Inntektsandeler – vanlige spørsmål og eksempler

Inntektsandelen som betales til partnere, er som standard 52 %.

Fra 2019 gir Google Play Bøker en inntektsandel på 70 % på bestemte salgstransaksjoner for partnere som har godtatt de oppdaterte vilkårene våre for bruk.

Partnerne våre får en inntektsandel på 70 % for e-bøker som selges til brukere i Australia, Canada eller USA, og som har en listepris eller fast nettopris (der det er aktuelt) innenfor disse prisområdene:

 • AUD 3,99–11,99 (inklusive avgifter)
 • CAD 2,99–9,99 (eksklusive avgifter)
 • USD 2,99–9,99 (eksklusive avgifter)

De vanlige spørsmålene nedenfor har mer informasjon om den oppdaterte inntektsandelen.

Vanlige spørsmål

1. Hvordan får jeg inntektsandelen på 70 %?

Først godtar du de nye vilkårene for bruk, som du finner i kontoen din i partnersenteret.

Innen to dager etter at du har godtatt de nye vilkårene for bruk, blir inntektsandelen på 70 % brukt for nye salg som oppfyller alle disse betingelsene:

 1. Andelen gjelder bare for salg av e-bøker (leie og lydbøker er ekskludert).
 2. E-bøkene må kjøpes av kjøpere i USA, Canada eller Australia.
 3. Listeprisen på salgstidspunktet må være innenfor disse prisområdene:
  • AUD 3,99–11,99 (inklusive avgifter)
  • CAD 2,99–9,99 (eksklusive avgifter)
  • USD 2,99–9,99 (eksklusive avgifter)

For å se inntektsandelen du kommer til å motta for fremtidige transaksjoner, se «Gyldige priser»-tabellen i prisdelen for hver bok du publiserer. 

2. Hvordan vet jeg hvilke transaksjoner som har fått inntektsandelen på 70 %?

Transaksjoner som får inntektsandelen på 70 %, vises i salgstransaksjonsrapportene for Google Play som alle andre transaksjoner, bortsett fra at publisistens inntektsandel vises som 70 % for transaksjonen og inntekten blir beregnet basert på andelen på 70 %.

For å få en salgstransaksjonsrapport for Google Play, gå til «Statistikk og rapporter» i partnersenteret og endre rapporttypen til transaksjonsrapport før du laster ned. 

3. Betaler Google inntektsandelen basert på listeprisen eller tilbudsprisen?

Google betaler royalty basert på listeprisen. 

4. Finnes det noen gebyrer knyttet til å få denne inntektsandelen?

Nei. Google krever ingen gebyrer for denne inntektsandelen på 70 %.

5. Er prisområdene inklusive eller eksklusive avgifter?

For USA og Canada er prisområdene eksklusive avgifter.

For Australia er prisområdene inklusive avgifter. Den australske Play-butikken viser priser inklusive avgifter. Etter kjøpet blir avgiftsbeløpet trukket fra prisen, og deretter blir inntektsandelen beregnet.

6. Hvordan blir inntektsberegningene påvirket av valutakonvertering?

For å være kvalifisert for en inntektsandel på 70 % må prisene på e-bøkene dine ligge innenfor prisområdene basert på de lokale valutaene i USA, Canada og Australia.

Hvis du oppgir priser i en annen valuta, må du forsikre deg om at prisene ligger innenfor prisområdene etter at Google har konvertert prisene til amerikanske, kanadiske og australske dollar. 

Det er viktig at du sjekker de konverterte prisene når valutakursene i betalingssenteret oppdateres. Endringer i valutakursene påvirker de konverterte prisene, og derfor kan e-bøkene dine bevege seg inn i eller ut av prisområdene.

Du kan eventuelt oppgi prisene i de lokale valutaene for USA, Canada og Australia for å unngå svingninger i valutakursene. Dette sikrer at når valutakursene endres, blir ikke prisene på e-bøkene dine berørt.

7. Når trer inntektsandelen på 70 % for e-bøker i kraft?  Er dette programmet permanent?

Inntektsandelen på 70 % for e-bøker blir aktiv i løpet av noen dager etter at du har godtatt de nye vilkårene for bruk. Partnere må godta vilkårene for bruk, som du finner i partnersenteret, for å få inntektsandelen på 70 %.

Inntektsandelen på 70 % for e-bøker har ingen planlagt sluttdato. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å gjøre endringer i tjenesten vår. 

8. Når blir denne inntektsandelen utvidet til andre land?

Vi har ingen planer om videre utvidelse å formidle for øyeblikket. 

9. Kan jeg velge å ikke få inntektsandelen på 70 %?

Nei. Inntektsandelen på 70 % brukes automatisk for transaksjoner som oppfyller betingelsene som er beskrevet over.

