Promjene australskog zakona o porezu na robu i usluge 2017. godine

Od 1. srpnja 2017. zbog promjene zakona o porezu na robu i usluge u Australiji Google će biti odgovoran za utvrđivanje, naplaćivanje i uplatu 10 posto poreza na robu i usluge u ime većine partnera (pogledajte izuzetke u nastavku) za kupnje koje na Google Play knjigama izvrše korisnici u Australiji.

Google će tu promjenu primijeniti na sve kupnje knjiga koje izvrše korisnici u Australiji. (Ako imate agencijske uvjete za Google Play knjige i vaša se tvrtka nalazi u Australiji, ostat ćete odgovorni za utvrđivanje, naplaćivanje i uplatu poreza na robu i usluge za kupnje koje na Google Play knjigama izvrše korisnici u Australiji, ako je primjenjivo.)

Ta promjena može utjecati na vašu zaradu od prodaje korisnicima u Australiji kao što je objašnjeno u nastavku:

  • Cijene bez poreza: ako za prodaje u Australiji pružate cijene bez poreza, vaš se udio prihoda za prodaje u Australiji neće promijeniti jer se uvijek izračunavao na temelju iznosa bez poreza. No korisnici će morati platiti porez, pa će se krajnja cijena vaših knjiga povećati.
  • Cijene s porezom: ako za Australiju pružate cijene s uključenim porezom, vaš prihod od prodaje u Australiji smanjit će se otprilike 10 posto jer ćemo od cijene u maloprodaji odbiti 10 posto poreza na robu i usluge prije obračuna udjela prihoda.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
11145729630411815578
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true