Pogosta vprašanja in primeri za razdelitev prihodkov

Standardna privzeta razdelitev prihodkov, izplačana partnerjem, je 52 %.

Storitev Knjige Google Play bo od začetka leta 2019 ponujala 70-odstotno razdelitev prihodkov pri določenih prodajnih transakcijah za partnerje, ki so sprejeli naše posodobljene pogoje storitve.

Naši partnerji bodo prejeli 70-odstotno razdelitev prihodkov za e-knjige, prodane uporabnikom v Avstraliji, Kanadi ali Združenih državah, z maloprodajno ali fiksno neto ceno (če je primerno) v naslednjih cenovnih razponih:

 • 3,99–11,99 AUD (z davkom)
 • 2,99–9,99 CAD (brez davka)
 • 2,99–9,99 USD (brez davka)

V odgovorih na pogosta vprašanja v nadaljevanju lahko preberete dodatne podrobnosti o novi razdelitvi prihodkov.

Pogosta vprašanja

1. Kako dobim 70-odstotno razdelitev prihodkov?

Najprej sprejmite nove pogoje storitve (ToS), ki so prikazani v vašem računu središča za partnerje.

V največ dveh dneh po tem, ko sprejmete nove pogoje storitve, bo 70-odstotna razdelitev prihodkov uveljavljena za nove prodajne transakcije, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 1. Samo prodaja e-knjig (izposoje in zvočne knjige so izključene).
 2. E-knjiga je prodana kupcu v Združenih državah, Kanadi ali Avstraliji.
 3. Maloprodajna cena ob nakupu je v enem od teh cenovnih razponov:
  • 3,99–11,99 AUD (z davkom)
  • 2,99–9,99 CAD (brez davka)
  • 2,99–9,99 USD (brez davka)

Če si želite ogledati razdelitev prihodkov, ki je boste deležni za prihodnje transakcije, si oglejte tabelo »Dejanske cene« v razdelku Cene za vsako knjigo, ki jo objavite. 

2. Kako lahko ugotovim, katere transakcije so prejele 70-odstotno razdelitev prihodkov?

Transakcije s 70-odstotno razdelitvijo prihodkov bodo prikazane v poročilih o prodajnih transakcijah v Googlu Play tako kot vse druge transakcije, razen da bo za stopnjo prihodkov izdajatelja na transakciji prikazana vrednost 70 %, prihodki pa bodo izračunani na podlagi 70-odstotne stopnje.

Če si želite ogledati poročilih o prodajnih transakcijah v Googlu Play, v središču za partnerje odprite razdelek Analitični podatki in poročila ter vrsto poročila spremenite na Poročilo o transakcijah, preden ga prenesete. 

3. Ali Google razdelitev prihodkov plačuje glede na maloprodajno ali prodajno ceno?

Google tantieme plačuje glede na maloprodajno ceno. 

4. Ali so s to razdelitvijo prihodkov povezane morebitne provizije?

Ne. Google ne zaračunava provizij, povezanih s to 70-odstotno razdelitvijo prihodkov.

5. Ali cenovni razponi vključujejo davke?

Za Združene države in Kanado cenovni razponi ne vključujejo davka.

Za Avstralijo je davek vključen. Trgovina Play v Avstraliji prikaže cene, ki vključujejo davek. Po nakupu se znesek davka odšteje od cene, ta vrednost pa se nato uporabi za izračun razdelitve prihodkov.

6. Kako na izračune tantiem vpliva pretvorba valut?

Če želite izpolniti pogoje za 70-odstotno razdelitev prihodkov, morajo biti cene vaših e-knjig v cenovnih razponih, ki temeljijo na lokalnih valutah v Združenih državah, Kanadi in Avstraliji.

Če cene določite v drugi valuti, poskrbite, da bodo v ustreznih cenovnih razponih, potem ko jih Google pretvori v ameriške, kanadske in avstralske dolarje. 

Pomembno je, da preverite pretvorjene cene, ko se osvežijo valutni tečaji v središču za plačila. Spremembe valutnih tečajev bodo vplivale na vaše preračunane cene, zato se lahko zgodi, da e-knjige ne bodo več v ustreznih cenovnih razponih.

Druga možnost je, da za Združene države, Kanado in Avstralijo cene določite v lokalni valuti, da se izognete nihanjem valutnih tečajev. Tako bo cena e-knjige nespremenjena ne glede na nihanja valutnih tečajev.

7. Kdaj bo začela veljati 70-odstotna razdelitev prihodkov za e-knjige?  Ali je ta program stalen?

70-odstotna razdelitev prihodkov za e-knjige je na voljo v nekaj dneh, potem ko sprejmete nove pogoje storitve. Partnerji morajo sprejeti pogoje storitve, ki so predstavljeni v središču za partnerje, da bodo deležni 70-odstotne razdelitve prihodkov.

70-odstotna razdelitev prihodkov za e-knjige nima predvidenega končnega datuma, vendar si pridržujemo pravico do sprememb naše storitve. 

8. Kdaj boste to razdelitev prihodkov razširili na druge države?

Trenutno nimamo načrtov za nadaljnjo širitev. 

9. Ali lahko onemogočim program 70-odstotne razdelitve prihodkov?

Ne. 70-odstotna razdelitev prihodkov je samodejno uveljavljena za transakcije, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.

