Xóa sách

Trang này giải thích quy trình xóa sách khỏi Google Sách hoặc Google Play.

Nếu bạn muốn xóa nội dung trái phép khỏi một sản phẩm khác của Google, hãy xem chính sách của Google và quy trình xử lý đối với trường hợp bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Các bước sau đây là quy trình phù hợp để xóa sách dựa trên lượng nội dung có thể xem trước trong sách.

Xóa sách bạn đã gửi

Xóa sách khỏi danh mục bán trên Google Play

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tiêu đề của cuốn sách mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào thẻ Tóm tắt.
 5. Thay đổi trạng thái.
  • Để xóa sách nhưng vẫn cho phép xem trước sách, hãy chọn Ngừng bán trên Google Play
  • Để xóa sách khỏi cả Google Play và Google Sách, hãy chọn Hủy kích hoạt cuốn sách này.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể xóa nhiều sách khỏi danh mục bán bằng cách sử dụng bảng tính.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào Xuất sách và tải bảng tính vừa tạo xuống.
  Lưu ý: Bạn không cần chọn hộp đánh dấu nào.
 4. Mở tệp trong một chương trình bảng tính.
 5. Đối với mỗi cuốn sách mà bạn muốn xóa khỏi danh sách bán, hãy thay đổi giá trị trong cột gắn nhãn Cho phép bán? thành No.
 6. Trở lại Danh mục sách, nhấp vào Nâng cao rồi nhấp vào Tải tệp CSV lên.
 7. Chọn tệp bảng tính đã chỉnh sửa và tải bảng tính đó lên.

Xóa bản xem trước của sách khỏi Google Sách

Lưu ý quan trọng: Bạn không thể chọn xóa một cuốn sách khỏi Google Sách trong khi vẫn cho phép bán cuốn sách đó trên Google Play.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Danh mục sách.
 3. Nhấp vào tên của cuốn sách mà bạn muốn xóa bản xem trước.
 4. Nhấp vào thẻ Tóm tắt.
 5. Nhấp vào Thay đổi trạng thái
 6. Để xóa sách khỏi Google Sách, hãy chọn Hủy kích hoạt cuốn sách này.  

Để xóa bản xem trước của nhiều cuốn sách, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của Google Sách. Nhóm hỗ trợ cũng có thể giúp bạn đóng tài khoản nếu bạn muốn xóa toàn bộ sách của mình.

Các cuốn sách đã bị hủy kích hoạt sẽ không xuất hiện trong Danh mục sách của bạn. Bạn có thể tìm những cuốn sách đó nếu muốn thay đổi chế độ cài đặt của những cuốn sách đó. Google Sách cung cấp thông tin cơ bản về sách của bạn nhưng người dùng sẽ không xem được nội dung nào trong cuốn sách đó.

Xóa phiên bản cũ của sách

Khi bạn gửi bản cập nhật của cuốn sách, tệp mới đó sẽ thay thế tệp cũ sau khi được xử lý thành công. Đọc phần tổng quan về tệp và tải lên của chúng tôi.

 • Sử dụng cùng tên tệp nếu có thể, để giúp hệ thống của chúng tôi nhận ra rằng tệp đó là bản cập nhật của cuốn sách hiện có, chứ không phải là tệp của cuốn sách hoàn toàn mới.
 • Gửi một phiên bản cập nhật dùng cho cả tệp bìa và tệp nội dung.
 • Các phiên bản trước đây sẽ tiếp tục có tên trong thẻ "Nội dung" của cuốn sách dưới dạng thông tin nhật ký. Tìm hiểu thêm về thẻ Nội dung.

Xóa sách mà bạn không gửi

Nếu bạn thấy một cuốn sách trên Google Play hoặc Google Sách mà bạn có bản quyền nhưng không phải do bạn gửi, vui lòng làm theo quy trình phù hợp để xóa dựa trên lượng nội dung có thể xem trước của cuốn sách đó. Bạn có thể tìm kiếm sách trên Google Sách để kiểm tra giao diện của sách.

Lưu ý: Mức độ hiển thị của sách sẽ cho biết phương pháp sách được thêm vào Google Sách.

Xóa một cuốn sách đang bán trên Google Play hoặc có thể xem trước trên Google Sách:

​Liên hệ với bên chịu trách nhiệm về cuốn sách (bạn có thể thấy người đã cấp cho Google quyền cung cấp các trang xem trước trong Google Sách) hoặc báo cáo để xóa nội dung này.

Xóa sách có một phần của trang (đoạn trích) hiển thị trên Google Sách

Sách được hiển thị trong chế độ xem đoạn trích được cung cấp nhờ nỗ lực của Dự án thư viện. Thông qua dự án này, Google hợp tác với các thư viện để số hóa bộ sưu tập của họ. Người dùng có thể tìm được những cuốn sách này nhưng Google Sách chỉ cho họ xem vài câu xung quanh cụm từ tìm kiếm của họ chứ không cho họ xem trọn vẹn trang nào.

Đăng ký sách của bạn để loại trừ sách khỏi Dự án Thư viện.

Xóa sách có nhãn "Không có bản xem trước" trên Google Sách

Sách đang được nói đến là một trong nhiều cuốn sách đã được thêm vào chỉ mục của Google Sách trong chế độ chỉ có thể xem siêu dữ liệu. Hãy nhớ rằng kết quả này không chứa các trang có bản quyền trong chính cuốn sách đó. Thay vào đó, hồ sơ này cung cấp thông tin về cuốn sách, bao gồm dữ liệu danh mục được cấp phép, chẳng hạn như ISBN, tác giả, nhà xuất bản và ngày xuất bản, cũng như kết quả tìm kiếm qua các trang web công khai. Trên thực tế, điều này giống như xem danh sách danh mục thư viện trực tuyến. Mục tiêu của Google là làm cho chỉ mục của Google Sách trở nên hoàn chỉnh nhất có thể. Vì lý do này, Google có thể cung cấp nhiều mục cho một cuốn sách, bao gồm cả ấn bản quốc tế hoặc phiên bản được xuất bản trước đây.

Nói chung, Google không xóa kết quả chỉ xem siêu dữ liệu khỏi chỉ mục. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng việc hiển thị thông tin này vi phạm quyền của bạn với tư cách là chủ bản quyền, bạn có thể gửi khiếu nại pháp lý chính thức và Google sẽ đánh giá thông báo ngay. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu nguồn bên thứ ba đã cung cấp siêu dữ liệu cho chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false