10. Kan tjenesteleverandøren min godta de nye vilkårene på vegne av meg?

Nei. Avtalen din er med Google. Selv om tjenesteleverandøren din har tilgang til kontoen, kan ikke tjenesteleverandøren se de nye vilkårene eller godta dem på vegne av deg.

Hvis tjenesteleverandøren mottar inntekter fra bøkene dine, bør du si fra til dem når du har godtatt de nye vilkårene.

Eksempler på inntektsandeler

Nedenfor ser du noen eksempler på hvordan inntektsandelen beregnes for ulike hypotetiske transaksjoner. Eksemplene viser hvordan valutakonvertering kan påvirke inntektsandelen.

Hvis du spesifiserer priser i de lokale valutaene, endres ikke prisene selv om valutakursene svinger. Dette er det foretrukne alternativet når publisister vil sikre at prisene på bøkene ikke endres når valutakursene svinger.

Eksempel 1: Publisisten oppgir lokale priser i USA, Australia og Canada:

Publisisten oppgir lokale priser i USA, Australia og Canada.

I dette eksempelet er inntektsandelen 70 % fordi prisene er innenfor de spesifiserte prisområdene, og publisisten oppgir lokale priser, det vil si at prisene ikke endres når valutakursene svinger.

 • Publisisten velger en pris på USD 2,99 globalt, som er listeprisen i USA. Denne prisen blir konvertert til andre valutaer når ingen pris i den lokale valutaen er oppgitt.
 • I tillegg velger publisisten en pris i den lokale valutaen for Australia (AUD 3,99 inklusive avgifter) og for Canada (CAD 3,99 eksklusive avgifter).  Selv når valutakursen for USD til AUD og CAD svinger, endres ikke prisen på boken i Australia og Canada.

 • Vi antar at den gjeldende avgiftssatsen i Australia er 10 %.

Inntektsandel i prosent X (listepris - avgifter) = inntektsandel

Territorium Listepris Innenfor prisområdet Inntektsandel i prosent Avgift Nettopris Inntektsandel
USA

2,99 eksklusive avgifter

Ja

70 %

-

2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Australia

3,00 eksklusive avgifter

Ja 70 % 0,39
(10 %)
3,60

2,52
= 70 % x 3,60

Canada 3,00 eksklusive avgifter Ja 70 % - 3,99

2,79
= 70 % x 3,99

Eksempel 2: Publisisten setter prisen i USD som den globale prisen og oppgir ikke priser i den lokale valutaen i Australia eller Canada:

Publisisten setter prisen i USD som den globale prisen og oppgir ikke priser i den lokale valutaen i Australia eller Canada.

I dette eksempelet er inntektsandelen 70 % fordi de valutakonverterte prisene er innenfor de spesifiserte prisområdene. Se eksempel 3 for å se hvordan svingende valutakurser kan påvirke inntektsandelen.

 • Publisisten priser en bok til USD 2,99 globalt.
 • Publisisten spesifiserer ikke priser i lokale valutaer for Australia og Canada (valutaene AUD og CAD).
 • Vi antar at den gjeldende avgiftssatsen i Australia er 10 %.
 • Vi antar at valutakursen for 1 USD er 1,39 AUD og 1,32 CAD.

Inntektsandel i prosent X (listepris - avgifter) = inntektsandel

Territorium Listepris Innenfor prisområdet Inntektsandel i prosent Avgift Nettopris Inntektsandel
USA 2,99 eksklusive avgifter Ja 70 % - 2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Australia 4,58 inklusive avgifter Ja 70 % 0,42 (10 %) 4,16

2,91
= 70 % x 3,60

Canada 3,94 eksklusive avgifter Ja 70 % - 3,94

2,76
= 70 % x 3,94

Eksempel 3: Publisisten setter prisen i USD som den globale prisen og oppgir ikke priser i lokale valutaer:

Publisisten setter prisen i USD som den globale prisen og oppgir ikke priser i lokale valutaer. Valutakursene endres og gjør at prisene beveger seg utenfor det spesifiserte prisområdet.

I dette eksempelet er inntektsandelen 52 % for transaksjoner i Australia fordi et fall i valutakursen fører til at prisen havner utenfor det spesifiserte prisområdet, noe som igjen påvirker inntektsandelen.

 • Publisisten priser en bok til USD 2,99 globalt.
 • Publisisten spesifiserer ikke noen pris i den lokale valutaen i Australia (AUD).
 • Vi antar at valutakursen for 1 USD endres fra 1,39 AUD til 1,15 AUD.

Inntektsandel i prosent X (listepris - avgifter) = inntektsandel

Territorium Listepris

Innenfor prisområdet

Inntektsandel i prosent Avgift Nettopris Inntektsandel
Australia 3,78 inklusive avgifter Nei 52 % 0,34 (10 %) 3,44 1,79
= 52 % x 3,44
USA 2,99 eksklusive avgifter Ja 70 % - 2,99

2,09
= 70 % x 2,99

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?