 3,99

Exempel 2: Utgivaren anger priser i USD i hela världen och anger inte priser i lokala valutor i informationen för Australien eller Kanada:

Utgivaren anger priser i USD i hela världen och anger inte priser i lokala valutor i Australien eller Kanada.

I det här exemplet är intäktsandelen 70 procent, eftersom de valutakonverterade priserna faller inom de angivna prisomfången. I exempel 3 ser du hur förändringar i valutakurserna kan påverka intäktsfördelningen.

 • Utgivaren anger priset 2,99 USD för boken i hela världen.
 • Utgivaren anger inte priser i lokala valutor för Australien och Kanada (valutorna AUD och CAD).
 • Anta att den tillämpliga skattesatsen i Australien är 10 procent.
 • Anta att konverteringskursen för 1 USD är 1,39 AUD och 1,32 CAD.

Intäktsandel x (listpris - skatt) = Intäktsfördelning

Territorium Listpris Inom prisomfånget? Intäktsandel Skatt Nettopris Intäktsfördelning
USA 2,99 exklusive skatt Ja 70 % - 2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Australien 4,58 inklusive skatt Ja 70 % 0,42 (10 %) 4,16

2,91
= 70 % x 3,60

Kanada 3,94 exklusive skatt Ja 70 % - 3,94

2,76
= 70 % x 3,94

Exempel 3: Utgivaren anger priser i USD i hela världen och anger inte prisinformation i lokala valutor:

Utgivaren anger priser i USD i hela världen och anger inte priser i lokala valutor. Valutakonverteringkursen förändras så att priserna faller utanför det angivna prisomfånget.

I det här exemplet är intäktsandelen 52 procent för transaktioner i Australien, eftersom en lägre valutakonverteringskurs innebär att priset faller utanför det angivna omfånget, vilket i sin tur påverkar intäktsfördelningen.

 • Utgivaren anger priset 2,99 USD för boken i hela världen.
 • Utgivaren anger inte priset i den lokala valutan i Australien (AUD).
 • Anta att konverteringskursen för 1 USD förändras från 1,39 AUD till 1,15 AUD.

Intäktsandel x (listpris - skatt) = Intäktsfördelning

Territorium Listpris

Inom prisomfånget?

Intäktsandel Skatt Nettopris Intäktsfördelning
Australien 3,78 inklusive skatt Nej 52 % 0,34 (10 %) 3,44 1,79
= 52 % x 3,44
USA 2,99 exklusive skatt Ja 70 % - 2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?