Veelgestelde vragen over en voorbeelden van inkomstenverdeling

De standaard inkomstenverdeling voor partners is 52%.

Vanaf 2019 biedt Google Play Boeken een inkomstenverdeling van 70% voor bepaalde verkooptransacties voor partners die onze geüpdatete servicevoorwaarden hebben geaccepteerd.

Onze partners ontvangen een inkomstenverdeling van 70% voor e-boeken die worden verkocht aan gebruikers in Australië, Canada of de Verenigde Staten, met een catalogusprijs of vaste nettoprijs (zoals van toepassing) die binnen de volgende prijsklassen valt:

 • AUD $ 3,99 - $ 11,99 (inclusief btw)
 • CAD $ 2,99 - $ 9,99 (exclusief btw)
 • USD $ 2,99 - $ 9,99 (exclusief btw)

In de onderstaande veelgestelde vragen vindt u aanvullende informatie over de geüpdatete inkomstenverdeling.

Veelgestelde vragen

1. Hoe ontvang ik de inkomstenverdeling van 70%?

Accepteer eerst de nieuwe servicevoorwaarden die worden weergegeven in uw Partnercentrum-account.

Binnen twee dagen na acceptatie van de nieuwe servicevoorwaarden wordt de inkomstenverdeling van 70% toegepast op nieuwe verkopen die aan alle van de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Alleen e-boekverkopen (gehuurde e-boeken en audioboeken zijn uitgesloten).
 2. Het e-boek wordt verkocht aan een koper in de Verenigde Staten, Canada of Australië.
 3. De catalogusprijs op het moment van de verkoop valt binnen de volgende prijsklassen:
  • AUD $ 3,99 - $ 11,99 (inclusief btw)
  • CAD $ 2,99 - $ 9,99 (exclusief btw)
  • USD $ 2,99 - $ 9,99 (exclusief btw)

Als u de inkomstenverdeling wilt bekijken die u voor toekomstige transacties ontvangt, raadpleegt u de tabel 'Prijzen' in het prijsgedeelte van elk boek dat u publiceert. 

2. Hoe weet ik voor welke transacties ik de inkomstenverdeling van 70% heb ontvangen?

Transacties waarvoor u een inkomstenverdeling van 70% ontvangt, worden net als elke andere transactie weergegeven in de verkooptransactierapporten voor Google Play. Het enige verschil is dat bij de uitgeversopbrengst van de transactie 70% wordt vermeld en dat de opbrengst wordt berekend op basis van het percentage van 70%.

Als u een Verkooptransactierapport voor Google Play wilt bekijken, gaat u in het Partnercentrum naar 'Analytics en rapporten' en wijzigt u het 'Rapporttype' in 'Verkooptransactierapport voor Google Play' voordat u het rapport downloadt. 

3. Betaalt Google de inkomstenverdeling op basis van de catalogusprijs of de verkoopprijs?

Google betaalt royalty's uit op basis van de catalogusprijs. 

4. Zijn er kosten verbonden aan het verkrijgen van deze inkomstenverdeling?

Nee. Google brengt geen kosten in rekening voor deze inkomstenverdeling van 70%.

5. Zijn de prijsklassen inclusief of exclusief btw?

Voor de Verenigde Staten en Canada zijn de prijsklassen exclusief btw.

Voor Australië zijn de prijsklassen inclusief btw. In de Australische Play Store worden prijzen inclusief btw weergegeven. Na aankoop wordt het btw-bedrag van de prijs afgetrokken. Vervolgens wordt het percentage voor inkomstenverdeling toegepast.

6. Welke invloed heeft valutaconversie op de berekening van royalty's?

Als u in aanmerking wilt komen voor de inkomstenverdeling van 70%, moeten uw e-boekprijzen binnen de prijsklassen vallen op basis van de valuta die gelden voor de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Als u prijzen in een andere valuta opgeeft, moet u ervoor zorgen dat uw prijzen nog steeds in de prijsklassen vallen nadat Google uw prijzen heeft omgerekend naar Amerikaanse, Canadese en Australische dollars. 

Het is belangrijk dat u de omgerekende prijzen controleert wanneer de wisselkoersen in het Betalingscentrum worden vernieuwd. Wijzigingen in valutakoersen zijn van invloed op uw omgerekende prijzen, waardoor uw e-boeken ineens binnen of buiten een bepaalde prijsklasse kunnen vallen.

U kunt ook prijzen in lokale valuta instellen voor de Verenigde Staten, Canada en Australië om fluctuaties in valutakoersen te voorkomen. Op die manier zorgt u ervoor dat fluctuerende valutakoersen niet van invloed zijn op de prijs van uw e-boek.

7. Wanneer wordt de inkomstenverdeling van 70% voor e-boeken van kracht?  Is dit programma permanent?

De inkomstenverdeling van 70% voor e-boeken is beschikbaar binnen enkele dagen nadat u de nieuwe servicevoorwaarden heeft geaccepteerd. Partners moeten de servicevoorwaarden (die te vinden zijn in het Partnercentrum) accepteren om een inkomstenverdeling van 70% te ontvangen.

De inkomstenverdeling van 70% voor e-boeken heeft geen geplande einddatum. We behouden ons echter het recht voor wijzigingen in onze service aan te brengen. 

8. Wanneer gaat Google deze inkomstenverdeling uitbreiden naar andere landen?

We hebben op dit moment geen verdere uitbreidingsplannen. 

9. Kan ik me afmelden voor het programma voor inkomstenverdeling van 70%?

Nee. De inkomstenverdeling van 70% wordt automatisch toegepast op transacties die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.

