คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของการเพิ่มหนังสือเล่มใหม่

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มหนังสือเล่มใหม่

วิธีเพิ่มหนังสือเล่มใหม่ลงในศูนย์พาร์ทเนอร์ Books
 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์พาร์ทเนอร์ Play Books
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกแคตตาล็อกหนังสือ
 3. คลิกเพิ่มหนังสือ
 4. หากมีหลายเทมเพลตในบัญชี ให้เลือกเทมเพลตที่จะใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลต
 5. เลือกตัวเลือกการขายที่ต้องการ 
 6. เลือกรหัสหนังสือ
  1. หากไม่มี ISBN หรือ EAN ให้เลือกรับรหัสหนังสือของ Google (GGKEY) ระบบจะกำหนดตัวระบุ GGKEY ให้เมื่อคุณคลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ" 
  2. หากใช้ ISBN หรือ EAN ให้ป้อน ISBN หรือ EAN ลงในช่องที่กำหนด
   เมื่อป้อน ISBN หรือ EAN แล้ว คุณจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISBN 
 7. คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร