โปรโมชัน (การเปลี่ยนแปลงราคาตามกำหนดเวลา)

พาร์ทเนอร์ Google Play จะขายหนังสือได้ในบางประเทศ ฟีเจอร์ที่อธิบายในที่นี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศ

คุณเสนอส่วนลดในช่วงเวลาจำกัดสำหรับหนังสือใน Google Play ได้โดยใช้โปรโมชันราคาในศูนย์พาร์ทเนอร์ ตั้งค่าโปรโมชันเพื่อเปลี่ยนราคาปลีกของหนังสือในช่วงวันที่ที่เจาะจง ซึ่งในช่วงนี้อาจมีการแนะนำหนังสือดังกล่าวใน Google Play Store หรือในอีเมลทางการตลาด แล้วหลังจากวันที่ระบุ หนังสือจะกลับไปใช้ราคาปลีกเดิม
หมายเหตุ: คุณไม่อาจใช้โปรโมชันกับหนังสือที่ยังไม่พร้อมจำหน่าย

คลิกโปรโมชันในศูนย์พาร์ทเนอร์เพื่อดูโปรโมชันปัจจุบันหรือตั้งค่าโปรโมชันใหม่

หากไม่เห็นหน้าโปรโมชัน โปรดสอบถามผู้ดูแลบัญชีเพื่อขอสิทธิ์เข้าถึงแคตตาล็อกหนังสือ

นอกจากนี้ยังกำหนดเวลาของราคาโปรโมชันได้โดยกำหนดราคาหนังสือแต่ละเล่มแบบมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดหรือทำผ่าน ONIX หากคุณกำหนดโปรโมชันที่ซ้อนทับกัน เราจะนำโปรโมชันที่มีราคาต่ำที่สุดไปใช้

สร้างโปรโมชัน

หากต้องการกำหนดเวลาของโปรโมชันใหม่ ให้คลิกเพิ่มโปรโมชันใหม่

ระบบจะขอให้คุณระบุข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อโปรโมชัน
  • วันที่เริ่มต้น: โปรโมชันจะมีผลเวลา 00.00 น.ของวันนั้นๆ ตามเขตเวลาของผู้ซื้อคนแรกสุด
  • วันที่สิ้นสุด: โปรโมชันจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันนั้นๆ ตามเขตเวลาของผู้ซื้อคนแรกสุด
  • รายชื่อหนังสือและราคาโปรโมชันในไฟล์ .csv ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ .csv สำหรับรายชื่อหนังสือโปรโมชัน
หากต้องการกำหนดเวลาโปรโมชันแบบวันเดียว ให้ตั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเป็นวันเดียวกัน

ดูรายละเอียด

คุณจะเห็นรายการโปรโมชันทั้งหมดพร้อมวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในส่วน "โปรโมชันปัจจุบัน" คลิกสถานะ (เช่น "ตามกำหนดเวลา") เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับโปรโมชันที่มีสถานะ "ตามกำหนดเวลา" "เริ่มต้นแล้ว" และ "สิ้นสุดแล้ว" จะเป็นการดาวน์โหลดรายการหนังสือที่อยู่ในโปรโมชันพร้อมด้วยราคาโปรโมชัน คุณจะเปิดไฟล์ในโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Microsoft Excel หรือ OpenOffice Calc ได้

ระหว่างช่วงโปรโมชัน ราคาโปรโมชันจะไม่แสดงในแท็บการกำหนดราคาของหนังสือที่มีราคาโปรโมชัน ดังนั้นโปรดเก็บสำเนารายละเอียดของโปรโมชันไว้

แก้ไขโปรโมชัน

ขณะนี้ คุณจะแก้ไขโปรโมชันที่มีอยู่ไม่ได้ หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดกำหนดให้โปรโมชันสิ้นสุดลง หรือนำโปรโมชันออกและสร้างขึ้นมาใหม่ โดยก่อนอื่น คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่มีรายการหนังสือและราคาโปรโมชันของหนังสือ ทำการปรับค่าใช้จ่าย และนำไฟล์นั้นกลับมาใช้อีกครั้งกับโปรโมชันใหม่

คุณจะเขียนทับโปรโมชันโดยสร้างโปรโมชันใหม่ที่ใช้ชื่อเดิมไม่ได้ ตรวจสอบว่าคุณลบโปรโมชันเก่าไปแล้ว มิเช่นนั้นคุณจะมีโปรโมชัน 2 รายการที่ใช้ชื่อเดียวกัน

นำโปรโมชันออก

หากจะลบโปรโมชันที่กำหนดเวลาไว้ ให้คลิกนำออก หากแคมเปญโปรโมชันดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลย ระบบจะลบข้อมูลออกจากหน้าไป

หากคุณต้องการนำโปรโมชันที่ได้เริ่มขึ้นแล้วและอยู่ระหว่างใช้งานออก ให้คลิกสิ้นสุด โปรโมชันจะสิ้นสุดเร็วกว่ากำหนดและสถานะจะเปลี่ยนเป็น "สิ้นสุดแล้ว" พร้อมกับวันที่สิ้นสุดที่อัปเดต ระบบจะหยุดใช้ราคาโปรโมชันกับหนังสือของคุณภายใน 24 ชั่วโมง

รูปแบบ CSV สำหรับรายการหนังสือโปรโมชัน

คลิกดาวน์โหลดเทมเพลต CSV เพื่อสร้างเทมเพลตสำหรับไฟล์รายการหนังสือโปรโมชัน ซึ่งคุณเปิดได้ในโปรแกรมสเปรดชีต ระบบยอมรับเฉพาะส่วนหัวคอลัมน์ต่อไปนี้
หมายเหตุ: ส่วนหัวของคอลัมน์ดังกล่าวแตกต่างจากที่เห็นในไฟล์ .csv ซึ่งดาวน์โหลดมาจากแคตตาล็อกหนังสือ

ส่วนหัวของคอลัมน์ที่ต้องใช้

  • ตัวระบุ (เช่น ISBN)
  • ชื่อหนังสือ (เพื่อความสะดวก ระบบจะไม่ใช้ค่าในคอลัมน์นี้และคุณเว้นว่างได้)
  • สกุลเงิน
  • จำนวนเงิน (ไม่ควรมีสัญลักษณ์สกุลเงิน)
  • ประเทศ

คอลัมน์ สกุลเงิน, จำนวนเงิน และ ประเทศ หมายถึงราคาโปรโมชันและตำแหน่งที่จะนำไปใช้ หากคุณระบุประเทศที่ใช้สกุลเงินอื่น ราคาโปรโมชันจะใช้งานในประเทศเหล่านั้นได้เมื่อเปิดใช้การแปลงสกุลเงินไว้เท่านั้น

หากคุณต้องการใช้ราคาโปรโมชันมากกว่า 1 รายการกับหนังสือในช่วงเวลาโปรโมชันเดียวกัน ให้เพิ่มแถวสำหรับราคาแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น คุณจะตั้งราคาโปรโมชันในสหรัฐฯ เป็นแบบหนึ่งและราคาโปรโมชันในแคนาดาเป็นอีกแบบหนึ่งสำหรับหนังสือเล่มเดียวกันได้ โดยราคาแต่ละแบบจะอยู่คนละแถวกันในสเปรดชีตโปรโมชัน หากเปิดใช้การแปลงสกุลเงิน คุณจะใช้คีย์เวิร์ด WORLD เพื่อใช้ราคาโปรโมชันกับพื้นที่ขายทั้งหมดของคุณได้

รูปแบบและการเข้ารหัส

บันทึกรายการหนังสือโปรโมชันของคุณเป็นไฟล์รูปแบบ .csv (คั่นค่าด้วยเครื่องหมายจุลภาค) แบบเข้ารหัส Unicode (UTF-16LE) โดยคั่นแต่ละค่าด้วยแท็บ

ข้อผิดพลาด

หากเกิดปัญหาในการดำเนินการกับไฟล์ .csv สถานะของโปรโมชันจะแสดงเป็น "มีข้อผิดพลาด" คลิกที่สถานะเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .csv อีกไฟล์หนึ่งที่แสดงข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างสเปรดชีตที่จะลดราคาหนังสือเล่มหนึ่งเหลือ US$1.99 ในสหรัฐอเมริกา และ £0.99 ในสหราชอาณาจักร หนังสืออีกเล่มหนึ่งจะลดราคาเหลือ US$3.00 หรือราคาท้องถิ่นที่เทียบเท่ากันในพื้นที่ขายทั้งหมด

ตัวระบุ ชื่อหนังสือ สกุลเงิน จำนวนเงิน ประเทศ
ISBN:1234567890123 ชื่อเพิ่มเติม USD 1.99 US
ISBN:1234567890123 ชื่อเพิ่มเติม GBP 0.99 GB
ISBN:9780123456789 ชื่อเพิ่มเติม 2 USD 3.00 WORLD
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว