Časté otázky týkajúce sa rozdelenia výnosov a príklady

Štandardné predvolené rozdelenie výnosov vyplácané partnerom je 52 %.

Od roka 2019 budú Knihy Google Play poskytovať 70 %-né rozdelenie výnosov v prípade určitých predajných transakcií partnerom, ktorí prijali aktualizované zmluvné podmienky.

Partneri dostanú rozdelenie výnosov 70 %-né rozdelenie výnosov v prípade elektronických kníh predaných používateľom v Austrálii, Kanade a USA s katalógovou alebo pevnou čistou cenou (podľa toho, čo sa uplatňuje) spadajúcou do nasledujúcich cenových pásiem:

 • 3,99 – 11,99 AUD (vrátane dane)
 • 2,99 – 9,99 CAD (bez dane)
 • 2,99 – 9,99 USD (bez dane)

V častých otázkach nižšie sa dozviete ďalšie podrobnosti o aktualizovanom rozdelení výnosov.

Časté otázky

1. Ako získam 70 %-né rozdelenie výnosov?

Najprv prijmite nové zmluvné podmienky uvedené v účte Centra partnerov.

Do dvoch dní od prijatia nových zmluvných podmienok sa 70 %-né rozdelenie výnosov uplatní v prípade nových predajov spĺňajúcich všetky nasledujúce podmienky:

 1. Musí ísť iba o predaje elektronických kníh (výpožičky a audioknihy sú vylúčené).
 2. Predaj elektronickej knihy sa musí uskutočniť s kupujúcim v Austrálii, Kanade alebo USA.
 3. Katalógová cena musí byť v čase predaja v nasledujúcich cenových pásmach:
  • 3,99 – 11,99 AUD (vrátane dane)
  • 2,99 – 9,99 CAD (bez dane)
  • 2,99 – 9,99 USD (bez dane)

Ak si chcete zobraziť rozdelenie výnosov, ktoré dostanete za budúce transakcie, pozrite si tabuľku Efektívne ceny v sekcii Ceny každej zverejnenej knihy. 

2. Ako zistím, ktoré transakcie dostali 70 %-né rozdelenie výnosov?

Transakcie, ktoré dostanú 70 %-né rozdelenie výnosov, budú uvedené ako všetky ostatné transakcie v prehľadoch predajných transakcií v službe Google Play. Líšiť sa však budú tým, že pri príslušnej transakcii bude uvedená sadzba pre výnosy vlastníka 70 % a výnosy sa budú počítať na základe sadzby 70 %.

Ak chcete získať prehľad predajných transakcií v službe Google Play, prejdite v Centre partnerov do sekcie Analýzy a prehľady, zmeňte typ prehľadov na Prehľad transakcií a potom ho stiahnite. 

3. Vypláca Google rozdelenie výnosov na základe katalógovej alebo akciovej ceny?

Google vypláca tantiémy na základe katalógovej ceny. 

4. Spájajú sa so získaním tohto rozdelenia výnosov nejaké poplatky?

Nie. Google neúčtuje v súvislosti s týmto 70 %-ným rozdelením výnosov žiadne poplatky.

5. Je v uvedených cenových pásmach zahrnutá daň?

Cenové pásma pre Kanadu a USA sú bez dane.

Cenové pásma pre Austráliu sú vrátane dane. Austrálsky Obchod Play uvádza ceny vrátane dane. Po zakúpení bude daň odpočítaná z ceny. Potom bude uplatnená sadzba rozdelenia výnosov.

6. Ako konverzia meny ovplyvní výpočet tantiém?

Podmienky na uplatnenie 70 %-ného rozdelenia výnosov splníte vtedy, keď vaša elektronická kniha spadá do cenových pasiem založených na miestnych menách v Austrálii, Kanade a USA.

Ak uvediete ceny v inej mene, zaistite, aby po konverzii Googlom na austrálske, kanadské a americké doláre spadali do uvedených cenových pasiem. 

Je dôležité, aby ste skontrolovali konvertované ceny po obnovení výmenných kurzov v Centre platieb. Zmeny výmenných kurzov budú ovplyvňovať konvertované ceny, takže vaše elektronické knihy môžu prekročiť cenové pásma alebo ich nedosiahnuť.

Prípadne môžete stanoviť ceny v miestnej mene pre Austráliu, Kanadu aj USA a vyhnúť sa tak fluktuáciám pri konverzii meny. Zaistíte tak, že kolísanie výmenných kurzov ceny elektronickej knihy neovplyvní.

7. Kedy sa 70 %-né rozdelenie výnosov z elektronických kníh uplatní?  Ide o trvalý program?

70 %-né rozdelenie výnosov z elektronických kníh je k dispozícii do niekoľkých dní od prijatia zmluvných podmienok. Partneri, ktorí ho chcú dostať, musia prijať zmluvné podmienky uvedené v Centre partnerov.

70 %-né rozdelenie výnosov z elektronických kníh nemá plánovaný dátum ukončenia, ale vyhradzujeme si právo túto službu zmeniť. 

8. Kedy rozšírite tento program rozdelenia výnosov na ďalšie krajiny?

Ďalšie rozšírenie momentálne neplánujeme. 

9. Môžem sa z programu 70 %-ného rozdelenia výnosov odhlásiť?

Nie. 70 %-né rozdelenie výnosov sa automaticky uplatňuje na transakcie spĺňajúce podmienky uvedené vyššie.

