Предлагане на книга в Google Play без парично заплащане

Важно:

  • Партньорите на Google Play могат да продават електронни и аудиокниги в определени държави/региони. Описаните тук функции не се предлагат във всички държави/региони.
  • Предварителните поръчки дават възможност на клиентите да поръчат, но не и да четат книгата ви преди датата на издаването ѝ. На тази дата клиентите, направили предварителна поръчка, се таксуват и получават достъп до книгата.
  • Поради регулаторни изисквания Google не може да предлага предварителни поръчки в Индия. Книгата ви ще е налице в Google Play Магазин в Индия на датата на пускане в продажба.
  • Преди да качите файлове, проверете дали съдържанието ви отговаря на указанията ни. Ако възнамерявате да продавате заглавията си в Google Play, прегледайте отнасящите се за издателите правила за съдържанието на книгите в Google Play.
  • Отчетите за продажбите по месеци не предоставят непременно подробности, които да съответстват на месечните Ви плащания. За финансов отчет, който съответства на плащането ви, отворете отчетите за приходите в Google Play.

Книгата ви може да се предлага без парично заплащане в Google Play чрез стандартната ни процедура за изпращане.

  • Книгата ви трябва да е налице за визуализация в Google Книги. Процентът за визуализация в Google Книги е отделна настройка, която не се влияе от това дали книгата ви се предлага без парично заплащане в Google Play. Ако искате потребителите да прочетат цялото ѝ съдържание в Google Книги, в раздела Настройки задайте 100% за типа на визуализацията. Можете също да активирате изтеглянията на книгата директно от Google Книги.

  • Пак е необходимо да предоставите настройки за плащане. Ако сте създали профила си след юли 2014 г., може вече да сте предоставили задължителната информация за плащане при регистрацията. В противен случай трябва да настроите потребителски профил за плащания с адреса на бизнеса си и той да е свързан с територия на продажби. Ако предлагате всичките си книги без парично заплащане, не е необходимо да добавяте данните за банковата си сметка. За повече информация разгледайте статията относно конфигурирането на настройките за плащане.

  • За продажна цена на книгата посочете нула. Можете да направите това от раздела Ценообразуване за книгата. Не забравяйте да посочите както валутата, така и държавите или регионите, където заглавието ще се предлага без парично заплащане. За да приложите лесно нулевата цена към други държави или региони, активирайте конвертирането на валутата.

  • Имате възможност да предлагате книгите си без парично заплащане за ограничен период от време. Можете да въведете начална и крайна дата за цените. За да зададете продължителност за валидността на цените, докоснете Показване на допълнителните настройки под съответната цена. В зависимост от часовата зона на купувача цената се прилага в 00:00 ч. на началната дата и валидността ѝ изтича в 23:59 ч. на крайната дата. Ако книгата ви трябва да бъде налице за продажба след промоционалния период, не забравяйте да посочите цена, която да се прилага след него.

  • Можете да изберете да активирате управление на дигиталните права (DRM) за книгите си, които се предлагат без парично заплащане. Управлението на дигиталните права може да бъде зададено и от раздела Настройки.

Пояснение: В профилите, създадени след юли 2014 г., конвертирането на валутата е активирано по подразбиране.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню