Pregled poročila

V središču za partnerje je na voljo več poročil o prodaji, transakcijah in prometu:

 • Poročila o zaslužku v Googlu Play: Podatki o mesečnem zaslužku v Googlu Play.
 • Poročila s povzetki prodaje: Neto prodaja, razvrščena po knjigah in državah.
 • Poročila o prodajnih transakcijah: Podrobnosti za vsako transakcijo.
 • Poročila o prometu predogledov v Google Knjigah: Ogledi strani in obiski v Google Knjigah.

Iskanje in prenos poročil

 1. Prijavite se v središče za partnerje.
 2. Na levi strani kliknite Poročila.
 3. Na vrhu so prikazana poročila o zaslužku. Če želite prenesti poročilo, kliknite Prenos najnovejšega poročila.
 4. Na dnu lahko ustvarite poročila po meri:
  • Izberite vrsto poročila, časovno obdobje, naslove, države in vrste vsebine, ki jih želite vključiti v poročilo.
  •  Če želite poročilo prenesti v datoteki, v kateri je besedilo ločeno s tabulatorji, kliknite Izvozi poročilo.

Nasvet: Če želite shraniti prednastavljene možnosti izvoza za vnovično uporabo, kliknite Ustvari predlogo.

Razlike med vrstami poročil

 • Poročila o zaslužku
  • Vsebuje transakcije, vključene v plačilo tega meseca.
  • Ne vključuje prednaročil, ki še niso bila izvedena.
 • Poročila po meri
  • Povzetek prodaje in poročila o transakcijah 
   • Morda vsebuje transakcije, prikazane v drugih poročilih o zaslužku.
   • Morda vsebuje nekatere manjkajoče vrednosti, na primer znesek zaslužka. Vrednosti bodo izpolnjene, če jih prenesete v nekaj dneh.
  • Poročila o prometu predogledov v Google Knjigah
  • Vsebuje obiske strani glede predogleda v Google Knjigah.

Razpoložljivost poročil

 • Poročila o zaslužku
 • 5 delovnih dni po koncu meseca.
 • Če je minilo več kot 5 dni in še niste prejeli poročila, preverite, ali so davčni podatki točni.
 • Prodaja (poročila o transakcijah in poročila s povzetki)
  • 1–2 dneva po transkaciji.
 • Opomba: datumi so prikazani v pacifiškem časovnem pasu, tako da je za transakcijo, ki je bila izvedena 1. januarja v Evropi, v poročilih morda prikazan datum 31. december.

  Kaj je vključeno v vsakem poročilu

  Poročila o zaslužku v Googlu Play

  Google ustvari mesečno poročilo o zaslužku za vsak plačilni profil v računu. Prikazal se bo seznam mesecev z zaslužkom, vključno s skupnim zneskom.

  Če želite več informacij, kliknite povezavo Prenos. Poročila o zaslužku vsebujejo te podatke:

