Συνήθεις ερωτήσεις και παραδείγματα για το μερίδιο εσόδων

Το κανονικό προεπιλεγμένο μερίδιο εσόδων που καταβάλλεται στους Συνεργάτες είναι 52%.

Από το 2019, τα Βιβλία Google Play θα προσφέρουν μερίδιο εσόδων 70% σε συγκεκριμένες συναλλαγές πωλήσεων για τους Συνεργάτες που έχουν αποδεχτεί τους ενημερωμένους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Οι Συνεργάτες μας θα λάβουν μερίδιο εσόδων 70% για τα ebook που πωλούνται σε χρήστες στην Αυστραλία, στον Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τιμή καταλόγου ή σταθερή καθαρή τιμή (κατά περίπτωση) που εμπίπτει στα παρακάτω εύρη τιμών:

 • AUD 3,99 $ - 11,99 $ (συμπεριλαμβανομένου του φόρου)
 • CAD 2,99 $ - 9,99 $ (εξαιρουμένου του φόρου)
 • USD 2,99 $ - 9,99 $ (εξαιρουμένου του φόρου).

Οι παρακάτω συνήθεις ερωτήσεις παρέχουν επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το επικαιροποιημένο μερίδιο εσόδων.

Συνήθεις Ερωτήσεις

1. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω μερίδιο εσόδων 70%;

Αρχικά, θα πρέπει να αποδεχτείτε τους νέους Όρους Παροχής Υπηρεσιών που παρουσιάζονται στον λογαριασμό σας στο Κέντρο Συνεργατών.

Εντός 2 ημερών από την αποδοχή των νέων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, το μερίδιο εσόδων 70% θα εφαρμοστεί στις νέες πωλήσεις που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Μόνο πωλήσεις ebook (εξαιρούνται οι ενοικιάσεις και τα ηχητικά βιβλία)
 2. Η πώληση ebook πραγματοποιείται σε αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά ή στην Αυστραλία.
 3. Η τιμή καταλόγου κατά την πώληση εμπίπτει στα παρακάτω εύρη τιμών:
  • AUD 3,99 $ - 11,99 $ (συμπεριλαμβανομένου του φόρου)
  • CAD 2,99 $ - 9,99 $ (εξαιρουμένου του φόρου)
  • USD 2,99 $ - 9,99 $ (εξαιρουμένου του φόρου).

Για να δείτε το μερίδιο εσόδων που θα λαμβάνετε στις μελλοντικές συναλλαγές, ανατρέξτε στον πίνακα Ισχύουσες τιμές που υπάρχει στην ενότητα Τιμολόγηση κάθε βιβλίου που δημοσιεύετε. 

2. Πώς μπορώ να καταλάβω ποιες συναλλαγές έλαβαν μερίδιο εσόδων 70%;

Οι συναλλαγές που λαμβάνουν μερίδιο εσόδων 70% θα εμφανίζονται στις Αναφορές συναλλαγών πωλήσεων του Google Play όπως οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, με τη διαφορά ότι στο ποσοστό εσόδων του εκδότη θα προβάλλεται 70% στη συναλλαγή και τα έσοδα θα υπολογίζονται στο ποσοστό του 70%.

Για να λάβετε μια Αναφορά συναλλαγών πωλήσεων Google Play, μεταβείτε στην ενότητα Αναλυτικά στοιχεία και αναφορές στο Κέντρο συνεργατών και αλλάξτε τον Τύπο αναφοράς σε Αναφορά συναλλαγών πριν από τη λήψη. 

3. Η Google καταβάλλει το μερίδιο εσόδων επί της τιμής καταλόγου ή επί της τιμής πώλησης;

Η Google καταβάλλει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης επί της τιμής καταλόγου. 

4. Υπάρχουν προμήθειες που συσχετίζονται με την εξασφάλιση αυτού του μεριδίου εσόδων;

Όχι. Η Google δεν χρεώνει προμήθειες που σχετίζονται με το μερίδιο εσόδων 70%.

5. Στα εύρη τιμών περιλαμβάνεται ο φόρος ή εξαιρείται;

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, εξαιρείται ο φόρος στα εύρη τιμών.

Για την Αυστραλία, στα εύρη τιμών ο φόρος περιλαμβάνεται. Στο Play Store της Αυστραλίας προβάλλονται τιμές συμπεριλαμβανομένου του φόρου. Μετά από κάποια αγορά, το ποσό του φόρου αφαιρείται από την τιμή και εφαρμόζεται το ποσοστό μεριδίου εσόδων.

6. Πώς η μετατροπή νομισμάτων επηρεάζει τους υπολογισμούς για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης;

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για το μερίδιο εσόδων 70%, οι τιμές των ebook πρέπει να εμπίπτουν στα εύρη τιμών με βάση τα τοπικά νομίσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στην Αυστραλία.

Εάν παρέχετε τιμές σε διαφορετικό νόμισμα, βεβαιωθείτε ότι οι τιμές σας εμπίπτουν στα εύρη τιμών, αφού η Google τις μετατρέψει σε δολάρια ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας. 

Είναι σημαντικό να ελέγχετε τις τιμές που προκύπτουν από μετατροπή, όταν ανανεώνονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στο Κέντρο πληρωμών. Οι αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες επηρεάζουν τις τιμές που προκύπτουν από μετατροπή και, ως αποτέλεσμα, τα ebook που διαθέτετε ενδέχεται να μετατοπίζονται εντός ή εκτός των ευρών τιμών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε τις τιμές σε τοπικό νόμισμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία, ώστε να αποφεύγετε τις διακυμάνσεις της μετατροπής νομισμάτων. Αυτό διασφαλίζει ότι κατά τη διακύμανση των ισοτιμιών, δεν θα επηρεάζεται η τιμολόγηση των ebook.

7. Πότε θα ισχύει το μερίδιο εσόδων 70% για τα ebook;  Αυτό το πρόγραμμα είναι μόνιμο;

Το μερίδιο εσόδων 70% για τα ebook διατίθεται μέσα σε λίγες ημέρες από την αποδοχή των νέων Όρων Παροχής Υπηρεσιών. Οι Συνεργάτες πρέπει να αποδεχτούν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών που παρουσιάζονται στο Κέντρο συνεργατών, για να λάβουν το μερίδιο εσόδων 70%.

Το μερίδιο εσόδων 70% για τα ebook δεν έχει προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην υπηρεσία μας. 

8. Πότε θα επεκτείνετε αυτό τό μερίδιο εσόδων σε άλλες χώρες;

Επί του παρόντος, δεν έχουμε περαιτέρω σχέδια επέκτασης. 

9. Μπορώ να εξαιρεθώ από το πρόγραμμα μεριδίου εσόδων 70%;

Όχι. Το μερίδιο εσόδων 70% εφαρμόζεται αυτόματα στις συναλλαγές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω.

10. Μπορεί ο δικός μου πάροχος υπηρεσιών να αποδεχτεί τους νέους όρους εκ μέρους μου;

Όχι, η συμφωνία αφορά εσάς και την Google. Παρόλο που ο πάροχος υπηρεσιών έχει πρόσβαση στον λογαριασμό, δεν θα μπορεί να δει τους νέους όρους ή να τους αποδεχτεί εκ μέρους σας.

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών λαμβάνει κέρδη από τα βιβλία σας, ενημερώστε τον μόλις αποδεχτείτε τους νέους όρους.

Παραδείγματα μεριδίου εσόδων

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που δείχνουν πώς υπολογίζεται το μερίδιο εσόδων σε διάφορες υποθετικές συναλλαγές. Τα παραδείγματα επισημαίνουν πώς το μερίδιο εσόδων μπορεί να επηρεαστεί από τη μετατροπή νομισμάτων.

Ο καθορισμός μιας τιμής σε τοπικό νόμισμα σημαίνει ότι η τιμή παραμένει η ίδια, ακόμη και αν οι ισοτιμίες παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Αυτή είναι η προτιμώμενη επιλογή, όταν οι εκδότες θέλουν να διασφαλίσουν ότι η τιμή τίτλου δεν θα αυξομειώνεται καθώς αυξομειώνονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παράδειγμα 1: Ο εκδότης ορίζει τοπικές τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία και στον Καναδά (λεπτομέρειες):

Ο εκδότης ορίζει τοπικές τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία και στον Καναδά.

Σε αυτό το παράδειγμα, το ποσοστό μεριδίου εσόδων είναι 70%, επειδή οι τιμές εμπίπτουν στα καθορισμένα εύρη τιμών και ο εκδότης ορίζει τις τοπικές τιμές, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές δεν θα αυξομειώνονται καθώς αλλάζουν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

 • Ο εκδότης τιμολογεί το βιβλίο στα 2,99 USD παγκοσμίως, στην τιμή καταλόγου που ισχύει στις ΗΠΑ. Η τιμή αυτή θα μετατρέπεται σε άλλα νομίσματα, όποτε δεν υπάρχει καθορισμένη τιμή σε τοπικό νόμισμα.
 • Επιπλέον, ο εκδότης ορίζει τιμή σε τοπικό νόμισμα για την Αυστραλία (AUD 3,99 $ συμπεριλαμβανομένου του φόρου) και για τον Καναδά (CAD 3,99 $ εξαιρουμένου του φόρου).  Ακόμα και όταν η συναλλαγματική ισοτιμία του USD παρουσιάζει διακυμάνσεις ως προς τα AUD και CAD, η τιμή τίτλου στην Αυστραλία και στον Καναδά δεν θα παρουσιάζει διακυμάνσεις.

