Udostępnianie książki za darmo w Google Play

Partnerzy Google Play mogą sprzedawać książki w określonych krajach. Opisane tu funkcje nie są dostępne w każdym kraju.

Swoją książkę możesz udostępnić za darmo w Google Play, wykonując zwykły proces zgłaszania do publikacji. Oto kilka wiadomości o darmowych książkach, które mogą Ci się przydać:

  • Podgląd książki musi być dostępny w Książkach Google. Wielkość procentowa tego podglądu jest jednak określana w osobnym ustawieniu, na które nie ma wpływu to, czy książka jest dostępna za darmo w Google Play, czy nie. Jeśli chcesz, by użytkownicy mogli przeczytać całą książkę w Książkach Google, na karcie „Ustawienia” ustaw typ podglądu na 100%. Możesz też włączyć możliwość pobierania książki bezpośrednio z Książek Google.

  • Musisz mimo wszystko określić ustawienia płatności. Jeśli Twoje konto zostało założone po lipcu 2014 r., możliwe, że wymagane ustawienia płatności zostały już przez Ciebie skonfigurowane podczas rejestracji. W przeciwnym razie nawet wtedy, gdy nie oczekujesz żadnej zapłaty za swoje książki, musisz skonfigurować profil płatności z adresem firmy oraz dodać obszar sprzedaży i powiązać go z profilem. Nie musisz dodawać danych konta bankowego, jeśli udostępniasz wszystkie książki za darmo. W przeciwnym razie wykonaj te czynności, by skonfigurować ustawienia płatności.

  • Podaj rynkową cenę detaliczną za książkę w wysokości zero. Możesz to zrobić na karcie Cena książki. Pamiętaj o wskazaniu waluty oraz krajów, w których książka ma być dostępna za darmo. Aby ułatwić sobie stosowanie ceny zerowej dla innych krajów, możesz użyć przelicznika walut.
    Uwaga: w przypadku kont założonych po lipcu 2014 r. przelicznik walut będzie domyślnie włączony.

  • Możesz ustawić udostępnianie książek za darmo przez ograniczony czas. Określ w tym celu początkową i końcową datę obowiązywania cen. Aby skorzystać z tej opcji, pod ceną książki kliknij Więcej szczegółów / Pokaż ustawienia dodatkowe. Cena będzie obowiązywać od godziny 00:00 daty początkowej do godziny 23:59 daty końcowej według strefy czasowej kupującego. Jeśli po okresie promocji książka ma być dostępna w sprzedaży, pamiętaj o określeniu ceny, która ma obowiązywać po jego wygaśnięciu.

  • Możesz w przypadku darmowych książek włączyć zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM). Zarządzanie treściami cyfrowymi można również skonfigurować na karcie „Ustawienia”.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem