Promjene indijskog zakona o porezu na robu i usluge 2017. godine

Od 1. srpnja 2017., zbog promjene zakona o porezu na robu i usluge u Indiji, Google će biti odgovoran za utvrđivanje, naplaćivanje i uplatu poreza na robu i usluge za kupnje na Google Play knjigama koje izvrše korisnici u Indiji. Stopa poreza na robu i usluge iznosit će 18 posto za kupnje koje izvrše korisnici u Indiji.

Ta se promjena primjenjuje na sve kupnje knjiga koje izvrše korisnici u Indiji, čak i ako se vaša tvrtka ne nalazi u Indiji. To može utjecati na vašu zaradu od prodaje korisnicima u Indiji kao što je objašnjeno u nastavku:

  • Cijene bez poreza: ako za prodaje u Indiji pružate cijene bez poreza, vaš se udio prihoda za prodaje u Indiji neće promijeniti jer se uvijek izračunavao na temelju iznosa bez poreza. No korisnici će morati platiti porez, pa će se krajnja cijena vaših knjiga povećati.
  • Cijene s porezom: ako za Indiju (IN) pružate cijene s uključenim porezom, vaš prihod od prodaje u Indiji smanjit će se za otprilike 18 posto jer ćemo od cijene u maloprodaji odbiti porez na robu i usluge prije obračuna udjela prihoda.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
12950050886569254005