Pregled izvješća

U Partnerskom centru možete pronaći nekoliko izvješća o prodaji, transakcijama i prometu:

 • izvješća o zaradi na Google Playu: podaci o vašoj mjesečnoj zaradi na Google Playu
 • zbirna izvješća o prodaji: neto prodaja grupirana prema knjizi i zemlji
 • izvješća o prodajnim transakcijama: pojedinosti o svakoj transakciji
 • izvješća Google knjiga o prometu pregleda: prikazi stranice i posjeti na Google knjigama.

Pronalaženje i preuzimanje izvješća

 1. Prijavite se u Partnerski centar.
 2. Na lijevoj strani kliknite Izvješća.
 3. Pri vrhu ćete pronaći izvješća o zaradi. Da biste preuzeli izvješće, kliknite Preuzmite najnovije izvješće.
 4. Pri dnu možete izraditi prilagođena izvješća:
  • Odaberite vrstu izvješća, datumski raspon, naslove, zemlje i vrste sadržaja koje želite uključiti u izvješće.
  •  Da biste preuzeli izvješće u obliku datoteke s vrijednostima odvojenim tabulatorom, kliknite Izvezi izvješće.

Savjet: da biste spremili unaprijed definirane postavke kako biste ih koristili ponovo, kliknite Izradi predložak.

Razlike između vrsta izvješća

 • Izvješća o zaradi
  • Sadrže transakcije koje su bile uključene u plaćanje za taj mjesec.
  • Ne sadrže predbilježbe koje nisu ispunjene.
 • Prilagođena izvješća:
  • Zbirna izvješća o prodaji i izvješća o transakcijama 
   • Mogu sadržavati transakcije koje su prikazuju u drugim izvješćima o zaradi.
   • U njima mogu nedostajati neke vrijednosti, primjerice iznos zarade. Vrijednosti će se unijeti ako ih preuzmete za nekoliko dana.
  • Izvješća Google knjiga o prometu pregleda 
   • Sadrže posjete stranici o pregledu Google knjiga.

Dostupnost izvješća

 • Izvješća o zaradi
  • Pet radnih dana nakon završetka mjeseca.
  • Ako ne primite izvješće nakon što prođe više od pet dana, provjerite jesu li vaši porezni podaci točni.
 • Prodaja (izvješća o transakcijama i zbirna izvješća)
  • Jedan do dva dana nakon transakcije.

Napomena: datumi se prikazuju u pacifičkoj vremenskoj zoni, tako da transakcija izvršena 1. siječnja u Europi u našim izvješćima može imati datum 31. prosinca.

Što se nalazi u svakom izvješću

Izvješća o zaradi na Google Playu

Google generira mjesečno izvješće o zaradi za svaki profil za plaćanje na računu. Vidjet ćete popis mjeseci u kojima ste ostvarili zaradu, kao i ukupan iznos.

Za više pojedinosti kliknite vezu Preuzimanje. Izvješća o zaradi sadrže sljedeće informacije:

Datum zarade Datum kada je izdavač primio plaćanje za tu transakciju. (Ako je transakcija bila povrat novca, to je datum plaćanja na koje se povrat odnosi.)
Datum transakcije Datum kada je transakcija izvršena.
ID Jedinstveni identifikator transakcije.
Proizvod Je li transakcija bila kupnja ili posudba.
 • Pojedinačna kupnja: uobičajena prodaja.
 • Posudba: vremenski ograničena posudba. Također će se navesti razdoblje posudbe.
Vrsta Vrsta transakcije:
 • Prodaja: knjiga je prodana.
 • Povrat novca: knjiga je vraćena.
Predbilježba Uključuje li transakcija predbilježbu.
 • Autorizirano: kupac je napravio predbilježbu za knjigu i knjiga još nije isporučena. (Izvješće je generirano prije datuma puštanja u prodaju.)
 • Otkazano: predbilježba je otkazana prije isporuke.
 • Izvršeno: za knjigu je izvršena predbilježba i knjiga je isporučena.
 • Ništa: transakcija ne uključuje predbilježbu.
Kol. Broj knjiga u transakciji. To će biti negativan broj ako je transakcija bila povrat novca.
Primarni ISBN Primarni ISBN ili drugi identifikator knjige ispred kojeg se stavlja jedan znak navodnika kako bi tablični programi prikazali cijeli ISBN.
Naziv biblioteke Naziv biblioteke pod kojim je knjiga prodana.
Naslov Naslov knjige.
Autor Autor knjige.
Izvorna valuta cijene u maloprodaji Za preračunate cijene to je valuta cijene u maloprodaji prije pretvorbe valute. Inače je ista kao i "Valuta cijene knjige u maloprodaji".
Izvorna cijena u maloprodaji Za preračunate cijene to je cijena prije pretvorbe valute. Inače je ista kao i "Cijena u maloprodaji [bez poreza]".
Valuta maloprodajne cijene Valuta cijene knjige u maloprodaji.
Maloprodajna cijena [s uključenim porezom] Cijena knjige u maloprodaji u koju su uključeni svi porezi.
Maloprodajna cijena [bez poreza] Cijena knjige u maloprodaji bez uključenih poreza.
Zemlja prodaje Zemlja u kojoj je kupac kupio knjigu.
Prihod izdavača % Postotak izdavača od maloprodajne cijene.
Prihod izdavača Iznos prihoda koji je izdavač ostvario. To će biti negativan broj ako je transakcija bila povrat novca.
Valuta zarade Valuta zarade izdavača.
Iznos zarade Iznos neto zarade izdavača u toj transakciji. To je negativan broj za povrate novca.
Devizni tečaj Tečaj pri preračunavanju valuta ako se valuta zarade razlikuje od valute kupnje.