  Datum zaslužka Datum, ko je založnik prejel plačilo za to transakcijo. (Če je šlo pri transakciji za vračilo kupnine, se zaradi vpliva na transakcijo upošteva to kot datum plačila.)
  Datum transakcije Datum transakcije.
  ID Enolični identifikator za to transakcijo.
  Izdelek Ali je šlo pri transakciji za nakup ali izposojo.
  • Enkraten nakup: Normalna prodaja.
  • Izposoja: Izposoja za določen čas. Vključeno bo tudi časovno obdobje izposoje.
  Vrsta Vrsta transakcije.
 • Prodaja: Knjiga je bila prodana.
 • Vračilo: Knjiga je bila vrnjena.
 • Prednaročilo Ali se je ta transakcija nanašala na prednaročilo.
  • Odobreno: Kupec je prednaročil knjigo, vendar še ni bila dostavljena. (Poročilo je bilo ustvarjeno pred datumom začetka prodaje.)
  • Odpovedano: Prednaročilo je bilo odpovedano, preden je bila knjiga dostavljena.
  • Obdelano: Knjiga je bila prednaročena in dostavljena.
  • Brez: Transakcija ni vključevala prednaročila.
  Količina Število knjig v transakciji. Če je šlo pri transakciji za vračilo, bo ta številka negativna.
  Primarna oznaka ISBN Primarna oznaka ISBN ali kateri drugi identifikator za knjigo s predpono v obliki enega vprašaja, ki poskrbi, da programi za preglednice prikažejo celotno oznako ISBN.
  Ime kolofona Ime kolofona, pod katerm se je prodala knjiga.
  Naslov Naslov knjige.
  Avtor Avtor knjige.
  Prvotna valuta maloprodajne cene Za pretvorjene cene, valuta maloprodajne cene pred pretvorbo valut. Drugače je isto kot »Valuta maloprodajne cene«.
  Prvotna maloprodajna cena Za pretvorjene cene, maloprodajna cena pred pretvorbo valut. Drugače je isto kot »Maloprodajna cena [brez davka]«.
  Valuta maloprodajne cene Valuta maloprodajne cene knjige.
  Maloprodajna cena [z davkom] Maloprodajna cena knjige z davki.
  Maloprodajna cena [brez davka] Maloprodajna cena knjige brez davkov.
  Država prodaje Država, kjer je kupec kupil knjigo.
  Prihodek založnika v odstotkih Delež založnika pri maloprodajni ceni v odstotkih.
  Prihodek založnika Znesek prihodka, ki ga je zaslužil založnik. Če je šlo pri transakciji za vračilo kupnine, bo ta številka negativna.
  Valuta zaslužka Valuta zaslužka založnika.
  Znesek zaslužka Znesek neto zaslužka založnika pri tej transakciji. Pri vračilih kupnine je negativen.
  Valuta menjalnega tečaja Menjalni tečaj med valutama, če se valuta zaslužka in valuta nakupa razlikujeta.

  Poročilo s povzetkom prodaje

  V poročilih o prodaji boste našli te podatke (od ustreznosti je odvisno, ali bodo vključeni vsi podatki):

  Naslov Naslov knjige.
  Avtor Avtor knjige.
  Primarna oznaka ISBN Primarna oznaka ISBN ali kateri drugi identifikator za knjigo.
  Država prodaje Država, kjer je kupec kupil knjigo.
  Število kupljenih enot Skupno število kupljenih enot knjige v tem obdobju.
  Število enot knjige, za katere je bila vrnjena kupnina Skupno število enot knjige, za katere je bila v tem obdobju vrnjena kupnina.
  Neto število prodanih enot Neto število prodanih enot knjige v tem obdobju.
  Skupni zaslužek založnika Skupni znesek zaslužka od neto prodaje knjige v tem obdobju v lokalni valuti stranke. Če vas zanima podrobnejša razčlenitev, si oglejte ustrezna poročila o prodajnih transakcijah ali poročila o zaslužku.

  Poročila o prodajnih transakcijah

  V poročilih o prodaji boste našli te podatke (od ustreznosti je odvisno, ali bodo vključeni vsi podatki):

