Δημιουργία και διαχείριση καμπανιών με τιμές προσφοράς

Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Προσφέρετε εκπτώσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα βιβλία σας στο Google Play στο Κέντρο Συνεργατών.
 • Ρυθμίστε μια προσφορά, για να αλλάξετε την τιμή καταλόγου του βιβλίου σας για ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών.
  • Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το βιβλίο μπορεί να προβάλλεται στο Google Play Store ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ του Google Play. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, το βιβλίο επιστρέφει στην αρχική τιμή καταλόγου.

Συμβουλή: Για να προωθήσετε ένα βιβλίο, αυτό θα πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμο προς πώληση.

 • Για να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε κωδικούς προσφοράς και προσφορές τιμών: Κάντε κλικ στην επιλογή Προσφορές στο Κέντρο Συνεργατών.
 • Εάν δεν μπορείτε να δείτε τη σελίδα προσφορών: Ζητήστε από τον διαχειριστή του λογαριασμού σας να σας παραχωρήσει πρόσβαση στον Κατάλογο βιβλίων.
 • Για να προγραμματίσετε τιμές προσφοράς σε επίπεδο βιβλίου: Στην ενότητα Τιμολόγηση ή μέσω του ONIX, θα πρέπει να καταχωρίσετε τιμές βιβλίων με ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
 • Εάν ορίσετε προσφορές που αλληλοεπικαλύπτονται: Θα ισχύσει η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.

Δημιουργία προσφοράς

Για να προγραμματίσετε μια νέα προσφορά, κάντε κλικ στην Επιλογή τύπου προσφοράς και μετά Τιμολόγηση προσφοράς.

Πρέπει να προσθέσετε:

 • Όνομα για την προσφορά.
 • Ημερομηνία έναρξης: Η προσφορά τίθεται σε ισχύ αυτήν την ημέρα στις 00:00 βάσει της πρώτης ζώνης ώρας στην οποία το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά.
 • Ημερομηνία λήξης: Η προσφορά λήγει αυτήν την ημέρα στις 23:59 βάσει της πρώτης ζώνης ώρας στην οποία το βιβλίο είναι διαθέσιμο για αγορά.
  • Για να προγραμματίσετε μια προσφορά μίας ημέρας, χρησιμοποιήστε τις ίδιες ημερομηνίες έναρξης και λήξης.
 • Ποια βιβλία θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσφορά.

Επιλογή βιβλίων

 1. Από την αναπτυσσόμενη λίστα στην ενότητα Αναγνωριστικό, επιλέξτε βιβλία που θα συμπεριλάβετε στην προσφορά.
 2. Για κάθε βιβλίο, επιλέξτε κριτήρια για την προσφορά:
  • Χώρα
  • Νόμισμα
  • Τιμή προσφοράς
  • Για να προσθέσετε επιπλέον τιμές προσφοράς ή νομίσματα: Κάντε κλικ στην Προσθήκη .

Συμβουλή: Εναλλακτικά, για να προσθέσετε μαζικά τιμές προσφοράς, επιλέξτε Χρήση CSV.

Προβολή λεπτομερειών

Σημαντικό: Ενώ η προσφορά βρίσκεται σε εξέλιξη, οι τιμές προσφοράς δεν εμφανίζονται στις καρτέλες Τιμολόγηση στις σελίδες λεπτομερειών των βιβλίων.

Στην καρτέλα Τιμολόγηση προσφοράς, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις προσφορές σας και τις λεπτομέρειές τους:

 • Αριθμός τίτλων που περιλαμβάνονται
 • Ημερομηνία έναρξης και λήξης
 • Κατάσταση προσφοράς

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε μια αναφορά της προσφοράς.

Συμβουλή: Για περισσότερες λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο όνομα της προσφοράς. Θα δείτε μια λίστα με τα βιβλία που περιλαμβάνονται στην προσφορά και τις τιμές προσφοράς τους.

Επεξεργασία προσφοράς

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες μιας υπάρχουσας προσφοράς. Για να θέσετε σε παύση, να καταργήσετε, να τερματίσετε ή να αντιγράψετε την προσφορά, κάντε κλικ στην Επεξεργασία προσφοράς.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε μια προσφορά, δημιουργώντας μια νέα με το ίδιο όνομα. Πρέπει να διαγράψετε την παλιά προσφορά πριν δημιουργήσετε τη νέα που θα την αντικαταστήσει.

