Udział w przychodach – najczęstsze pytania i przykłady

Standardowo partnerzy otrzymują 52% przychodów ze sprzedaży.

Od 2019 roku partnerzy, którzy zaakceptowali zaktualizowane Warunki korzystania z usługi mogą otrzymać 70% przychodów z określonych transakcji sprzedaży w Książkach Google Play.

Udział w przychodach na poziomie 70% dotyczy e-booków sprzedawanych użytkownikom w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych po rynkowej cenie detalicznej lub stałej cenie netto (w zależności od tego, która z nich obowiązuje) mieszczącej się w tych przedziałach cenowych:

 • 3,99–11,99 AUD, wraz z podatkiem
 • 2,99–9,99 CAD, bez podatku
 • 2,99–9,99 USD, bez podatku

W przedstawionych poniżej najczęstszych pytaniach znajdziesz szczegółowe informacje na temat zaktualizowanego udziału w przychodach.

Najczęstsze pytania

1. Jak uzyskać udział w przychodach na poziomie 70%?

Najpierw zaakceptuj nowe Warunki korzystania z usługi, które znajdują się na Twoim koncie w Centrum Partnerów.

W ciągu dwóch dni od ich zaakceptowania uzyskasz udział w przychodach na poziomie 70% z nowych transakcji sprzedaży spełniających wszystkie poniższe warunki:

 1. Brana jest pod uwagę wyłącznie sprzedaż e-booków (wypożyczenia i audiobooki nie są uwzględniane).
 2. E-booki są sprzedawane użytkownikom w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
 3. Rynkowa cena detaliczna w momencie sprzedaży mieści się w następujących przedziałach:
  • 3,99–11,99 AUD, wraz z podatkiem
  • 2,99–9,99 CAD, bez podatku
  • 2,99–9,99 USD, bez podatku

Informacje na temat udziału w przychodach z przyszłych transakcji znajdziesz w tabeli „Obowiązujące ceny” dostępnej w sekcji Ceny w każdej opublikowanej przez Ciebie książce. 

2. Jak mogę sprawdzić, które transakcje zagwarantowały mi udział na poziomie 70%?

Transakcje, które zagwarantowały udział na poziomie 70%, będą widoczne w raportach o transakcjach sprzedaży w Google Play, podobnie jak wszystkie inne transakcje, z tym że współczynnik przychodów wydawcy będzie wynosić 70% z danej transakcji, a przychody będą obliczane według stawki 70%.

Aby pobrać raport o transakcjach sprzedaży w Google Play, przejdź do sekcji Statystyki i raporty w Centrum Partnerów i zmień typ raportu na Raport transakcji. 

3. Czy Google oblicza udział w przychodach na podstawie rynkowej ceny detalicznej czy ceny sprzedaży?

Google wypłaca tantiemy na podstawie rynkowej ceny detalicznej. 

4. Czy są jakieś opłaty związane z uzyskaniem takiego udziału w przychodach?

Nie. Google nie pobiera żadnych opłat związanych z udziałem w przychodach na poziomie 70%.

5. Czy przedziały cenowe zawierają podatek?

W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych przedziały cenowe nie zawierają podatku.

W Australii przedziały cenowe zawierają podatek. W australijskim Sklepie Play wyświetlane są ceny z podatkiem. Po dokonaniu zakupu kwota podatku zostanie odliczona od ceny, a następnie zostanie zastosowany współczynnik udziału w przychodach.

6. W jaki sposób przeliczanie walut wpływa na obliczenia tantiem?

Aby wydawca kwalifikował się do uzyskania udziału w przychodach na poziomie 70%, ceny jego e-booków muszą się mieścić w przedziałach opartych na walucie lokalnej w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Jeśli podajesz ceny w innej walucie, sprawdź, czy będą się one mieścić w przedziałach cenowych po tym, jak przeliczymy je na dolary amerykańskie, kanadyjskie i australijskie. 

Ważne, by sprawdzić przeliczone ceny, gdy kursy wymiany walut w Centrum płatności zostaną odświeżone. Zmiany kursów wymiany walut wpłyną na przeliczone ceny, przez co Twoje e-booki mogą zacząć lub przestać mieścić się w podanych przedziałach cenowych.

W przypadku Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych możesz też ustawić ceny w walucie lokalnej, by uniknąć wahań kursu walut. Dzięki temu wahania te nie wpłyną na cenę Twojego e-booka.

7. Kiedy zacznie obowiązywać udział w przychodach ze sprzedaży e-booków na poziomie 70%?  Czy to stały program?

Partnerzy będą mogli uzyskać udział w przychodach ze sprzedaży e-booków na poziomie 70% w ciągu kilku dni od zaakceptowania nowych Warunków korzystania z usługi. Zaakceptowanie tych warunków w Centrum Partnerów jest konieczne.

Program udziału w przychodach ze sprzedaży e-booków na poziomie 70% nie ma ustalonej daty zakończenia. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w naszej usłudze. 

8. Kiedy taki udział w przychodach będzie obowiązywał też w innych krajach?

W tej chwili nie planujemy rozszerzania tego programu. 

9. Czy mogę zrezygnować z programu udziału w przychodach na poziomie 70%?

Nie. Udział w przychodach na poziomie 70% jest stosowany automatycznie w przypadku transakcji spełniających opisane powyżej warunki.