Zbirno izvješće o prodaji

U izvješćima o prodaji pronaći ćete sljedeće informacije (možda neće biti prisutni svi podaci, ovisno o relevantnosti):

Naslov Naslov knjige.
Autor Autor knjige.
Primarni ISBN Primarni ISBN ili drugi identifikator knjige.
Zemlja prodaje Zemlja u kojoj je kupac kupio knjigu.
Kupljene jedinice Ukupan broj jedinica knjige kupljenih u tom razdoblju.
Vraćene jedinice Ukupan broj jedinica knjige za koje je vraćen novac u tom razdoblju.
Neto broj prodanih jedinica Neto broj jedinica knjige prodanih u tom razdoblju.
Ukupna zarada izdavača Ukupan iznos zarade ostvarene od neto prodaje knjige u tom razdoblju, u lokalnoj valuti klijenta. Detaljniju specifikaciju potražite u odgovarajućem izvješću o prodajnim transakcijama ili izvješću o zaradi.

Izvješća o prodajnim transakcijama

U izvješćima o prodaji pronaći ćete sljedeće informacije (možda neće biti prisutni svi podaci, ovisno o relevantnosti):

Datum transakcije Datum kada je transakcija izvršena.
ID Jedinstveni identifikator transakcije.
Proizvod Je li transakcija bila kupnja ili posudba.
 • Pojedinačna kupnja: uobičajena prodaja.
 • Posudba: vremenski ograničena posudba. Također će se navesti razdoblje posudbe.
Vrsta Vrsta transakcije.
 • Prodaja: knjiga je prodana.
 • Povrat: knjiga je vraćena i za nju je vraćen novac.
Predbilježba Uključuje li transakcija predbilježbu.
 • Odobreno: kupac je napravio predbilježbu za knjigu i knjiga još nije isporučena. (Izvješće je generirano prije datuma puštanja knjige u prodaju.)
 • Otkazano: predbilježba je otkazana prije isporuke.
 • Izvršeno: za knjigu je izvršena predbilježba i knjiga je isporučena.
 • Ništa: transakcija ne uključuje predbilježbu.
Kol. Broj jedinica u transakciji. To je negativan broj za povrate novca.
Primarni ISBN Primarni ISBN ili drugi identifikator knjige ispred kojeg se stavlja jedan znak navodnika tako da tablični programi prikažu cijeli ISBN.
Naziv biblioteke Predložak koji se upotrebljava za knjigu.
Naslov Naslov knjige.
Autor Autor knjige.
Valuta maloprodajne cijene Valuta cijene knjige u maloprodaji. Ako je bila omogućena pretvorba valute, to je valuta kupnje koja se prikazivala kupcu.
Maloprodajna cijena Cijena knjige u maloprodaji.
Zemlja prodaje Zemlja u kojoj je kupac kupio knjigu.
Prihod izdavača % Postotak izdavača od maloprodajne cijene.
Prihod izdavača Iznos prihoda koji je izdavač ostvario. To će biti negativan broj ako je transakcija bila povrat novca. To je negativan broj za povrate novca. Valuta je ista kao valuta plaćanja.
Valuta plaćanja Valuta zarade izdavača.
Iznos za plaćanje Iznos zarade koju je izdavač ostvario u toj transakciji. To je negativan broj za povrate novca.
Devizni tečaj

Tečaj pri preračunavanju valute ako su cijena u maloprodaji i iznos plaćanja izraženi u različitim valutama.

Posebna napomena za prodaju u Južnoj Koreji: neki klijenti u Južnoj Koreji moraju plaćati knjige američkim dolarima. Iako će izvješće prikazivati cijenu u KRW, za te transakcije prikazivat će se stopa konverzije iz USD u partnerovu valutu plaćanja.

Izvješća Google knjiga o prometu pregleda

Izvješća Google knjiga o prometu uključuju informacije o stranicama pregleda za vaše knjige na usluzi Google knjige. (Podaci o prometu za Google Play trenutačno nisu dostupni.)

U izvješću možete vidjeti sljedeće podatke:

Datum ili mjesec Razdoblje. Taj se stupac pojavljuje u izvješću ako su podaci organizirani prema datumu ili mjesecu.
Primarni ISBN Primarni identifikator (na primjer ISBN) knjige. Taj se stupac pojavljuje u izvješću ako su podaci organizirani prema knjizi.
Posjeti knjizi (BV) Posjet knjizi registrira se svaki put kada jedinstveni korisnik pogleda jednu od vaših knjiga na usluzi Google knjige. Taj broj uključuje prikaze stranica s informacijama (poput stranice "O ovoj knjizi"), ali i prikaze stranica za pregled sadržaja.
BV s pregledanim stranicama Broj posjeta knjizi u kojima su korisnici pristupili stranicama za pregled vaše knjige. To ne uključuje posjete prilikom kojih su korisnici pristupili samo stranicama s informacijama o vašim knjigama.
Broj klikova veze za kupnju koji nisu jedinstveni Broj klikova na veze za kupnju knjige na web-lokacijama za prodaju (uključujući vašu web-lokaciju, ako ste unijeli vezu za kupnju).
BV s klikovima "Kupite" Broj posjeta koji su uključivali klik na vezu za kupnju.
CTR veze za kupnju Stopa klikanja (CTR) za veze za kupnju.
Pregledane stranice Ukupan broj jedinstvenih stranica za pregled sadržaja koje je korisnik pregledao u određenoj sesiji (za koju se uzima 24-satno razdoblje). Ako korisnik tijekom sesije dvaput pogleda istu stranicu vaše knjige, registrira se samo jedan prikaz stranice.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik