Zpřístupnění knihy na Google Play zdarma

Partneři Google Play mohou prodávat knihy v určitých zemích. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen někde.

Knihu můžete na Google Play zpřístupnit zdarma běžným procesem odeslání. Níže uvádíme podrobnosti, které by pro vás v případě bezplatných knih mohly být užitečné:

  • Kniha musí být k dispozici k náhledu v Knihách Google. Procento dostupné k náhledu v Knihách Google je však samostatné nastavení a to, zda je kniha k dispozici zdarma na Google Play, na něj nemá vliv. Pokud chcete, aby si uživatelé v Knihách Google mohli přečíst celou knihu, nastavte na kartě Nastavení typ náhledu na 100%. Můžete také povolit stažení knihy přímo z Knih Google.

  • I u bezplatných knih je potřeba zadat nastavení plateb. Pokud jste si účet založili později než v červenci 2014, je možné, že jste potřebné platební údaje zadali již při registraci. I v případě, že nemáte v úmyslu vydělat žádné peníze, budete muset nastavit platební profil se svojí firemní adresou, přidat prodejní oblast a propojit je. Pokud všechny knihy dáváte k dispozici zdarma, nemusíte přidávat údaje o bankovním účtu, v opačném případě postupujte podle pokynů ke konfiguraci nastavení plateb.

  • Zadejte pro knihu nulovou katalogovou cenu. Můžete to provést na kartě Cena. Nezapomeňte zadat měnu i země, ve kterých by kniha měla být zdarma k dispozici. Za účelem snazšího zadání nulové ceny pro ostatní země můžete povolit převod měny.
    Poznámka: V účtech, které byly založeny později než v červenci 2014, je převod měny povolen ve výchozím nastavení.

  • Knihy můžete dát k dispozici zdarma po omezenou dobu. Pro ceny je možné zadat data zahájení a ukončení. Chcete-li tuto možnost použít, pod cenou klikněte na Další podrobnosti/Zobrazit další nastavení. Cena začne platit v 0:00 (o půlnoci) v datum zahájení a její platnost vyprší ve 23:59 v datum ukončení podle časového pásma kupujícího. Pokud knihu chcete po propagačním období poskytnout k prodeji, zadejte cenu, která bude platit následně.

  • U svých bezplatných knih můžete zapnout správu digitálních práv (DRM). DRM lze nastavit také na kartě Nastavení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory