Hướng dẫn bắt đầu nhanh để thêm một cuốn sách mới

Bước 1: Thêm một cuốn sách mới

Để thêm một cuốn sách mới vào Trung tâm đối tác Sách:
 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác Play Sách.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào Thêm sách.
 4. Nếu tài khoản của bạn có nhiều mẫu, hãy chọn mẫu bạn muốn áp dụng. Tìm hiểu thêm về các mẫu.
 5. Chọn tùy chọn bán mà bạn muốn. 
 6. Chọn mã sách.
  1. Nếu bạn không có mã ISBN hoặc EAN, hãy chọn Nhận mã sách Google (GGKEY). Bạn sẽ được chỉ định số nhận dạng GGKEY khi bạn nhấp vào Lưu và tiếp tục. 
  2. Nếu bạn sử dụng mã ISBN hoặc EAN, hãy nhập mã ISBN hoặc EAN vào trường được cung cấp.
   Bạn sẽ không thể thay đổi mã ISBN hoặc EAN sau khi đã nhập. Tìm hiểu thêm về ISBN
 7.  ​Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính