Promocije (načrtovane spremembe cene)

Partnerja Googla Play lahko prodajajo knjige v določenih državah. Tukaj opisane funkcije niso na voljo povsod.

S promocijami cen v Partnerskem središču lahko za knjige v Googlu Play ponudite popuste za omejen čas. Nastavite promocijo, če želite spremeniti maloprodajno ceno knjige za določeno časovno obdobje, v katerem je knjiga lahko predstavljena v Trgovini Google Play ali v trženjskih e-poštnih sporočilih. Po preteku tega obdobja za knjigo znova velja prvotna maloprodajna cena.
Opomba: ne morete izvajati promocije za knjigo, ki še ni na voljo za prodajo.

V Partnerskem središču kliknite Promocije, če si želite ogledati trenutne promocije ali če želite nastaviti nove.

Če ne vidite strani s promocijami, se obrnite na skrbnika vašega računa, da vam odobri dostop do Knjižnega kataloga.

Načrtujete lahko tudi promocijske cene tako, da navedete cene za posamezne knjige z začetnim in končnim datumom ali prek standarda ONIX. Če določite promocije, ki se prekrivajo, bo veljala promocija z najnižjo ceno.

Ustvarjanje promocije

Če želite načrtovati novo promocijo, kliknite Dodaj novo promocijo.

Navesti boste morali to:

  • ime promocije;
  • začetni datum (promocija se bo začela ob 00:00 na ta dan glede na časovni pas najzgodnejšega kupca);
  • končni datum (promocija se bo končala ob 23:59 na ta dan glede na časovni pas najzgodnejšega kupca);
  • seznam knjig in njihove promocijske cene v datoteki .csv. Preberite več o obliki .csv za sezname knjig v promociji.
Če želite načrtovati enodnevno promocijo, uporabite isti začetni in končni datum.

Ogled podrobnosti

Pri »Trenutne promocije« je prikazan seznam vseh vaših promocij z začetnimi in končnimi datumi. Če želite prenesti datoteko z več podrobnostmi, kliknite stanje (npr. »Načrtovano«). Za promocije s stanjem »Načrtovano«, »Začeto« in »Končano« boste prenesli seznam knjig, ki so vključene v promocijo po promocijskih cenah. Datoteko lahko odprete v programu za preglednice, kot je Microsoft Excel ali OpenOffice Calc.

Ko promocija poteka, promocijske cene ne bodo prikazane na zavihkih Cene zadevnih knjig, zato imejte kopijo podrobnosti promocije.

Urejanje promocije

Za zdaj ni mogoče urejati obstoječih promocij. Če želite spreminjati, končajte ali odstranite promocijo in ustvarite novo. Najprej lahko prenesete datoteko s seznamom knjig in njihovimi promocijskimi cenami, vnesete spremembe in nato to datoteko znova uporabite za novo promocijo.

Promocije ni mogoče preglasiti tako, da ustvarite novo z istim imenom. Najprej izbrišite prejšnjo promocijo, drugače boste imeli dve promociji z istim imenom.

Odstranitev promocije

Če želite izbrisati načrtovano promocijo, kliknite Odstrani. Če se akcija še ni začela, bo vnos zanjo odstranjen s strani.

Če želite odstraniti promocijo, ki se je začela in trenutno poteka, kliknite Končaj. Promocija se bo končala prej in njeno stanje se bo spremenilo v »Končano« s spremenjenim končnim datumom. Promocijske cene se bodo nehale uporabljati za vaše knjige v 24 urah.

Oblika CSV za seznam knjig v promociji

Kliknite Prenos predloge v obliki CSV, če želite ustvariti predlogo za datoteko s seznamom knjig v promociji, ki jo lahko odprete v programu za preglednice. Sprejemamo samo te glave stolpcev.
Opomba: glave stolpcev se razlikujejo od glav stolpcev v datoteki .csv, ki ste jo prenesli iz Knjižnega kataloga.

Obvezne glave stolpcev

  • Identifikator (npr. ISBN)
  • Naslov (za vaše lažje razumevanje; naš sistem ne uporablja vrednosti v tem stolpcu, zato lahko pustite prazno)
  • Valuta
  • Znesek (ne sme vsebovati simbola valute)
  • Države

Stolpci Valuta, Znesek in Države se nanašajo na promocijsko ceno in lokacijo uporabe. Če navedete države, v katerih se uporablja drugačna valuta, se bo promocijska cena uporabila samo v tistih, za katere ste omogočili pretvorbo valut.

Če želite med trajanjem iste promocije za knjigo uporabiti več promocijskih cen, za vsako ceno dodajte vrstico. Za isto knjigo lahko na primer določite promocijsko ceno za Združene države in drugačno promocijsko ceno za Kanado. Vsaka cena je v preglednici glede promocije navedena v ločeni vrstici. Če je pretvorba valut omogočena, lahko s ključno besedo WORLD uporabite promocijsko ceno za vsa prodajna območja.

Oblikovanje in kodiranje

Seznam knjig za promocijo shranite kot datoteko .csv (vrednosti, ločene z vejico), ločeno s tabulatorji in kodirano s standardom Unicode (UTF-16LE).

Napake

Če so pri obdelavi datoteke .csv napake, je stanje promocije »Ima napake«. Kliknite stanje, če želite prenesti drugo datoteko .csv z napakami.

Primer

Tu je primer preglednice, s katero bo v Združenih državah knjiga znižana na 1,99 USD in v Združenem kraljestvu na 0,99 GBP. Druga knjiga bo na vseh prodajnih območjih znižana na 3 USD ali enak znesek v lokalni valuti.

Identifikator Naslov Valuta Znesek Države
ISBN:1234567890123 Izbirni naslov USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Izbirni naslov GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Izbirni naslov 2 USD 3,00 WORLD
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave