שינויים במס הטובין והשירותים (GST) באוסטרליה‏ ב-2017

החל מ-1 ביולי 2017, עקב שינוי בחוקים של מס הטובין והשירותים (GST) באוסטרליה, תהיה Google אחראית לקביעת השיעור, החיוב וההפחתה של מס טובין ושירותים בגובה 10% מרכישות ב-Google Play ספרים שמבוצעות על ידי לקוחות באוסטרליה בשמם של רוב השותפים (ראה מי לא כלול בהמשך).

Google תחיל את השינוי הזה על כל רכישות הספרים שמבוצעות על ידי לקוחות באוסטרליה. (אם אתה עובד עם Google Play ספרים בתנאי סוכנות והעסק שלך ממוקם באוסטרליה, קביעת השיעור, החיוב וההפחתה של מס הטובין והשירותים מרכישות ב-Google Play ספרים שמבוצעות על ידי לקוחות אוסטרליים תישאר באחריותך, בכפוף לדין החל).

שינוי זה עלול להשפיע על הרווחים שלך ממכירות ללקוחות באוסטרליה באופן הבא:

  • מחירים שלא כוללים מס: אם המחירים שקבעת לאוסטרליה (AU) לא כוללים מס, חלוקת ההכנסות שלך ממכירות באוסטרליה לא תשתנה, מכיוון שחלוקת ההכנסות הזו תמיד חושבה על בסיס מחירים לפני מס. עם זאת, הלקוחות יצטרכו לשלם את המס, כך שהמחיר של הספרים בפועל יעלה.
  • מחירים שכוללים מס: אם המחירים שקבעת לאוסטרליה (AU) כוללים מס, ההכנסה שלך ממכירות באוסטרליה תפחת ב-10% בקירוב, מכיוון שאנחנו ננכה מס טובין ושירותים בשיעור של 10% ממחיר הספר לפני החישוב של חלוקת ההכנסות.

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי