Lagen om skattebestämmelser för varor och tjänster (Goods and Services Tax, GST) i Indien ändras 2017

På grund av ändrade skattebestämmelser för varor och tjänster (Goods and Services Tax, GST) i Indien är det från och med 1 juli 2017 Googles skyldighet att beräkna, debitera och vidarebefordra skatt på varor och tjänster på köp på Google Play Böcker som görs av kunder i Indien. Skattesatsen för varor och tjänster är 18 procent för köp som görs av kunder i Indien.

Alla bokköp som görs av kunder i Indien berörs av ändringen, även om du inte har verksamhet i Indien. Dina intäkter från köp gjorda av kunder i Indien kan påverkas enligt följande:

  • Priser exklusive moms: Om du anger priser utan moms i Indien (IN) ändras inte intäktsdelningen för försäljning i Indien, eftersom intäktsdelningen alltid har beräknats utan att momsen inkluderas. Däremot måste kunderna betala moms, så böckerna blir dyrare för dem.
  • Priser inklusive moms: Om du anger priser inklusive moms i Indien (IN) minskar intäkterna från försäljning i Indien med cirka 18 procent, eftersom vi drar av skatt för varor och tjänster från listpriset innan vi beräknar intäktsdelningen.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9755067083083619209
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437