Kampanjer

Du kan

 • tilby tidsbegrensede rabatter på bøkene dine på Google Play i partnersenteret
 • konfigurere kampanjer for å endre listeprisen for bøkene dine i en bestemt datoperiode
  • I løpet av denne perioden kan boken bli fremhevet i Google Play-butikken eller i e-poster med markedsføringsinnhold fra Google Play. Etterpå går boken tilbake til den opprinnelige listeprisen.

Tips: For å markedsføre en bestemt bok må boken allerede være tilgjengelig for salg.

 • For å se, endre eller opprette kampanjekoder og priskampanjer, klikk på Kampanjer i partnersenteret.
 • Hvis du ikke kan se kampanjesiden, kan du be administratoren av kontoen din om å gi deg tilgang til bokkatalogen.
 • For å planlegge kampanjepriser på boknivå, gå til «Priser»-delen eller bruk ONIX og oppgi bokpriser med start- og sluttdatoer.
 • Hvis du angir kampanjer som overlapper, trer kampanjen med den laveste prisen i kraft.

Opprett kampanjer

For å planlegge en ny kampanje, klikk på Velg kampanjetypeog så Kampanjepriser.

Du må oppgi

 • navnet på kampanjen
 • startdatoen: Kampanjen starter denne dagen klokken 00.00 basert på den tidligste tidssonen der boken er tilgjengelig for kjøp.
 • sluttdatoen: Kampanjen utløper denne dagen kl. 23:59 basert på den tidligste tidssonen der boken er tilgjengelig for kjøp.
  • den samme start- og sluttdatoen for å planlegge en éndagskampanje
 • hvilke bøker du vil inkludere i kampanjen

Velg bøker

 1. Fra rullegardinmenyen under «Identifikator» velger du bøkene du vil inkludere i kampanjen.
 2. For hver bok velger du kriterier for kampanjen:
  • land
  • valuta
  • kampanjepris
  • For å legge til flere kampanjepriser eller valutaer, klikk på Legg til .

Tips: Du kan også legge til flere kampanjepriser samtidig ved å velge Bruk en CSV-fil i stedet.

Se detaljer

Viktig: Mens en kampanje pågår, vises ikke kampanjeprisene på Priser-fanen på bokens detaljside.

På «Kampanjepriser»-fanen kan du se en liste over kampanjene dine og tilhørende detaljer:

 • antall titler som er inkludert
 • start- og sluttdato
 • kampanjestatus

Du kan også laste ned en rapport om hver kampanje.

Tips: Klikk på navnet på kampanjen for å få mer informasjon. Du finner en liste over bøkene som er inkludert i kampanjen, og de tilhørende kampanjeprisene.

Endre kampanjer

Du kan ikke endre detaljene for en eksisterende kampanje. For å sette en kampanje på pause, fjerne den, avslutte den eller duplisere den, klikk på Endre kampanjen.

Viktig: Du kan ikke overskrive en kampanje ved å opprette en ny kampanje med samme navn. Du må slette den gamle kampanjen før du oppretter den nye.

Fjern kampanjer

Slik sletter du planlagte kampanjer før de starter:

 1. Ved siden av en bestemt kampanje klikker du på Endre kampanjen og så Fjern.
 2. Oppføringen blir fjernet fra siden.

Slik fjerner du kampanjer som er i gang:

 1. Ved siden av kampanjen klikker du på Endre kampanjen og så Avslutt.
 2. Kampanjestatusen endres til «Avsluttet» og sluttdatoen oppdateres.
  • Innen 24 timer opphører kampanjeprisene for bøkene dine.

Bruk CSV-filer for kampanjepriser

Hvis du vil bruke flere kampanjepriser, kan du laste opp en CSV-fil.

 1. Under «Bokvalg» velger du Søk etter bøker eller last opp med CSV.
 2. Velg Last opp en CSV med malen.
 3. Åpne malen i et regnearkprogram.

Tips: Kolonneoverskriftene er forskjellige fra kolonneoverskriftene i CSV-filen som lastes ned fra bokkatalogen.

Obligatoriske kolonneoverskrifter

Viktig: Bare følgende kolonneoverskrifter godtas:

 • Identifikator ISBN
  • I denne kolonnen skriver du inn ISBN-numre.
 • Tittel
  • Denne kolonnen kan stå tom.
 • Valuta
  • Med denne kolonnen kan du angi en kampanjepris uten valutakonvertering. Du kan for eksempel angi prisen som USD 1,99 for USA og GBP 1,99 for Storbritannia.
 • Beløp
  • Skriv inn kampanjeprisen.
  • Ikke bruk valutasymbolet.
 • Land
  • Land der kampanjen skal gjelde.

  • For at kampanjepriser skal kunne brukes i land som bruker en annen valuta, må valutakonvertering være slått på.

Format og koding

Lagre kampanjeboklisten din som en tabulatorskilt, Unicode-kodet (UTF-16LE) CSV-fil.

Feil

Hvis det oppstår problemer under behandlingen av CSV-filen, får kampanjen statusen «Inneholder feil». Klikk på statusen for å laste ned en CSV-fil som viser feilene.

Eksempel

Her er et eksempel på et regneark som gir rabatt på en bok slik at prisen blir USD 1,99 i USA og GBP 0,99 i Storbritannia. En annen bok blir satt ned til USD 3,00, eller tilsvarende i lokal valuta, i alle salgsområder.

Identifikator Tittel Valuta Beløp Land
ISBN:1234567890123 Valgfri tittel USD 1.99 US
ISBN:1234567890123 Valgfri tittel GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Valgfri tittel 2 USD 3,00 WORLD

Hvis du vil bruke mer enn én kampanjepris for den samme boken i løpet av den samme kampanjeperioden, angir du hver pris i en egen rad.

Tips: Hvis valutakonvertering er slått på, kan du bruke søkeordet «WORLD» («VERDEN») for å bruke kampanjeprisen i hvert av salgsområdene dine.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
82437
false