Κατάργηση προσφοράς

Για να διαγράψετε μια προγραμματισμένη προσφορά πριν ξεκινήσει:

 1. Δίπλα στην προσφορά, κάντε κλικ στην Επεξεργασία προσφοράς και μετά Κατάργηση.
 2. Η καταχώριση καταργείται από τη σελίδα.

Για να καταργήσετε μια προσφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη:

 1. Δίπλα στην προσφορά, κάντε κλικ στην Επεξεργασία προσφοράς και μετά Τέλος.
 2. Η κατάσταση της προσφοράς αλλάζει σε Ολοκληρώθηκε και η ημερομηνία λήξης της ενημερώνεται.
  • Εντός 24 ωρών, οι τιμές προσφοράς δεν θα ισχύουν για τα βιβλία σας.

Χρήση αρχείου CSV για τιμολόγηση προσφοράς

Για να εφαρμόσετε μαζικά την τιμολόγηση προσφοράς, μπορείτε να ανεβάσετε ένα αρχείο CSV.

 1. Στην ενότητα Επιλογή βιβλίου, επιλέξτε Αναζήτηση για βιβλία ή μεταφόρτωση με CSV.
 2. Επιλέξτε Μεταφόρτωση ενός CSV χρησιμοποιώντας το πρότυπο.
 3. Ανοίξτε το πρότυπο με ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων.

Συμβουλή: Οι κεφαλίδες στηλών διαφέρουν από τις κεφαλίδες στηλών που υπάρχουν στο αρχείο .csv που έχετε κατεβάσει από τον Κατάλογο βιβλίων.

Απαιτούμενες κεφαλίδες στηλών

Σημαντικό: Θα γίνονται δεκτές μόνο οι ακόλουθες κεφαλίδες στηλών:

 • Αναγνωριστικό ISBN
  • Σε αυτήν τη στήλη, καταχωρίστε ISBN.
 • Τίτλος
  • Αυτή η στήλη μπορεί να μείνει κενή.
 • Νόμισμα
  • Χρησιμοποιήστε αυτήν τη στήλη για να ορίσετε μια τιμή προσφοράς χωρίς μετατροπή νομίσματος. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταχωρίσετε την τιμή ως 1,99 $ USD για τις Ηνωμένες Πολιτείες και 1,99 £ GBP για το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Ποσό
  • Καταχωρίστε την τιμή προσφοράς.
  • Μην συμπεριλάβετε το σύμβολο νομίσματος.
 • Χώρες
  • Χώρες στις οποίες θα πρέπει να ισχύει η προσφορά.

  • Για να επιτρέπονται οι τιμές προσφοράς σε χώρες όπου χρησιμοποιείται διαφορετικό νόμισμα, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η μετατροπή νομίσματος.

Μορφή και κωδικοποίηση

Αποθηκεύστε τη λίστα βιβλίων της προσφοράς σας ως αρχείο .csv διαχωρισμένο με tab, με κωδικοποίηση Unicode (UTF-16LE).

Σφάλματα

Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επεξεργασία του αρχείου .csv, η κατάσταση της προσφοράς εμφανίζεται ως "Περιέχει σφάλματα". Κάντε κλικ στην κατάσταση, για να κατεβάσετε ένα ακόμη αρχείο .csv που παραθέτει τα σφάλματα.

Παράδειγμα

Δείτε ένα παράδειγμα υπολογιστικού φύλλου που περιέχει τις εκπτώσεις ενός βιβλίου σε 1,99 $ USD στις Ηνωμένες Πολιτείες και 0,99 £ UK στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα διαφορετικό βιβλίο θα έχει έκπτωση σε 3,00 $ USD ή το τοπικό ισοδύναμο σε όλες τις περιοχές πωλήσεων.

Αναγνωριστικό Τίτλος Νόμισμα Ποσό Χώρες
ISBN:1234567890123 Προαιρετικός τίτλος USD 1,99 US
ISBN:1234567890123 Προαιρετικός τίτλος GBP 0,99 GB
ISBN:9780123456789 Προαιρετικός τίτλος 2 USD 3,00 WORLD

Για να εφαρμόσετε περισσότερες από μία τιμές προσφοράς στο ίδιο βιβλίο κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου προσφοράς, καταχωρίστε κάθε τιμή σε ξεχωριστή σειρά.

Συμβουλή: Εάν είναι ενεργοποιημένη η μετατροπή νομίσματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη-κλειδί WORLD, για να εφαρμόσετε την τιμή προσφοράς σε κάθε περιοχή πωλήσεων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
82437
false
false