10. Môže môj poskytovateľ služieb prijať nové zmluvné podmienky v mojom mene?

Nie, pretože ide o zmluvu uzatváranú medzi vami a Googlom. Poskytovateľ služieb má síce prístup do daného účtu, ale nezobrazia sa mu nové zmluvné podmienky ani ich nebude môcť prijať vo vašom mene.

Ak váš poskytovateľ služieb dostáva výnosy z vašich kníh, prijmite nové zmluvné podmienky a oznámte mu to.

Príklady rozdelenia výnosov

Nižšie nájdete niekoľko príkladov výpočtu rozdelenia výnosov v prípade rôznych predpokladaných transakcií. Poukazujú na to, ako môže konverzia meny ovplyvniť rozdelenie výnosov.

Stanovenie ceny v miestnej mene znamená, že sa cena nezmení, keď budú výmenné kurzy kolísať. Ide o preferovanú možnosť pre vlastníkov, ktorí chcú zaistiť, aby cena titulu pri fluktuáciách výmenných kurzov nekolísala.

1. príklad: vlastník uvedie podrobnosti o miestnych cenách v Austrálii, Kanade a USA:

Vlastník stanoví miestne ceny v Austrálii, Kanade a USA

V tomto príklade sa uplatňuje 70 %-ná sadzba pre rozdelenie výnosov, pretože ceny spadajú do uvedených pásiem a vlastník nastavil miestne ceny, čo znamená, že ceny nebudú pri zmene výmenných kurzov kolísať.

 • Vlastník priradí knihe globálnu cenu 2,99 USD, ktorá je katalógovou cenou v USA. Táto cena bude konvertovaná do ďalších mien v krajinách, kde nebola určená cena v miestnej mene.
 • Okrem toho stanoví cenu v miestnej mene pre Austráliu (3,99 AUD vrátane dane) a pre Kanadu (3,99 CAD bez dane).  Keď sa výmenný kurz zmení z USD na AUD a CAD, cena titulu sa v Austrálii a Kanade nezmení.

 • Povedzme, že príslušná daň v Austrálii je 10 %.

Sadzba rozdelenia výnosov × (katalógová cena – daň) = rozdelenie výnosov

Oblasť Katalógová cena Spadá do cenového pásma? Sadzba rozdelenia výnosov Daň Čistá cena Rozdelenie výnosov
USA

2,99 bez dane

Áno

70 %

-

2,99

2,09
= 70 % × 2,99

Austrália

3,00 bez dane

Áno 70 % 0,39
(10 %)
3,60

2,52
= 70 % × 3,60

Kanada 3,00 bez dane Áno 70 % - 3,99

2,79
= 70 % × 3,99

2. príklad: vlastník stanoví cenu v USD pre celý svet, ale neuvedie podrobnosti o cenách v miestnej mene v Austrálii či Kanade:

Vlastník stanoví cenu v USD pre celý svet, ale neuvedie ceny v miestnych menách v Austrálii či Kanade.

V tomto príklade sa uplatňuje 70 %-ná sadzba pre rozdelenie výnosov, pretože konvertované ceny spadajú do špecifikovaných pásiem. Ak chcete zistiť, ako môžu meniace sa výmenné kurzy ovplyvniť rozdelenie výnosov, pozrite si tretí príklad.

 • Vlastník priradí knihe globálnu cenu 2,99 USD.
 • Vlastník neurčí ceny v miestnej mene pre Austráliu ani Kanadu (v AUD a CAD).
 • Povedzme, že príslušná daň v Austrálii je 10 %.
 • Výmenný kurz za 1 USD je napríklad 1,39 AUD a 1,32 CAD.

Sadzba rozdelenia výnosov × (katalógová cena – daň) = rozdelenie výnosov

Oblasť Katalógová cena Spadá do cenového pásma? Sadzba rozdelenia výnosov Daň Čistá cena Rozdelenie výnosov
USA 2,99 bez dane Áno 70 % - 2,99

2,09
= 70 % × 2,99

Austrália 4,58 vrátane dane Áno 70 % 0,42 (10 %) 4,16

2,91
= 70 % × 3,60

Kanada 3,94 bez dane Áno 70 % - 3,94

2,76
= 70 % × 3,94

3. príklad: vlastník stanoví cenu v USD pre celý svet, ale neuvedie podrobnosti o cenách v miestnej mene:

Vlastník stanoví cenu v USD pre celý svet, ale neuvedie ceny v miestnej mene. Výmenné kurzy sa zmenia a ceny už nebudú spadať do špecifikovaného cenového pásma.

V tomto príklade sa uplatňuje 52 %-ná sadzba pre rozdelenie výnosov z transakcií v Austrálii. Klesajúci výmenný kurz totiž spôsobí, že cena už nebude spadať do špecifikovaných pásiem, a to ovplyvní rozdelenie výnosov.

 • Vlastník priradí knihe globálnu cenu 2,99 USD.
 • Vlastník neurčí cenu v miestnej mene pre Austráliu (v AUD).
 • Výmenný kurz za 1 USD napríklad klesne z 1,39 AUD na 1,15 AUD.

Sadzba rozdelenia výnosov × (katalógová cena – daň) = rozdelenie výnosov

Oblasť Katalógová cena

Spadá do cenového pásma?

Sadzba rozdelenia výnosov Daň Čistá cena Rozdelenie výnosov
Austrália 3,78 vrátane dane Nie 52 % 0,34 (10 %) 3,44 1,79
= 52 % × 3,44
USA 2,99 bez dane Áno 70 % - 2,99

2,09
= 70 % × 2,99

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?