Rapportoversigt

Du kan finde en række forskellige rapporter om salg, transaktioner og trafik i Partnercenter:

 • Google Play-indtjeningsrapporter: Oplysninger om din månedlige indtjening i Google Play
 • Oversigtsrapporter over salg: Nettosalg grupperet efter bog og land.
 • Rapporter over salgstransaktioner: Oplysninger om hver enkelt transaktion.
 • Trafikrapporter over forhåndsvisninger i Google Bøger: Sidevisninger og besøg i Google Bøger.

Find og download rapporter

 1. Log ind på Partnercenter.
 2. Klik på Rapporter til venstre.
 3. Øverst kan du se indtjeningsrapporter. Klik på Download den seneste rapport for at downloade rapporten.
 4. Nederst kan du oprette tilpassede rapporter:
  • Vælg en rapporttype, et datointerval, titler, lande og indholdstyper, der skal medtages i rapporten.
  •  Klik på Eksportér rapport for at downloade rapporten som en tabulatorsepareret fil.

Tip! Klik på Opret skabelon for at gemme de forindstillinger, der skal bruges igen.

Forskelle på rapporttyper 

 • Indtjeningsrapporter
  • Indeholder de transaktioner, der var inkluderet i den pågældende måneds betaling. 
  • Indeholder ikke forudbestillinger, der ikke er opfyldt. 
 • Tilpassede rapporter:
  • Rapporter over salgsoversigt og transaktioner 
   • Kan indeholde transaktioner, der vises i andre indtjeningsrapporter. 
   • Kan mangle nogle værdier, såsom indtjeningsbeløb. Værdierne vil være udfyldt, hvis du downloader dem om et par dage. 
  • Trafikrapporter over forhåndsvisninger i Google Bøger 
   • Indeholder sidebesøg om forhåndsvisning i Google Bøger.

Rapporttilgængelighed

 • Indtjeningsrapporter
  • Fem hverdage efter månedens udgang. 
  • Hvis der er gået mere end fem dage, og du ikke har modtaget en rapport, skal du tjekke, at dine afgiftsoplysninger er korrekte. 
 • Salg (transaktions- og oversigtsrapporter)
  • 1-2 dage efter transaktionen fandt sted. 

Bemærk! Datoerne vises i tidszonen PST, så en transaktion, der fandt sted den 1. januar i Europa, kan fremstå med datoen 31. december i vores rapporter. 

Hvad medtages i rapporterne?

Indtjeningsrapporter for Google Play

Google genererer en månedlig indtjeningsrapport for hver betalingsprofil på din konto. Du kan se en liste over de måneder, hvor du havde indtjeninger, og et samlet beløb.

Få flere oplysninger ved at klikke på downloadlinket. Indtjeningsrapporter indeholder følgende oplysninger:

Indtjeningsdato Datoen for, hvornår udgiveren modtog betaling for denne transaktion. (Hvis transaktionen var en refusion, er dette datoen for den betaling, refusionen berør).
Transaktionsdato Datoen for transaktionen.
Id Et unikt id for denne transaktion.
Produkt Om transaktionen var et køb eller en leje.
 • Enkelt køb: Et normalt salg.
 • Leje: Tidsbegrænset leje. Lejeperioden fremgår også.
Type Transaktionstype:
 • Salg: En bog blev solgt.
 • Refusion: En bog blev returneret.
Forudbestilling Hvorvidt transaktionen gjaldt en forudbestilling.
 • Godkendt: Køberen forudbestilte bogen, og den er endnu ikke blevet leveret (rapporten blev genereret før Salgsdatoen).
 • Annulleret: Forudbestillingen blev annulleret, inden bogen blev leveret.
 • Leveret: Bogen blev forudbestilt og er blevet leveret.
 • Ingen: Transaktionen omfattede ikke nogen forudbestilling.
Antal Antallet af bøger i transaktionen. Dette vil være negativt, hvis transaktionen var en refusion.
Primært ISBN Det primære ISBN-nummer eller et andet id for bogen indledt af et enkelt anførselstegn, så regnearksprogrammer vil vise hele ISBN-nummeret.
Navn på forlag Navnet på det forlag, bogen blev solgt under.
Titel Bogens titel.
Forfatter Bogens forfatter.
Listeprisens oprindelige valuta Hvis der er konverterede priser, er dette valutaen for listeprisen før valutakonvertering. Ellers er valutaen den samme som "Valuta for listepris".
Oprindelig listepris Hvis der er konverterede priser, er dette listeprisen før valutakonvertering. Ellers er valutaen den samme som "Listepris [ekskl. afgift]".
Valuta for listepris Valutaen for bogens listepris.
Listepris [inkl. afgift] Bogens listepris inkl. afgifter.
Listepris [ekskl. afgift] Bogens listepris ekskl. afgifter.
Salgsland Det land, hvor køberen har købt bogen.
Udgiverens indtægt i % Forlagets andel af listeprisen.
Udgiverens indtægt Det beløb, udgiveren tjener. Dette vil være negativt, hvis transaktionen var en refusion.
Indtjeningsvaluta Valutaen for udgiverens indtjening.
Indtjent beløb Udgiverens nettoindtjening fra denne transaktion. Negativt for refusioner.
Vekselkurs for valuta Hvis indtjeningsvaluta og købsvaluta er forskellige, er dette vekselkursen mellem de to valutaer.

Rapport med salgsoversigt

Du kan finde følgende oplysninger i dine salgsrapporter (det er muligvis ikke alle data, der vises, afhængigt af relevans):

Titel Bogens titel.
Forfatter Bogens forfatter.
Primært ISBN Det primære ISBN-nummer eller andet id for bogen.
Salgsland Det land, hvor køberen har købt bogen.
Købte eksemplarer Samlet antal eksemplarer af bogen, der blev købt i denne periode.
Refunderede eksemplarer Samlet antal eksemplarer af bogen, der blev refunderet i denne periode.
Solgte eksemplarer netto Nettoantallet af eksemplarer af bogen, der blev solgt i denne periode.
Udgivers samlede indtjening Samlet beløb, der blev indtjent fra nettosalget af bogen i denne periode, i kundens lokale valuta. Du kan finde en mere detaljeret oversigt i de tilsvarende indtjeningsrapporter eller rapporter over salgstransaktioner.

Rapporter over salgstransaktioner

Du kan finde følgende oplysninger i dine salgsrapporter (det er muligvis ikke alle data, der vises, afhængigt af relevans):

Transaktionsdato Datoen for transaktionen.
Id Et unikt id for denne transaktion.
Produkt Om transaktionen var et køb eller en leje.
 • Enkelt køb: Et normalt salg.
 • Leje: Tidsbegrænset leje. Lejeperioden fremgår også.
Type Transaktionstype.
 • Salg: Bogen blev solgt.
 • Refusion: Bogen blev returneret og refunderet.
Forudbestilling Hvorvidt transaktionen gjaldt en forudbestilling.
 • Godkendt: Køberen forudbestilte bogen, og den er endnu ikke blevet leveret (rapporten blev genereret før bogens Salgsdato).
 • Annulleret: Forudbestillingen blev annulleret, inden bogen blev leveret.
 • Leveret: Bogen blev forudbestilt og er blevet leveret.
 • Ingen: Transaktionen omfattede ikke nogen forudbestilling.
Antal Antallet af eksemplarer i transaktionen. Negativt for refusioner.
Primært ISBN Det primære ISBN-nummer eller andet id for bogen, indledt af et enkelt anførselstegn, så regnearksprogrammer viser hele ISBN-nummeret.
Navn på forlag Skabelonen, der blev brugt for bogen.
Titel Bogens titel.
Forfatter Bogens forfatter.
Valuta for listepris Valutaen for bogens listepris. Hvis valutakonvertering var slået til, er dette valutaen for købet, sådan som den vises for køberen.
Listepris Bogens listepris.
Salgsland Det land, hvor køberen har købt bogen.
Udgiverens indtægt i % Forlagets andel af listeprisen.
Udgiverens indtægt Det beløb, udgiveren tjener. Dette vil være negativt, hvis transaktionen var en refusion. Negativt for refusioner. Valutaen er den samme som betalingsvalutaen.
Betalingsvaluta Valutaen for udgiverens indtjening.
Betalingsbeløb: Det beløb, udgiveren tjente for denne transaktion. Negativt for refusioner.
Vekselkurs for valuta

Hvis listeprisen og betalingsbeløbet er i forskellige valutaer, er dette vekselkursen mellem de to valutaer.

Særlige oplysninger vedrørende salg i Sydkorea: Visse sydkoreanske kunder skal betale for deres bøger i amerikanske dollars. Ved disse transaktioner vises den konverterede pris fra amerikanske dollars til betalingsvalutaen, selvom rapporten angiver en pris i sydkoreanske won.

Trafikrapporter over forhåndsvisninger i Google Bøger

Trafikrapporter i Google Bøger indeholder oplysninger om eksempelvisningssiderne for dine bøger i Google Bøger (trafikdata for Google Play er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt).

Rapporten indeholder følgende oplysninger:

Dato eller måned Tidsrummet. Denne kolonne vises i rapporten, hvis dataene er sorteret efter dag eller måned.
Primært ISBN Bogens primære id (f.eks. ISBN-nummer). Denne kolonne vises i rapporten, hvis dataene er sorteret efter bog.
Bogbesøg (BB) Der registreres et bogbesøg, hver gang en unik bruger ser en af dine bøger i Google Bøger. Dette antal omfatter visninger af oplysende sider (såsom siden "Om denne bog"), samt eksempelvisningssider.
BB med viste sider Antallet af bogbesøg, hvor brugeren fik vist eksempelvisningssider i din bog. Dette omfatter ikke besøg, hvor en bruger kun fik vist oplysende sider for dine bøger.
Ikke-unikke klik på køb Antallet af klik på links til at købe bogen på forhandleres websites (herunder dit website, hvis du har angivet et link til køb).
BB med klik på køb Antallet af besøg, som omfattede et klik på et købslink.
Klikfrekvens for link til køb Klikraten (CTR, click-through rate) for købslinks.
Viste sider Det antal unikke eksempelvisningssider, som en bruger fik vist i en given session (optalt som en 24-timers periode). Hvis en bruger får vist den samme side af din bog to gange under en session, registreres der kun en enkelt visning af siden.

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
false
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
82437