Kampanjer (planlagte prisendringer)

Enkelte funksjoner som beskrives på denne siden, er kanskje ikke tilgjengelige, siden salg av bøker på Google Play er begrenset til bestemte land.

Du kan tilby tidsbegrensede rabatter på bøkene dine på Google Play ved å bruke priskampanjer i partnersenteret. Konfigurer en kampanje for å endre listeprisen til boken din i en bestemt datoperiode. I denne perioden kan boken bli fremhevet i Google Play-butikken eller i e-poster med markedsføringsinnhold. Etterpå går boken tilbake til den opprinnelige listeprisen.
Merk: Du kan ikke kjøre kampanjer for bøker som ikke allerede er tilgjengelige for salg.

Klikk på Kampanjer i partnersenteret for å se kampanjer du har gående, eller planlegge nye.

Hvis du ikke kan se kampanjesiden, kan du be administratoren av kontoen din om å gi deg tilgang til bokkatalogen.

Du kan også planlegge kampanjepriser ved å oppgi bokpriser enkeltvis med start- og sluttdato eller via ONIX. Hvis du konfigurerer kampanjer som overlapper, er det kampanjen med den laveste prisen som gjelder.

Opprett kampanjer

For å planlegge en ny kampanje, klikk på Legg til ny kampanje.

Du blir bedt om å gi oppgi

  • kampanjenavnet
  • en startdato (kampanjen starter kl. 24.00 denne dagen, i henhold til den tidligste tidssonen for de aktuelle kjøperne)
  • en sluttdato (kampanjen avsluttes kl. 23.59 denne dagen i henhold til den tidligste tidssonen for de aktuelle kjøperne)
  • en liste over bøker og kampanjeprisene deres i en .csv-fil. Finn ut mer om .csv-format for kampanjeboklister.
For å planlegge en endagskampanje, bruk den samme start- og sluttdatoen.

Se detaljer

Du ser en liste over alle kampanjene dine, med startdato og sluttdato, under «Aktive kampanjer». Klikk på statusen (f.eks. «Planlagt») for å laste ned en fil med flere detaljer. For kampanjer som har statusen «Planlagt», «Startet» eller «Avsluttet», kan du laste ned en liste over bøker som inngår i den aktuelle kampanjen, med tilhørende kampanjepriser. Du kan åpne filen i et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel eller OpenOffice Calc.

Mens en kampanje pågår, vises ikke kampanjeprisene på Priser-fanen til de aktuelle bøkene, så sørg for at du beholder en kopi av kampanjedetaljene.

Endre kampanjer

For øyeblikket er det ikke mulig å endre eksisterende kampanjer. Hvis det er noe du vil endre, må du avslutte eller fjerne kampanjen, og så lage en ny. Du kan først laste ned filen med listen over bøkene og tilhørende kampanjepriser, gjøre eventuelle justeringer og deretter bruke denne filen for den nye kampanjen.

Du kan ikke overskrive en kampanje ved å opprette en ny kampanje med samme navn. Du må slette den gamle kampanjen først – ellers har du to kampanjer med samme navn.

Fjern kampanjer

For å slette en planlagt kampanje, klikk på Fjern. Hvis kampanjen ikke har startet, fjernes oppføringen fra siden.

Hvis du vil fjerne en kampanje som har startet, og som kjører for øyeblikket, klikker du på Avslutt. Kampanjen avsluttes tidligere enn planlagt, og statusen endres til «Avsluttet» med en oppdatert sluttdato. Kampanjeprisene slutter å gjelde for bøkene innen 24 timer.

Kampanjeboklister i CSV-format

Klikk på Last ned CSV-malen for å generere en mal for boklistefilen i kampanjen, som du kan åpne i et regnearkprogram. Bare følgende kolonneoverskrifter godtas.
Merk: Kolonneoverskriftene er forskjellige fra kolonneoverskriftene i .csv-filen som lastes ned fra bokkatalogen.

Obligatoriske kolonneoverskrifter

  • Identifikator (f.eks. ISBN)
  • Tittel (for enkelhets skyld brukes ikke verdiene i denne kolonnen av systemet vårt, og kolonnene kan stå tomme)
  • Valuta
  • Beløp (skal ikke inneholde valutasymbolet)
  • Land

Kolonnene Valuta, Beløp og Land viser til kampanjeprisen og hvor den skal gjelde. Hvis du lister opp land som bruker en annen valuta, blir kampanjeprisen utelukkende brukt der hvis valutakonvertering er slått på.

Hvis du ønsker å bruke mer enn én kampanjepris for en bok i løpet av den samme kampanjeperioden, legger du til en rad for hver pris. For eksempel kan du angi én kampanjepris i USA og en annen kampanjepris for den samme boken i Canada. Hver pris er på sin egen rad i kampanjeregnearket. Hvis valutakonvertering er slått på, kan du bruke søkeordet WORLD for å bruke kampanjeprisen i alle salgsområdene dine.

Format og koding

Lagre kampanjeboklisten din som en tabulatordelt, Unicode-kodet (UTF-16LE) .csv-fil (kommadelt fil).

Feil

Hvis det oppstår problemer under behandlingen av .csv-filen, får kampanjen statusen «Inneholder feil». Klikk på statusen for å laste ned en .csv-fil som viser feilene.

Eksempel

Her er et eksempel på et regneark som gir rabatt på en bok slik at prisen blir USD 1,99 i USA og GBP 0,99 i Storbritannia. En annen bok blir satt ned til USD 3,00, eller tilsvarende i lokal valuta, i alle salgsområder.

Identifikator Tittel Valuta Beløp Land
1234567890123 Valgfri tittel USD 1,99 US
1234567890123 Valgfri tittel GBP 0,99 GB
9780123456789 Valgfri tittel 2 USD 3,00 WORLD
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?