 • Ας υποθέσουμε ότι ο ισχύων φορολογικός συντελεστής στην Αυστραλία είναι 10%.

Ποσοστό μεριδίου εσόδων X (Τιμή καταλόγου – φόρος) = Μερίδιο εσόδων

Επικράτεια Τιμή καταλόγου Εντός εύρους τιμών Ποσοστό μεριδίου εσόδων Φόρος Καθαρή τιμή Μερίδιο εσόδων
ΗΠΑ

2,99 εξαιρουμένου του φόρου

Ναι

70%

-

2,99

2,09
= 70% x 2,99

Αυστραλία

3,00 εξαιρουμένου του φόρου

Ναι 70% 0,39
(10%)
3,60

2,52
= 70%*3,60

Καναδάς 3,00 εξαιρουμένου του φόρου Ναι 70% - 3,99

2,79
= 70% x 3,99

Παράδειγμα 2: Ο εκδότης ορίζει την τιμή σε USD ως παγκόσμια τιμή και δεν καθορίζει τις τιμές σε τοπικό νόμισμα στην Αυστραλία ή στον Καναδά (λεπτομέρειες):

Ο εκδότης ορίζει την τιμή σε USD ως παγκόσμια τιμή και δεν καθορίζει τις τιμές σε τοπικό νόμισμα στην Αυστραλία ή στον Καναδά.

Σε αυτό το παράδειγμα, το ποσοστό μεριδίου εσόδων είναι 70%, επειδή οι τιμές που προκύπτουν από τη μετατροπή νομισμάτων εμπίπτουν στα καθορισμένα εύρη τιμών. Ανατρέξτε στο παράδειγμα 3, για να δείτε πώς οι κυμαινόμενες ισοτιμίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μερίδιο εσόδων.

 • Ο εκδότης τιμολογεί το βιβλίο στα 2,99 USD παγκοσμίως.
 • Ο εκδότης δεν καθορίζει τις τιμές σε τοπικό νόμισμα για την Αυστραλία και τον Καναδά (νομίσματα AUD και CAD).
 • Ας υποθέσουμε ότι ο ισχύων φορολογικός συντελεστής στην Αυστραλία είναι 10%.
 • Ας υποθέσουμε ότι η τιμή μετατροπής για 1 USD είναι 1,39 AUD και 1,32 CAD.

Ποσοστό μεριδίου εσόδων X (Τιμή καταλόγου – φόρος) = Μερίδιο εσόδων

Επικράτεια Τιμή καταλόγου Εντός εύρους τιμών; Ποσοστό μεριδίου εσόδων Φόρος Καθαρή τιμή Μερίδιο εσόδων
ΗΠΑ 2,99 εξαιρουμένου του φόρου Ναι 70% - 2,99

2,09
= 70% x 2,99

Αυστραλία 4,58 συμπεριλαμβανομένου του φόρου Ναι 70% 0,42 (10%) 4,16

2,91
= 70% x 3,60

Καναδάς 3,94 εξαιρουμένου του φόρου Ναι 70% - 3,94

2,76
= 70% x 3,94

Παράδειγμα 3: Ο εκδότης ορίζει την τιμή σε USD ως παγκόσμια τιμή και δεν καθορίζει τις τιμές σε τοπικό νόμισμα (λεπτομέρειες):

Ο εκδότης ορίζει την τιμή σε USD ως παγκόσμια τιμή και δεν καθορίζει τις τιμές σε τοπικό νόμισμα. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλάζουν και προκαλούν τη μετατόπιση των τιμών εκτός του καθορισμένου εύρους τιμών.

Σε αυτό το παράδειγμα, το ποσοστό μεριδίου εσόδων είναι 52% για τη συναλλαγή στην Αυστραλία, επειδή μια πτώση στη συναλλαγματική ισοτιμία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής εκτός του καθορισμένου εύρους, η οποία, με τη σειρά της, επηρεάζει το μερίδιο εσόδων.

 • Ο εκδότης τιμολογεί το βιβλίο στα 2,99 USD παγκοσμίως.
 • Ο εκδότης δεν καθορίζει τιμή σε τοπικό νόμισμα για την Αυστραλία (AUD).
 • Ας υποθέσουμε ότι η τιμή μετατροπής για 1 USD μεταβάλλεται από 1,39 AUD σε 1,15 AUD.

Ποσοστό μεριδίου εσόδων X (Τιμή καταλόγου – φόρος) = Μερίδιο εσόδων

Επικράτεια Τιμή καταλόγου

Εντός εύρους τιμών;

Ποσοστό μεριδίου εσόδων Φόρος Καθαρή τιμή Μερίδιο εσόδων
Αυστραλία 3,78 συμπεριλαμβανομένου του φόρου Όχι 52% 0,34 (10%) 3,44 1,79
= 52% x 3,44
ΗΠΑ 2,99 εξαιρουμένου του φόρου Ναι 70% - 2,99

2,09
= 70% x 2,99

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;