10. Czy mój dostawca usług może zaakceptować nowe warunki w moim imieniu?

Nie, umowa jest zawarta między Tobą a Google. Chociaż dostawca usług ma dostęp do konta, nie będzie mógł zobaczyć nowych warunków ani zaakceptować ich w Twoim imieniu.

Jeśli Twój dostawca usług zarabia na Twoich książkach, poinformuj go, gdy zaakceptujesz nowe warunki.

Przykłady udziału w przychodach

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów ilustrujących sposób obliczania udziału w przychodach w przypadku różnych hipotetycznych transakcji. Przykłady pokazują, jak przeliczanie walut może wpłynąć na udział w przychodach.

Ustawienie ceny w walucie lokalnej oznacza, że pozostanie ona taka sama, nawet jeśli kursy wymiany walut się zmienią. Jest to preferowana opcja, gdy wydawcy chcą mieć pewność, że wahania kursów nie wpłyną na cenę danego tytułu.

Przykład 1. Wydawca ustawia ceny lokalne w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych

Wydawca ustawia ceny lokalne w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

W tym przykładzie współczynnik udziału w przychodach wynosi 70%, ponieważ ceny mieszczą się w określonych przedziałach cenowych, a wydawca ustawił ceny lokalne, co oznacza, że wahania kursów wymiany walut nie będą miały na nie wpływu.

 • Wydawca wycenia książkę na całym świecie na 2,99 USD, co stanowi rynkową ceną detaliczną w Stanach Zjednoczonych. Cena zostanie przeliczona na inne waluty, jeśli wydawca nie określił jej w walucie lokalnej.
 • Dodatkowo wydawca ustawia cenę w walucie lokalnej w Australii (3,99 AUD z podatkiem) i Kanadzie (3,99 CAD bez podatku).  Nawet jeśli kurs wymiany USD na AUD i CAD się waha, cena danego tytułu w Australii i Kanadzie pozostanie taka sama.

 • Zakładamy, że w Australii obowiązująca stawka podatku wynosi 10%.

Współczynnik udziału w przychodach X (rynkowa cena detaliczna – podatek) = udział w przychodach

Terytorium Rynkowa cena detaliczna Mieści się w przedziale cenowym? Współczynnik udziału w przychodach Podatek Cena netto Udział w przychodach
Stany Zjednoczone

2,99 bez podatku

Tak

70%

2,99

2,09
= 70% x 2,99

Australia

3,00 bez podatku

Tak 70% 0,39
(10%)
3,60

2,52
= 70% x 3,60

Kanada 3,00 bez podatku Tak 70% 3,99

2,79
= 70% x 3,99

Przykład 2. Wydawca ustawia cenę w USD jako cenę ogólnoświatową i nie określa cen w walucie lokalnej w Australii ani Kanadzie

Wydawca ustawia cenę w USD jako cenę ogólnoświatową i nie określa cen w walucie lokalnej w Australii ani Kanadzie.

W tym przykładzie współczynnik udziału w przychodach wynosi 70%, ponieważ ceny po przeliczeniu walut mieszczą się w określonych przedziałach cenowych. W przykładzie 3 pokazujemy, jak wahania kursów wymiany walut mogą wpływać na udział w przychodach.

 • Wydawca wycenia książkę na całym świecie na 2,99 USD.
 • Wydawca nie określa ceny w walucie lokalnej w Australii (AUD) ani Kanadzie (CAD).
 • Zakładamy, że w Australii obowiązująca stawka podatku wynosi 10%.
 • Zakładamy, że kurs wymiany 1 USD wynosi 1,39 AUD i 1,32 CAD.

Współczynnik udziału w przychodach X (rynkowa cena detaliczna – podatek) = udział w przychodach

Terytorium Rynkowa cena detaliczna Mieści się w przedziale cenowym? Współczynnik udziału w przychodach Podatek Cena netto Udział w przychodach
Stany Zjednoczone 2,99 bez podatku Tak 70% 2,99

2,09
= 70% x 2,99

Australia 4,58 z podatkiem Tak 70% 0,42 (10%) 4,16

2,91
= 70% x 3,60

Kanada 3,94 bez podatku Tak 70% 3,94

2,76
= 70% x 3,94

Przykład 3. Wydawca ustawia cenę w USD jako cenę ogólnoświatową i nie określa szczegółów cen w walucie lokalnej

Wydawca ustawia cenę w USD jako cenę ogólnoświatową i nie określa cen w walucie lokalnej. Kursy wymiany walut zmieniają się, przez co ceny wykraczają poza określony przedział cenowy.

W tym przykładzie współczynnik udziału w przychodach wynosi 52% w przypadku transakcji w Australii, ponieważ z powodu spadku kursu waluty cena nie mieści się już w określonych przedziałach, co z kolei wpływa na udział w przychodach.

 • Wydawca wycenia książkę na całym świecie na 2,99 USD.
 • Wydawca nie określa ceny w walucie lokalnej w Australii (AUD).
 • Załóżmy, że kurs wymiany 1 USD zmienia się z 1,39 AUD na 1,15 AUD.

Współczynnik udziału w przychodach X (rynkowa cena detaliczna – podatek) = udział w przychodach

Terytorium Rynkowa cena detaliczna

Mieści się w przedziale cenowym?

Współczynnik udziału w przychodach Podatek Cena netto Udział w przychodach
Australia 3,78 z podatkiem Nie 52% 0,34 (10%) 3,44 1,79
= 52% x 3,44
Stany Zjednoczone 2,99 bez podatku Tak 70% 2,99

2,09
= 70% x 2,99

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?