שאלות נפוצות ודוגמאות בנושא חלוקת הכנסות

במסגרת חלוקת ההכנסות הרגילה המוגדרת כברירת מחדל, אנחנו משלמים לשותפים שיעור של 52%.

החל משנת 2019, ב-Google Play ספרים נציע חלוקת הכנסות בשיעור של 70% על עסקאות מכירה מסוימות לשותפים שאישרו את התנאים וההגבלות המעודכנים שלנו.

השותפים שלנו יקבלו חלוקת הכנסות בשיעור של 70% ממכירות ספרים דיגיטליים למשתמשים באוסטרליה, בקנדה או בארצות הברית, במחיר מחירון או במחיר נטו קבוע (לפי האפשרות הרלוונטית), בטווחי המחירים הבאים:

 • אוסטרליה: AUD $3.99-$11.99 (כולל מס)
 • קנדה: CAD $2.99-$9.99 (לא כולל מס)
 • ארה"ב: USD $2.99-$9.99 (לא כולל מס)

השאלות הנפוצות שבהמשך כוללות פרטים נוספים על חלוקת ההכנסות המעודכנת.

שאלות נפוצות

1. איך אפשר לקבל חלוקת הכנסות בשיעור של 70%?

יש לאשר את התנאים וההגבלות החדשים שמופיעים בחשבון של מרכז השותפים.

בתוך יומיים מיום אישור התנאים וההגבלות החדשים, תוחל חלוקת ההכנסות בשיעור של 70% על מכירות חדשות העומדות בכל התנאים הבאים:

 1. מכירות ספרים דיגיטליים בלבד (השכרות וספרי אודיו אינם נכללים)
 2. הקונה של הספר הדיגיטלי נמצא בארצות הברית, בקנדה או באוסטרליה
 3. מחיר המחירון בזמן המכירה נע בטווחי המחירים הבאים:
  • אוסטרליה: AUD $3.99-$11.99 (כולל מס)
  • קנדה: CAD $2.99-$9.99 (לא כולל מס)
  • ארה"ב: USD $2.99-$9.99 (לא כולל מס)

כדי לראות את חלוקת ההכנסות שתקבלו על עסקאות עתידיות, עיינו בטבלה "מחירים תקפים" שבחלק התמחור של כל ספר שאתם מפרסמים. 

2. איך אפשר לדעת באילו עסקאות הייתה חלוקת הכנסות בשיעור של 70%?

עסקאות עם חלוקת הכנסות של 70% יופיעו בדוחות של עסקאות המכירה של Google Play, כמו כל עסקה אחרת. ההבדל היחיד יהיה ששיעור ההכנסה של המוציא לאור יהיה 70% לעסקה, וההכנסות יחושבו בשיעור של 70%.

כדי לקבל דוח עסקאות מכירה ב-Google Play, יש לעבור לקטע 'ניתוח נתונים ודוחות' במרכז השותפים ולשנות את סוג הדוח ל'דוח עסקאות' לפני ההורדה. 

3. האם Google משלמת את סכום חלוקת ההכנסות ביחס למחיר המחירון או למחיר המכירה?

Google משלמת תמלוגים על סמך מחיר המחירון. 

4. האם יש עמלות שקשורות לחלוקת ההכנסות הזו?

לא. Google אינה מחייבת עמלות הקשורות לחלוקת הכנסות בשיעור של 70%.

5. האם טווחי המחירים כוללים מס או לא כוללים מס?

בארצות הברית ובקנדה, טווחי המחירים לא כוללים מס.

באוסטרליה, טווחי המחירים כוללים מס. בחנות Play באוסטרליה מוצגים מחירים שכוללים מס. לאחר הרכישה, ינוכה סכום המס מהמחיר, ולאחר מכן יוחל שיעור חלוקת ההכנסות.

6. כיצד משפיעה המרת המטבע על חישובי התמלוגים?

כדי שתהיו זכאים לחלוקת הכנסות בשיעור של 70%, מחירי הספרים הדיגיטליים צריכים לנוע בטווחי המחירים בסוגי המטבע המקומי בארצות הברית, בקנדה ובאוסטרליה.

