Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Bước 5: Xem lại và xuất bản

Trong tab Xem lại, hãy xác nhận rằng tất cả thông tin là chính xác trước khi xuất bản sách. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ vấn đề nào, hãy nhấp vào trường và bạn sẽ di chuyển đến tab trước đó.

Khi bạn hài lòng với chế độ cài đặt sách, hãy nhấp vào nút Xuất bản. Cuốn sách sẽ được xuất bản trong vòng 24 giờ.

Chi tiết sách

Trong Chi tiết sách, hãy kiểm tra xem thông tin trong các trường sau có chính xác hay không:
  • Tiêu đề
  • Tác giả
  • Mô tả
  • Thể loại
  • Nhà xuất bản

Nội dung và bìa 

Bên dưới phần "Nội dung và trang bìa", hãy đảm bảo tất cả nội dung của bạn được tải lên đúng cách.

Giá sách

Bên dưới phần "Giá sách", hãy kiểm tra xem thông tin trong các trường sau có chính xác hay không:

  • Quốc gia
  • Giá cuốn sách của bạn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437
false