Ako sprístupniť bezplatnú knihu v službe Google Play

Niektoré funkcie opísané na tejto stránke nemusia byť k dispozícii, pretože predaj kníh v službe Google Play je obmedzený na konkrétne krajiny.

Svoju knihu môžete v službe Google Play sprístupniť ako bezplatnú podľa bežného procesu odoslania. Nižšie nájdete niekoľko podrobností, ktoré pre vás môžu byť v prípade bezplatných kníh užitočné:

  • Knihách Google musí byť sprístupnená ukážka vašej knihy. Percento ukážky v Knihách Google je však samostatné nastavenie, ktoré nebude ovplyvnený tým, či knihu ponúkate v službe Google Play bezplatne. Ak chcete používateľom umožniť čítať v Knihách Google celú knihu, nastavte typ ukážky na karte Nastavenia na 100 %. Používateľom môžete tiež povoliť sťahovanie knihy priamo z Kníh Google.

  • Stále však musíte poskytnúť nastavenia platieb. Ak ste svoj účet vytvorili po júli 2014, možno ste už poskytli povinné nastavenia platieb pri registrácii. Ak ste to neurobili a neplánujete zarábať peniaze, aj tak musíte nastaviť profil platieb s firemnou adresou, pridať územie predaja a tieto dve možnosti nakoniec prepojiť. Ak ste všetky svoje knihy sprístupnili zadarmo, nemusíte pridávať údaje o bankovom účte, ale nastavenia platieb by ste mali nakonfigurovať podľa týchto krokov.

  • Ako katalógovú cenu knihy uveďte nulu. Môžete to urobiť na karte Ceny knihy. Nezabudnite uviesť menu a tiež krajiny, kde bude kniha bezplatne sprístupnená. Ak chcete, môžete použiť konverziu meny, čo vám umožní jednoduchšie nastaviť nulovú cenu pre ďalšie krajiny.
    Poznámka: V účtoch vytvorených po júli 2014 je konverzia meny predvolene povolená.

  • Knihy môžete bezplatne sprístupniť na obmedzený čas. Pri cenách môžete určiť dátum začatia a ukončenia. Túto možnosť nájdete po kliknutí na Ďalšie podrobnosti alebo Zobraziť ďalšie nastavenia pod cenou. Cena začne platiť v čase 00:00 v deň začatia a vyprší o 23:59 v deň ukončenia (podľa časového pásma kupujúceho). Ak má byť vaša kniha k dispozícii na predaj po ukončení propagačného obdobia, nezabudnite uviesť cenu, ktorá bude následne platiť.

  • Pre bezplatné knihy môžete povoliť ochranu DRM (Digital Rights Management). Ochranu DRM je možné nastaviť aj na karte Nastavenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?