אם אתם מציינים מחירים במטבע אחר, עליכם לוודא שהמחירים יהיו בטווחי המחירים לאחר ש-Google תמיר אותם לדולר אמריקאי, לדולר קנדי או לדולר אוסטרלי. 

חשוב לבדוק את המחירים המומרים לאחר רענון שערי החליפין של מטבע החוץ במרכז התשלומים. שינויים בשערי החליפין של מטבע החוץ ישפיעו על המרת המחירים. בעקבות זאת, ייתכן שמחירי הספרים הדיגיטליים שלכם יהיו בטווחי המחירים האלה או מחוץ להם.

לחלופין, ניתן להגדיר מחירים במטבע מקומי בארצות הברית, בקנדה ובאוסטרליה, כדי למנוע תנודות בהמרות מטבע. כך תבטיחו שמחירי הספרים הדיגיטליים לא יושפעו מתנודות בשערי חליפין של מטבע חוץ.

7. מתי תיכנס לתוקף חלוקת ההכנסות בשיעור של 70%?  האם התוכנית הזו קבועה?

לאחר אישור התנאים וההגבלות החדשים, חלוקת ההכנסות בשיעור של 70% לספרים דיגיטליים תהיה זמינה תוך מספר ימים. שותפים חייבים לאשר את התנאים וההגבלות המופיעים במרכז השותפים כדי לקבל חלוקת הכנסות בשיעור של 70%.

אין תאריך סיום מתוכנן לחלוקת ההכנסות בשיעור של 70% לספרים דיגיטליים. עם זאת, אנחנו שומרים את הזכות לבצע שינויים בשירות שלנו. 

8. מתי תרחיבו את חלוקת ההכנסות הזו למדינות נוספות?

אין לנו תוכניות הרחבה נוספות בשלב זה. 

9. האם אפשר לבטל את ההצטרפות לתוכנית חלוקת ההכנסות בשיעור 70%?

לא. חלוקת ההכנסות בשיעור של 70% מוחלת באופן אוטומטי על עסקאות העונות על התנאים המפורטים למעלה.

10. האם ספק השירות שלי יכול לאשר את התנאים החדשים בשמי?

לא, ההסכם הוא ביניכם לבין Google. לספק השירות יש גישה לחשבון, אבל הוא לא יוכל לראות את התנאים החדשים או לאשר אותם בשמכם.

אם ספק השירות מקבל רווחים מהספרים שלכם, עליכם להודיע לו לאחר שתאשרו את התנאים החדשים.

דוגמאות לחלוקת הכנסות

בהמשך מוצגות כמה דוגמאות לאופן החישוב של חלוקת ההכנסות בעסקאות היפותטיות שונות. הדוגמאות ממחישות את האופן שבו המרות מטבע עשויות להשפיע על חלוקת הכנסות.

הגדרת מחיר במטבע מקומי פירושה שהמחיר נשאר זהה, גם אם שערי המטבע משתנים. זו האפשרות המועדפת כשמוציאים לאור רוצים להבטיח שמחיר הספר לא ישתנה כשיהיו שינויים בשיעורי המרה של סוגי מטבע שונים.

דוגמה 1: המוציא לאור מגדיר מחירים מקומיים בארצות הברית, באוסטרליה ובקנדה:

המוציא לאור מגדיר מחירים מקומיים בארצות הברית, באוסטרליה ובקנדה

בדוגמה זו, שיעור חלוקת ההכנסות הוא 70% כי המחירים נמצאים בטווחי המחירים שצוינו והמוציא לאור מגדיר מחירים מקומיים. כלומר, המחירים לא ישתנו כשיהיו שינויים בשיעורי המרה של סוגי המטבע.

 • מוציא לאור מתמחר ספר ב-2.99 דולר אמריקאי בכל העולם, זהו מחיר המחירון בארה"ב. אם לא הוגדר מחיר במטבע מקומי, מחיר זה יומר לסוגי מטבע אחרים.
 • נוסף לכך, המוציא לאור מגדיר מחיר במטבע מקומי באוסטרליה (3.99 דולר אוסטרלי כולל מס) ובקנדה (3.99 דולר קנדי, לא כולל מס).  גם אם שער החליפין של דולר אמריקאי משתנה ביחס לדולר אוסטרלי ולדולר קנדי, מחירי הספר באוסטרליה ובקנדה לא ישתנו.

