Overenie informácií o firme

Ak máte bankový účet v niektorej z nasledujúcich krajín a uskutočnili ste značný počet predajov (približne za 1 000 € alebo v rovnakej výške v britských librách), musíte overiť svoje informácie o firme:

 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Chorvátsko
 • Cyprus
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Grécko
 • Maďarsko
 • Island
 • Írsko
 • Taliansko
 • Lotyšsko
 • Lichtenštajnsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Malta
 • Holandsko
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo

Najprv prejdite do Centra partnerov a v Centre platieb nájdite identifikátor platobného profilu. Bude uvedený vedľa vášho platobného profilu.

Poznačte si ho, dokončite proces overenia totožnosti obchodníka a vyberte typ firmy. Vyplňte formulár na ďalšej stránke a odošlite ho. Proces overenia môže trvať aj niekoľko pracovných dní.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?