10. Ali lahko moj ponudnik storitev v mojem imenu sprejme nove pogoje?

Ne, vaša pogodba je sklenjena z Googlom. Čeprav ima vaš ponudnik storitev dostop do računa, ne bo mogel videti novih pogojev ali jih sprejeti v vašem imenu.

Če vaš ponudnik storitev prejema zaslužek od vaših knjig, ga obvestite, ko sprejmete nove pogoje.

Primeri razdelitve prihodkov

Spodaj je nekaj primerov, ki prikazujejo, kako se izračuna razdelitev prihodkov za različne hipotetične transakcije. Spodnji primeri izpostavljajo, kako lahko pretvorba valut vpliva na razdelitev prihodkov.

Če ceno določite v lokalni valuti, to pomeni, da bo ostala enaka, tudi pri nihanjih valutnih tečajev. To je prednostna možnost, ko želijo izdajatelji zagotoviti, da se cena naslova ne bo spreminjala z nihanjem valutnih tečajev.

Primer 1: podrobnosti, če izdajatelj določi lokalne cene v Združenih državah, Avstraliji in Kanadi:

Izdajatelj določi lokalne cene v Združenih državah, Avstraliji in Kanadi

V tem primeru je razdelitev prihodkov 70-odstotna, ker so cene v določenih cenovnih razponih in izdajatelj določi lokalne cene, kar pomeni, da se ne bodo spreminjale z nihanji valutnih tečajev.

 • Izdajatelj določi, da je cena knjige po vsem svetu 2,99 USD, kar je maloprodajna cena v Združenih državah. Ta cena se preračuna v druge valute, če ni določena cena v lokalni valuti.
 • Izdajatelj poleg tega določi ceno v lokalni valuti za Avstralijo (3,99 AUD z davkom) in za Kanado (3,99 CAD brez davka).  Cena naslova v Avstraliji in Kanadi bo nespremenjena, tudi če se valutni tečaj za USD proti AUD in CAD spreminja.

 • Denimo, da je veljavna davčna stopnja v Avstraliji 10-odstotna.

stopnja razdelitve prihodka X (maloprodajna cena – davek) = razdelitev prihodka

Ozemlje Maloprodajna cena V cenovnem razponu Stopnja razdelitve prihodka Davek Neto cena Razdelitev prihodka
ZDA

2,99 brez davka

Da

70 %

-

2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Avstralija

3,00 brez davka

Da 70 % 0,39
(10 %)
3,60

2,52
= 70 %*3,60

Kanada 3,00 brez davka Da 70 % - 3,99

2,79
= 70 % x 3,99

Primer 2: podrobnosti, če izdajatelj določi ceno v USD kot svetovno ceno in ne določi cen v lokalni valuti za Avstralijo ali Kanado:

Izdajatelj določi ceno v USD kot svetovno ceno in ne določi cen v lokalni valuti za Avstralijo ali Kanado

V tem primeru je razdelitev prihodkov 70-odstotna, ker so cene s pretvorbo valut v določenih cenovnih razponih. Vpliv nihanj valutnih tečajev na razdelitev prihodkov si lahko ogledate v primeru 3.

 • Izdajatelj določi, da je cena knjige po vsem svetu po 2,99 USD.
 • Izdajatelj ne določi cen v lokalni valuti (AUD in CAD) za Avstralijo in Kanado.
 • Denimo, da je veljavna davčna stopnja v Avstraliji 10-odstotna.
 • Denimo, da je menjalni tečaj za 1 USD = 1,39 AUD in 1,32 CAD.

stopnja razdelitve prihodka X (maloprodajna cena – davek) = razdelitev prihodka

Ozemlje Maloprodajna cena V cenovnem razponu? Stopnja razdelitve prihodka Davek Neto cena Razdelitev prihodka
ZDA 2,99 brez davka Da 70 % - 2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Avstralija 4,58 z davkom Da 70 % 0,42 (10 %) 4,16

2,91
=70 % x 3,60

Kanada 3,94 brez davka Da 70 % - 3,94

2,76
=70 % x 3,94

Primer 3: podrobnosti, če izdajatelj določi ceno v USD kot svetovno ceno in ne določi cen v lokalni valuti:

Izdajatelj določi ceno v USD kot svetovno ceno in ne določi cen v lokalni valuti. Valutni tečaji se spreminjajo in povzročajo, da se cene premaknejo zunaj določenega cenovnega razpona.

V tem primeru je razdelitev prihodkov 52-odstotna za avstralske transakcije, ker padajoči valutni tečaj pomeni, da cene padejo zunaj določenega cenovnega razpona, kar posledično vpliva na razdelitev prihodkov.

 • Izdajatelj določi, da je cena knjige po vsem svetu po 2,99 USD.
 • Izdajatelj ne določi cene v lokalni valuti (AUD) za Avstralijo.
 • Denimo, da menjalni tečaj za 1 USD pade z 1,39 AUD na 1,15 AUD.

stopnja razdelitve prihodka X (maloprodajna cena – davek) = razdelitev prihodka

Ozemlje Maloprodajna cena

V cenovnem razponu?

Stopnja razdelitve prihodka Davek Neto cena Razdelitev prihodka
Avstralija 3,78 z davkom Ne 52 % 0,34 (10 %) 3,44 1,79
= 52 % x 3,44
ZDA 2,99 brez davka Da 70 % - 2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?