คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อของการเพิ่มหนังสือเล่มใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ระบุรายละเอียดของหนังสือ

คุณจะตั้งค่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหนังสือของคุณในแท็บ "ข้อมูลหนังสือ" แท็บนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับหนังสือ

แท็บ "เกี่ยวกับหนังสือ" เป็นที่ที่คุณป้อนข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ คำอธิบาย สำนักพิมพ์ วันที่ตีพิมพ์ และข้อมูลชุด

ค่าทั้งหมดที่คุณป้อนได้มีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ 
 • ชื่อรอง
 • คำอธิบาย
 • ภาษา
 • สำนักพิมพ์
 • วันที่ตีพิมพ์
 • วันที่วางจำหน่าย
 • รูปแบบ
 • จำนวนหน้า
 • ชื่อชุด
 • หมายเลขชุด
 • ช่วงอายุ
 • ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนใช่ไหม
 • หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเมตาของหนังสือที่เพิ่มลงในแท็บนี้ได้

สำคัญ: คุณต้องเพิ่มชื่อหนังสือเพื่อเผยแพร่หนังสือของคุณ​

ประเภท 

ในแท็บ "ประเภท" คุณจะเลือกประเภทที่เกี่ยวข้องกับหนังสือของคุณ 1 ประเภทหรือมากกว่าก็ได้ วิธีเลือกประเภทมีดังต่อไปนี้

 1. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกมาตรฐานประเภท เช่น BISAC หรือ BIC
 2. ป้อนชื่อประเภทลงในช่อง ช่องนี้จะแสดงประเภทที่ตรงกับการค้นหาของคุณโดยอัตโนมัติ
 3. หากต้องการเพิ่มประเภทอื่น ให้คลิกเพิ่มประเภท แล้วทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 อีกครั้ง เราขอแนะนำให้ระบุไม่เกิน 3 ประเภทสำหรับหนังสือแต่ละเล่ม ประเภทแรกควรเป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับหนังสือมากที่สุด
 4. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
สำคัญ: คุณต้องเพิ่มอย่างน้อย 1 ประเภทเพื่อเผยแพร่หนังสือ

ผู้เขียน

 ​คุณเพิ่มผู้เขียน (ผู้แต่ง บรรณาธิการ ผู้วาดภาพประกอบ) ลงในหนังสือได้ทีละคน วิธีเพิ่มผู้เขียนมีดังต่อไปนี้
 1. พิมพ์ชื่อของผู้เขียน
 2. ในช่องข้างๆ ชื่อผู้เขียน ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกบทบาทของแต่ละคน
 3. เพิ่มประวัติของผู้เขียน (ไม่บังคับ)
 4. หากต้องการเพิ่มผู้เขียน ให้คลิกเพิ่มผู้เขียน แล้วทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 อีกครั้ง
 5. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ

การตั้งค่า

แท็บ "การตั้งค่า" เป็นที่ที่คุณกำหนดลักษณะที่หนังสือจะแสดงใน Google คุณมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการแสดงหนังสือของคุณ เช่น 

​จำนวนหน้าตัวอย่างของหนังสือที่จะแสดง 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บการตั้งค่า

การตั้งค่าขั้นสูง

คุณเพิ่มการตั้งค่าขั้นสูงลงในหนังสือได้ด้วย

การตั้งค่าขั้นสูงทั้งหมดของ Google Play และ Book Search มีดังต่อไปนี้

การตั้งค่าขั้นสูงของ Google Play

 • บล็อกข้อความต่อเนื่องที่สร้างอัตโนมัติ
 • ใช้ PDF เฉพาะในการค้นหาของ Google Books 
 • แสดงรูปภาพใน Google Play Books
 • ใส่หน้าว่างต่อจากหน้าปก
 • ลำดับการอ่าน (ไฟล์ที่ไม่ใช่ EPUB เท่านั้น)

การตั้งค่าขั้นสูงของ Google Book

 • พื้นที่
 • แสดงรูปภาพในการแสดงตัวอย่าง Google Books
 • ชื่อเว็บไซต์สำหรับหนังสือที่พิมพ์
 • ลิงก์สำหรับหนังสือที่พิมพ์
 • เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์
 • โลโก้สำนักพิมพ์
 • อนุญาตให้ดาวน์โหลด PDF
 • อนุญาตให้แสดงตัวอย่างได้ก่อนวันที่วางจำหน่าย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร