Zmiany dotyczące podatku od towarów i usług (GST) w Australii w 2017 r.

Zgodnie ze zmianami w przepisach prawnych dotyczących podatku od towarów i usług (GST) w Australii od 1 lipca 2017 r. Google będzie w imieniu większości partnerów (wyjątki zostały wymienione poniżej) określać, naliczać i odprowadzać 10% podatku GST od treści kupowanych w Książkach Google Play przez klientów w tym kraju.

Google zastosuje tę zmianę do wszystkich zakupów płatnych książek dokonanych przez klientów w Australii. Jeśli masz podpisaną umowę agencyjną z Książkami Google Play i Twoja firma znajduje się w Australii, odpowiedzialność za określanie, naliczanie i odprowadzanie podatku GST za zakupy w Książkach Google Play dokonane przez klientów z tego kraju pozostaje po Twojej stronie.

Ta zmiana może wpłynąć na Twoje zarobki ze sprzedaży treści klientom w Australii:

  • Ceny bez podatku: jeśli prowadzisz sprzedaż na terenie Australii i podajesz ceny bez podatku, udział w przychodach z tego kraju nie ulegnie zmianie, ponieważ zawsze jest on obliczany z pominięciem podatku. Jednak cena książek wzrośnie, ponieważ klienci będą musieli opłacać podatek.
  • Ceny z podatkiem: jeśli prowadzisz sprzedaż na terenie Australii i podajesz ceny z podatkiem, Twoje przychody z tego kraju spadną o około 10%, ponieważ przed obliczeniem udziału w przychodach będziemy odejmować od rynkowej ceny detalicznej 10-procentową stawkę podatku GST.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
2346827741845290412
true
Wyszukaj w Centrum pomocy