การเปลี่ยนแปลงภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของอินเดียในปี 2017

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในอินเดีย Google จึงมีหน้าที่ในการกำหนด การเรียกเก็บ และการนำส่ง GST สำหรับการซื้อสินค้าจาก Google Play Books ของลูกค้าในอินเดียตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป โดยอัตรา GST จะเท่ากับ 18 เปอร์เซ็นต์สำหรับการซื้อสินค้าโดยลูกค้าในอินเดีย

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกับการซื้อหนังสือที่ต้องซื้อทั้งหมดของลูกค้าในอินเดีย แม้ว่าธุรกิจของคุณจะไม่ได้ตั้งอยู่ในอินเดีย รายได้จากยอดขายของลูกค้าในอินเดียอาจได้รับผลกระทบ ดังนี้

  • ราคาไม่รวมภาษี: หากคุณระบุราคาขายที่ไม่รวมภาษีสำหรับอินเดีย (IN) ส่วนแบ่งรายได้สำหรับการขายในอินเดียของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากส่วนแบ่งรายได้จะคำนวณจากราคาไม่รวมภาษีเสมอ แต่ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีและราคาที่มีผลของหนังสือของคุณจะเพิ่มขึ้น
  • ราคารวมภาษี: หากคุณระบุราคาขายที่รวมภาษีสำหรับอินเดีย (IN) รายได้จากการขายในอินเดียของคุณจะลดลงประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ เพราะเราจะหัก GST จากราคาปลีกก่อนการคำนวณส่วนแบ่งรายได้

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก