Zmeny zákonov o daniach z tovarov a služieb v Indii v roku 2017

Od 1. júla 2017 bude vzhľadom na zmenu zákonov v Indii upravujúcich daň z tovarov a služieb spoločnosť Google zodpovedať za stanovenie, účtovanie a odvádzanie tejto dane za nákupy v Knihách Google Play uskutočnené zákazníkmi z Indie. Ide o osemnásťpercentnú daň z tovarov a služieb za nákupy uskutočnené zákazníkmi v Indii.

Táto zmena sa týka všetkých nákupov platených kníh uskutočnených zákazníkmi z Indie, a to aj vtedy, keď sa vaša firma v tejto krajine nenachádza. Môže to ovplyvniť vaše zárobky z predaja zákazníkom v Indii, a to nasledujúcim spôsobom:

  • Ceny bez dane: Ak pre predaje v Indii poskytujete ceny bez dane, váš podiel na výnosoch sa nezmení, pretože sa vždy počítal na základe ceny bez dane. Daň však budú musieť zaplatiť vaši zákazníci, takže sa finálne ceny vašich kníh zvýšia.
  • Ceny vrátane dane: Ak pre predaje v Indii poskytujete ceny vrátane dane, vaše výnosy sa znížia približne o 18 %, pretože ešte pred výpočtom vášho podielu na výnosoch odpočítame z katalógovej ceny príslušnú daň z tovarov a služieb.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?