Lagen om skattebestämmelser för varor och tjänster (Goods and Services Tax, GST) i Australien ändras 2017

På grund av ändrade skattebestämmelser för varor och tjänster (Goods and Services Tax, GST) i Australien från och med 1 juli 2017 är det Googles skyldighet att för de flesta partners räkning (se undantag nedan) beräkna, debitera och vidarebefordra 10 procent skatt på köp på Google Play Böcker som görs av kunder i Australien.

Google tillämpar den nya skatten på alla köp av betalböcker som görs av kunder i Australien. (Om du har ett byråavtal med Google Play Böcker och ditt företag är baserat i Australien är det fortsatt din skyldighet att beräkna, debitera och vidarebefordra skatt för varor och tjänster på köp som görs av australiska kunder på Google Play Böcker, om tillämpligt.)

Ändringen kan påverka dina intäkter från köp gjorda av kunder i Australien enligt följande:

  • Priser exklusive moms: Om du anger priser utan moms i Australien (AU) ändras inte intäktsdelningen för försäljning i Australien, eftersom intäktsdelningen alltid har beräknats utan att momsen inkluderas. Däremot måste kunderna betala moms, så böckerna blir dyrare för dem.
  • Priser inklusive moms: Om du anger priser inklusive moms i Australien (AU) minskar intäkterna från försäljning i Australien med cirka 10 procent, eftersom vi drar av 10 procent i skatt för varor och tjänster från listpriset innan vi beräknar intäktsdelningen.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9039919033865939285
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437