 • נניח ששיעור המס החל באוסטרליה הוא 10%.

שיעור חלוקת ההכנסות X (מחיר המחירון - מס) = חלוקת ההכנסות

טריטוריה מחיר מחירון בטווח המחירים שיעור חלוקת הכנסות מס מחיר נטו חלוקת הכנסות
ארה"ב

2.99 ללא מס

כן

70%

-

2.99

2.09
‎=70% x 2.99

אוסטרליה

3.00 ללא מס

כן 70% 39.
(10%)
3.60

2.52
‎=70%*3.60

קנדה 3.00 ללא מס כן 70% - 3.99

2.79
‎=70% x 3.99

דוגמה 2: המוציא לאור מגדיר מחיר בדולר אמריקאי כמחיר בכל העולם, ולא מציין מחירים במטבע מקומי באוסטרליה או בקנדה:

המוציא לאור מגדיר מחיר בדולר אמריקאי כמחיר בכל העולם, ולא מציין מחירים במטבע מקומי באוסטרליה או בקנדה.

בדוגמה זו, שיעור חלוקת ההכנסות הוא 70% כי המחירים המומרים נמצאים בטווחי המחירים שצוינו. עיינו בדוגמה 3 כדי להבין איך שינוי בשערי מטבע יכול להשפיע על חלוקת הכנסות.

 • המוציא לאור מתמחר ספר ב-2.99 דולר אמריקאי בכל העולם.
 • המוציא לאור לא מציין מחירים במטבע מקומי באוסטרליה ובקנדה (לסוגי המטבע AUD ו-CAD).
 • נניח ששיעור המס החל באוסטרליה הוא 10%.
 • נניח ששיעור ההמרה ל-1 דולר אמריקאי הוא 1.39 דולר אוסטרלי ו-1.32 דולר קנדי.

שיעור חלוקת ההכנסות X (מחיר המחירון - מס) = חלוקת ההכנסות

טריטוריה מחיר מחירון בטווח המחירים? שיעור חלוקת הכנסות מס מחיר נטו חלוקת הכנסות
ארה"ב 2.99 ללא מס כן 70% - 2.99

2.09
‎=70% x 2.99

אוסטרליה 4.58 כולל מס כן 70% 42. (10%) 4.16

2.91
‎=70% x 3.60

קנדה 3.94 ללא מס כן 70% - 3.94

2.76
‎=70% x 3.94

דוגמה 3: המוציא לאור מגדיר מחיר בדולר אמריקאי כמחיר בכל העולם, ולא מציין מחירים במטבע מקומי:

דוגמה 3: המוציא לאור מגדיר מחיר בדולר אמריקאי כמחיר בכל העולם, ולא מציין מחירים במטבע מקומי. שיעורי ההמרה משתנים, וכך המחירים נעים מחוץ לטווח המחירים שצוין.

בדוגמה זו, שיעור חלוקת ההכנסות הוא 52% לעסקה באוסטרליה. הסיבה לכך היא ששיעור ההמרה פוחת ומוביל לשינוי המחיר, שכבר נמצא מחוץ לטווחים שצוינו, וזה משפיע על חלוקת ההכנסות.

 • המוציא לאור מתמחר ספר ב-2.99 דולר אמריקאי בכל העולם.
 • המוציא לאור לא מציין מחיר במטבע מקומי לאוסטרליה (AUD).
 • נניח ששיעור ההמרה ל-1 דולר אמריקאי משתנה מ-1.39 דולר אוסטרלי ל-1.15 דולר אוסטרלי.

שיעור חלוקת ההכנסות X (מחיר המחירון - מס) = חלוקת ההכנסות

טריטוריה מחיר מחירון

בטווח המחירים?

שיעור חלוקת הכנסות מס מחיר נטו חלוקת הכנסות
אוסטרליה 3.78 כולל מס לא 52% 34. (10%) 3.44 1.79
‎=52% x 3.44
ארה"ב 2.99 ללא מס כן 70% - 2.99

2.09
‎=70% x 2.99

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?