  Datum transakcije Datum transakcije.
  ID Enolični identifikator za to transakcijo.
  Izdelek Ali je šlo pri transakciji za nakup ali izposojo.
  • Enkraten nakup: Normalna prodaja.
  • Izposoja: Izposoja za določen čas. Vključeno bo tudi časovno obdobje izposoje.
  Vrsta Vrsta transakcije.
  • Prodaja: Knjiga je bila prodana.
  • Vračilo: Knjiga je bila vrnjena in zanjo vrnjena kupnina.
  Prednaročilo Ali se je ta transakcija nanašala na prednaročilo.
  • Odobreno: Kupec je prednaročil knjigo, vendar še ni bila dostavljena. (Poročilo je bilo ustvarjeno pred datumom začetka prodaje.)
  • Odpovedano: Prednaročilo je bilo odpovedano, preden je bila knjiga dostavljena.
  • Obdelano: Knjiga je bila prednaročena in dostavljena.
  • Brez: Transakcija ni vključevala prednaročila.
  Količina Število enot v transakciji. Pri vračilih je negativno.
  Primarna oznaka ISBN Primarna oznaka ISBN ali kateri drugi identifikator za knjigo s predpono v obliki enega vprašaja, ki poskrbi, da programi za preglednice prikažejo celotno oznako ISBN.
  Ime kolofona Predloga, uporabljena za knjigo.
  Naslov Naslov knjige.
  Avtor Avtor knjige.
  Valuta maloprodajne cene Valuta maloprodajne cene knjige. Če je bila omogočena pretvorba valut, bo kupcu prikazana ta valuta kot valuta nakupa.
  Maloprodajna cena Maloprodajna cena knjige.
  Država prodaje Država, kjer je kupec kupil knjigo.
  Prihodek založnika v odstotkih Delež založnika pri maloprodajni ceni v odstotkih.
  Prihodek založnika Znesek prihodka, ki ga je zaslužil založnik. Če je šlo pri transakciji za vračilo kupnine, bo negativen. Pri vračilih kupnine je negativen. Valuta je enaka valuti plačila.
  Valuta plačila Valuta zaslužka založnika.
  Znesek plačila Znesek, ki ga je zaslužil založnik pri tej transakciji. Pri vračilih kupnine je negativen.
  Tečaj valutne menjave

  Menjalni tečaj med valutama, če sta maloprodajna cena in znesek plačila v različnih valutah.

  Posebna opomba za prodajo v Južni Koreji: Nekatere stranke v Južni Koreji morajo plačati za knjige v ameriških dolarjih. Čeprav bo v poročilu prikazana cena v KRW, bo za te transakcije prikazano menjalno razmerje iz USD v privzeto valuto partnerja.

  Poročila o prometu predogledov v Google Knjigah

  Poročila o prometu v Google Knjigah vsebujejo podatke o straneh vaših knjig, ki so na voljo za predogled v Google Knjigah. (Podatki o prometu za Google Play trenutno niso na voljo.)

  V poročilu bodo ti podatki:

  Datum ali mesec Časovno obdobje. Ta stolpec je prikazan v poročilu, če so podatki urejeni po dnevih ali mesecih.
  Primarna oznaka ISBN Primarni identifikator knjige (npr. oznaka ISBN). Ta stolpec je prikazan v poročilu, če so podatki urejeni po knjigah.
  Ogledi knjige (OK) Ogled knjige se zabeleži vsakič, ko si posamezni uporabnik ogleda eno od vaših knjig v Google Knjigah. To število vključuje podatke o ogledih strani z informacijami (npr. strani »O knjigi«) in ogledih strani, ki so na voljo v sklopu vsebine za predogled.
  Ogledi knjige z ogledanimi stranmi Število ogledov knjige, pri katerih so uporabniki dostopali do strani vaše knjige, ki so na voljo za predogled. Ne vključuje ogledov, pri katerih so uporabniki dostopali samo do strani z informacijami o vaših knjigah.
  Neenolični kliki povezave za nakup Število klikov povezav za nakup knjige na spletnih mestih prodajalcev (vključno z vašim spletnim mestom, če ste ponudili povezavo na nakup).
  Ogledi knjig s kliki povezave na nakup Število ogledov s klikom povezave na nakup.
  Učinkovitost povezave na nakup Razmerje med prikazi in kliki (CTR) za povezave za nakup.
  Ogledane strani Skupno število enoličnih strani s predogledom vsebine, ki si jih je uporabnik ogledal v določeni seji (šteje se kot 24-urno obdobje). Če si uporabnik med sejo dvakrat ogleda isto stran vaše knjige, se zabeleži samo en ogled strani.
  Je bilo to uporabno?
  Kako lahko to izboljšamo?

  Potrebujete dodatno pomoč?

  Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

  Iskanje
  Počisti iskanje
  Zapiranje iskanja
  Googlove aplikacije
  Glavni meni
  Iskanje v centru za pomoč
  true
  82437
  false