10. Kan mijn serviceprovider namens mij de nieuwe voorwaarden accepteren?

Nee, u heeft namelijk een overeenkomst met Google. Hoewel uw serviceprovider toegang heeft tot uw account, kan deze de nieuwe voorwaarden niet inzien of namens u accepteren.

Als uw serviceprovider inkomsten uit uw boeken ontvangt, laat u de serviceprovider weten wanneer u de nieuwe voorwaarden heeft geaccepteerd.

Voorbeelden van inkomstenverdeling

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van hoe de inkomstenverdeling wordt berekend op basis van verschillende hypothetische transacties. In de voorbeelden wordt aangegeven welk effect valutaconversie kan hebben op de inkomstenverdeling.

Als u een prijs in de lokale valuta instelt, blijft de prijs hetzelfde, ook als de valutakoersen fluctueren. Dit is de voorkeursoptie wanneer uitgevers er zeker van willen zijn dat de prijs van de titel niet varieert wanneer de wisselkoersen van valuta's fluctueren.

Voorbeeld 1: De uitgever stelt lokale prijzen in voor de Verenigde Staten, Australië en Canada:

De uitgever stelt lokale prijzen in voor de Verenigde Staten, Australië en Canada

In dit voorbeeld is het percentage voor inkomstenverdeling 70%, omdat de prijzen binnen de opgegeven prijsklassen vallen en de uitgever lokale prijzen instelt. Dit betekent dat de prijzen niet variëren wanneer de wisselkoersen veranderen.

 • De uitgever stelt de prijs van een e-boek wereldwijd in op USD 2,99, oftewel de catalogusprijs in de Verenigde Staten. Wanneer er geen prijs in lokale valuta is ingesteld, wordt deze prijs omgerekend naar andere valuta's.
 • Daarnaast stelt de uitgever een prijs in lokale valuta in voor Australië (AUD 3,99 inclusief btw) en voor Canada (CAD 3,99 exclusief btw).  Zelfs wanneer de wisselkoers tussen USD en AUD of CAD schommelt, fluctueert de prijs van het e-boek in Australië en Canada niet.

 • Stel dat het toepasselijke btw-tarief in Australië 10% is.

Percentage voor inkomstenverdeling X (catalogusprijs - btw) = inkomstenverdeling

Gebied Catalogusprijs Binnen prijsklasse Percentage voor inkomstenverdeling Btw Nettoprijs Inkomstenverdeling
Verenigde Staten

2,99 exclusief btw

Ja

70%

-

2,99

2,09
= 70% x 2,99

Australië

3,00 exclusief btw

Ja 70% 0,39
(10%)
3,60

2,52
= 70% x 3,60

Canada 3,00 exclusief btw Ja 70% - 3,99

2,79
= 70% x 3,99

Voorbeeld 2: De uitgever stelt de prijs in USD in als wereldwijde prijs en specificeert geen prijzen in lokale valuta voor Australië of Canada:

De uitgever stelt de prijs in USD in als wereldwijde prijs en specificeert geen prijzen in lokale valuta voor Australië of Canada.

In dit voorbeeld is het percentage voor inkomstenverdeling 70%, omdat de omgerekende valutakoersen binnen de opgegeven prijsklassen vallen. Zie voorbeeld 3 om te zien hoe fluctuerende wisselkoersen van invloed kunnen zijn op de inkomstenverdeling.

 • De uitgever stelt de prijs van een e-boek wereldwijd in op USD 2,99.
 • De uitgever specificeert geen prijzen in lokale valuta voor Australië en Canada (AUD en CAD).
 • Stel dat het toepasselijke btw-tarief in Australië 10% is.
 • Stel dat het omgerekende bedrag voor 1 USD 1,39 AUD en 1,32 CAD is.

Percentage voor inkomstenverdeling X (catalogusprijs - btw) = inkomstenverdeling

Gebied Catalogusprijs Binnen prijsklasse? Percentage voor inkomstenverdeling Btw Nettoprijs Inkomstenverdeling
Verenigde Staten 2,99 exclusief btw Ja 70% - 2,99

2,09
= 70% x 2,99

Australië 4,58 inclusief btw Ja 70% 0,42 (10%) 4,16

2,91
= 70% x 3,60

Canada 3,94 exclusief btw Ja 70% - 3,94

2,76
= 70% x 3,94

Voorbeeld 3: De uitgever stelt de prijs in USD in als wereldwijde prijs en specificeert geen prijzen in lokale valuta:

De uitgever stelt de prijs in USD in als wereldwijde prijs en specificeert geen prijzen in lokale valuta. De wisselkoersen wijzigen en zorgen ervoor dat de prijzen buiten de gespecificeerde prijsklasse vallen.

In dit voorbeeld is het percentage voor inkomstenverdeling 52% voor de Australische transactie, omdat een dalende wisselkoers ertoe leidt dat de prijs daalt en buiten de opgegeven prijsklassen valt, wat weer van invloed is op de inkomstenverdeling.

 • De uitgever stelt de prijs van een e-boek wereldwijd in op USD 2,99.
 • De uitgever specificeert geen prijzen in lokale valuta voor Australië (AUD).
 • Stel dat het omgerekende bedrag voor 1 USD daalt van 1,39 AUD naar 1,15 AUD.

Percentage voor inkomstenverdeling X (catalogusprijs - btw) = inkomstenverdeling

Gebied Catalogusprijs

Binnen prijsklasse?

Percentage voor inkomstenverdeling Btw Nettoprijs Inkomstenverdeling
Australië 3,78 inclusief btw Nee 52% 0,34 (10%) 3,44 1,79
= 52% x 3,44
Verenigde Staten 2,99 exclusief btw Ja 70% - 2,99

2,09
= 70% x 2,99

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?