Промени във връзка с данъка върху стоките и услугите (ДСУ) в Австралия през 2017 г.

От 1 юли 2017 г. поради промяна на законите за данъка върху стоките и услугите (ДСУ) в Австралия ще бъде задължение на Google да определя, таксува и внася 10% ДСУ от името на повечето партньори (вижте изключенията по-долу) за покупките от Google Play Книги, извършени от клиенти в Австралия.

Ще приложим тази промяна към всички покупки на платени книги, направени от клиенти в Австралия. (Ако имате отношения с Google Play Книги като агенция и седалището ви е в Австралия, ще остане ваше задължение да определяте, таксувате и внасяте ДСУ за покупките от Google Play Книги, извършени от клиенти в Австралия, където е приложимо.)

Тази промяна може да се отрази върху приходите ви от продажбите на клиенти в Австралия по следния начин:

  • Цени без включен данък: Ако за Австралия (AU) посочвате цени без включен данък, делът ви от приходите от продажбите там няма да се промени, тъй като винаги е бил изчисляван без данък. Клиентите ви обаче ще трябва да платят данъка, така че действителната цена на книгите ви ще се повиши.
  • Цени с включен данък: В случай че за Австралия (AU) посочвате цени с включен данък, приходите ви от продажбите там ще намалеят с около 10%, тъй като от продажната цена ще удържаме 10-процентовия ДСУ, преди да изчислим дела от приходите.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
907045584304387869
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
82437